Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

4 strategiczne sposoby
na wzmocnienie odporności biznesowej

01.03.2023
Wraz z rosnącą niepewnością gospodarczą, przed którą stoją organizacje i liderzy danych w 2023 r., kierowanie się danymi staje się jeszcze ważniejsze, aby pomóc w radzeniu sobie z ryzykiem i budowaniem odporności biznesowej.

02.03.2023

Łatwo zrozumieć, dlaczego firmy chcą w większym stopniu opierać się na danych: organizacje oparte na danych są przygotowane do osiągania lepszych wyników biznesowych. Pracownicy, którzy nie muszą poświęcać tyle czasu na szukanie i przygotowywanie danych do późniejszego wykorzystania, mogą pracować znacznie wydajniej. Dzięki współpracy w całej organizacji, można skrócić czas wprowadzania na rynek kluczowych inicjatyw biznesowych, co doprowadzi do lepszego wykorzystania zasobów i obniżenia kosztów operacyjnych.

To wyjaśnia, dlaczego liderzy danych powinni być optymistami, jeśli chodzi o ich zdolność do wywierania pozytywnego wpływu na priorytety biznesowe. Inteligentni liderzy danych mogą skupić się na inicjatywach, które przynoszą wyraźne wyniki biznesowe, takie jak doświadczenie klienta, optymalizacja łańcucha dostaw, wydajność operacyjna i elastyczność biznesowa.

Priorytetem powinno być również wspieranie kultury opartej na danych i efektywne wykorzystywanie danych w podejmowaniu decyzji biznesowych. Wraz z rosnącą niepewnością gospodarczą, przed którą stoją organizacje i liderzy danych w 2023 r., kierowanie się danymi staje się jeszcze ważniejsze, aby pomóc w radzeniu sobie z ryzykiem i budowaniu odporności biznesowej. Dlatego najlepsi liderzy danych wiedzą, że realizacja tych priorytetów oznacza inwestowanie nie tylko w dane, ale także w sposób, w jaki nimi zarządzają: 2 na 3 liderów danych (68%) przewiduje wzrost inwestycji w zarządzanie danymi w 2023 r. To było kluczowe odkrycie nowo opublikowanego badania, przeprowadzonego na zlecenie Informatica: „CDO Insights 2023: Jak wzmocnić odporność opartą na danych”, zawierającego wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 600 dyrektorów ds. danych i analiz w Stanach Zjednoczonych, Europie i regionie Azji i Pacyfiku.

Badanie wykazało wiele przykładów tego, jak dojrzałe kierownictwo potrzebuje nie tylko możliwości zarządzania danymi, ale także dobrze zaplanowanej strategii, która jest powiązana z wyraźnymi wynikami biznesowymi. Nie wystarczy już inwestować w dane i ich możliwości, aby wzmocnić odporność i elastyczność biznesową, potrzebna jest także:

 • właściwa strategia,
 • dostosowanie organizacji do strategii,
 • strategia powiązana z wyraźnymi wynikami biznesowymi,
 • nadanie priorytetu odpowiednim rodzajom inwestycji w zarządzanie danymi w celu wsparcia strategii.

Oto cztery sposoby, w jakie organizacje oparte na danych mogą wzmocnić odporność biznesową

 

 1. Dostosowanie strategii danych w celu wzmocnienia priorytetów biznesowych

  Gdy strategie dotyczące danych i strategie biznesowe są ze sobą zgodne, organizacje są bardziej skłonne do nadania priorytetu inwestycjom w zarządzanie danymi. Liderzy danych czują się bardziej uprawnieni i bardziej pewni swoich zdolności do skutecznej realizacji strategii danych i mają większą kontrolę nad swoim budżetem.

 2. Inwestowanie w demokratyzację danych, zaufanie i zarządzanie

  Jeden nowy i wyłaniający się imperatyw biznesowy: potrzeba ustanowienia lub wspierania kultury opartej na danych. Liderzy danych, którzy chcą zapewnić spójność strategii biznesowej, wiedzą, że muszą nadać priorytet odpowiednim inwestycjom w zarządzanie danymi. Najlepsze inwestycje przynoszą długoterminowe korzyści, które promują zaufanie, zrozumienie i odpowiedzialne wykorzystanie danych. Na rok 2023 liderzy określili następujące priorytety:

  • 52% planuje usprawnić zarządzanie danymi i procesami związanymi z danymi,
  • 46% chce poprawić kulturę opartą na danych i umiejętność korzystania z danych,
  • 44% planuje poprawić prywatność i bezpieczeństwo danych,
  • 42% chce umożliwić skuteczne udostępnianie, demokratyzację i wykorzystanie danych.

 3. Jednolite podejście do zarządzania fragmentacją i złożonością danych

  Ponad połowa (55%) ankietowanych liderów danych zgłosiła, że ich organizacja ma ponad 1000 różnych źródeł danych. To często stwarza poważne problemy: 32% ankietowanych liderów danych stwierdziło, że brak pełnego wglądu i zrozumienia zasobów danych jest powodem, dla którego nie mogą realizować swojej strategii dotyczącej danych.

  Liderzy danych spodziewają się, że ilość i różnorodność źródeł danych w 2023 r. będzie jeszcze bardziej złożona. Zdecydowana większość liderów danych (91%) przewiduje wzrost liczby źródeł danych wszystkich typów:

  • 78% źródeł danych do analiz,
  • 77% magazynów danych w chmurze,
  • 77% aplikacji.

  Ponieważ organizacja, która nie potrafi zarządzać wolumenem swoich danych, nie może wykorzystać żadnych korzyści z ich płynących. Proaktywni liderzy danych wiedzą, że nie mogą rozwiązać tego problemu za pomocą jednorazowych, odizolowanych narzędzi. Aby sprostać temu wyzwaniu muszą stosować ujednolicone podejście do zarządzania danymi, które zapewni im elastyczność wzrostu i ewolucji w oparciu o potrzeby biznesowe.

 4. Mierzenie tego, co ma znaczenie

  Strategia danych powinna umożliwiać organizacjom osiąganie zaplanowanych wyników biznesowych. Badanie CDO Insights 2023 wykazało, że najskuteczniejsi liderzy danych chcą mieć możliwość mierzenia wpływu strategii danych na wyniki biznesowe. 45% badanych, jako najważniejszy czynnik wymieniło uzyskanie możliwości poprawy sposobu wykorzystywania danych w podejmowaniu decyzji biznesowych i procesach operacyjnych. Pokazuje to, że chodzi o coś więcej niż surowe dane: chodzi o generowanie rzeczywistej ich wartości.

  Poprawa jakości danych była kluczowa dla wielu liderów danych:

  • 44% chce poprawić jakość analiz wykorzystywanych do podejmowania decyzji,
  • 44% planuje poprawę jakości danych,
  • 47% chce poprawić efektywność zarządzania danymi i działań analitycznych,
  • 40% chce poprawić terminowość dostarczania danych.

  Wzmocnij odporność opartą na danych

  Wraz ze wzrostem tempa zmian biznesowych, organizacje zdają sobie sprawę, że ryzyko pozostania w tyle jest ceną, której nie chcą zapłacić. Pozyskiwanie aktualnych, krytycznych dla biznesu wniosków z ich danych i analiz jest tym, co liderzy danych muszą zrobić, aby wzmocnić odporność biznesową opartą na danych. Nowoczesne organizacje oparte na danych potrzebują podejścia, które pozwoli im:

  • dostosować strategię dotyczącą danych do strategii biznesowej,
  • dostosować struktury organizacyjne do strategii danych,
  • dopasować inwestycje w zarządzanie danymi do przypadków użycia w biznesie,
  • dostosować wybór narzędzi do standardów przedsiębiorstwa.
  Więcej przeczytasz tutaj.

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG