Audyt środowisk DWH i ETL

Przeprowadź kompleksowy audyt oceniający
sposób funkcjonowania środowisk zarządzania danymi
 

 

W ramach usługi audytu eksperci Integral Solutions przeprowadzają szereg prac analitycznych związanych z oceną działania środowisk DWH (hurtowni danych) oraz ETL, obsługiwanych rozwiązaniami Informatica oraz innych producentów dostarczających narzędzia w ramach audytowanego ekosystemu.

Przeprowadzamy audyt środowisk następujących obszarów:

Obszar Utrzymania systemu ETL i DWH

 • oprogramowanie dziedzinowe / bazowe, 
 • model danych w DWH,
 • procesy zasilania DWH – ETL,
 • procesy analityczne DWH,
 • repozytorium metadanych,
 • aktualizacja architektury systemu,
 • infrastruktura sprzętowa.

Obszar Zarządzania DWH

 • SLA i KPI,
 • architektura systemu,
 • capacity planing,
 • rekomendacja i wymagane regulacje,
 • bezpieczeństwo.

 

 

 

Obszar Rozwoju Systemu ETL i DWH

 • użycie najlepszych praktyk,
 • architektura i projekt systemów,
 • środowiska produkcyjne, deweloperskie i testowe,
 • standardy wytwórcze, szablony,
 • procedury wdrożeniowe.
Wynikiem przeprowadzonych prac analitycznych jest dokument analizy SWOT oraz zestaw raportów w formie wizualizacji graficznej, ułatwiających zrozumienie obecnego stanu przeglądanego systemu. Taka analiza pozwala na szczegółowe wskazanie tych obszarów, które wymagają modyfikacji systemu oraz obszarów poprawnie wspierających procesy biznesowe realizowane przez system DWH. 
 
Z naszego doświadczenia wynika, że głównymi wyzwaniami w obszarze systemów zasilania DWH są następujące zagadnienia:
 

 Time to Market, dotyczy nowych projektów,

 przyspieszenie i stabilizacja zasilania DWH,
 archiwizacja danych,
 jakość danych,
 bezpieczeństwo danych,
 podział i priorytetyzacja prac – rozwój vs utrzymanie,
 architektura systemu.
 
 
 
 
 

integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej