Integral Solutions | 2018.12.05

Pozyskiwanie, magazynowanie oraz przetwarzanie danych to we współczesnym świecie bardzo ważne procesy mające wpływ na wiele dziedzin ludzkiej działalności. W związku z działaniem na danych tworzone są coraz to nowe narzędzia, usługi oraz pojęcia. Jednym z pojęć odnoszących się bezpośrednio do danych jest Big Data. Termin tem używany jest przez analityków oraz specjalistów pracujących na danych. Big Data - co to jest i do czego służy? Ważne informacje poniżej.

Wyjaśnienie pojęcia Big Data

Definicja Big Data odnosi się do dużych, zmiennych danych, których przetwarzanie oraz analiza jest niezwykle wartościowa, gdyż dzięki tym procesom pozyskiwane są nowe, bardzo cenne informacje. Przetwarzanie i analiza Big Data to trudne działania. Pewna niejasność tyczy się wielkości zbioru danych. Tę względność pojęcia odnoszącego się do rozmiaru danych wyjaśnia się w sposób, że Big Data nie dają się przetwarzać za pomocą ogólnie dostępnych, powszechnych sposobów przetwarzania danych. Wielkości te liczone są w terabajtach lub petabajtach - w zależności od branży, której Big Data dotyczy. Zatem duże ilości danych cyfrowych, których przetwarzanie ma na celu pozyskanie nowych informacji lub nowej wiedzy, to nic innego jak Big Data. Postęp technologiczny oraz dynamiczna ewolucja internetu rozwinęły pojęcie Big Data, dzięki czemu możliwości pracy na danych oraz szybkość ich przetwarzania nabierają nowej jakości.

Big Data - Historia

Gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie dużych ilości informacji nie jest wynalazkiem nowoczesności. Tego typu działania, w mniejszym lub większym stopniu, prowadzone są od dawna. Koncept Big Data wykrystalizował się na początku nowego millenium, kiedy to powstała definicja Big Data podporządkowująca wielkie pokłady informacji trzem „V”: volume (ilość), velocity (szybkość) oraz variety (różnorodność). Tej krystalizacji idei dokonał analityk Doug Laney.

 

Pierwsze „V” - volume (ilość) - to gromadzenie danych pozyskiwanych z różnych źródeł, jak na przykład media społecznościowe, transakcje, dane przekazywane pomiędzy urządzaniami itp. Nowe technologie znacznie ułatwiają magazynowanie tego typu danych.

Drugie „V” - velocity (szybkość) - odnosi się do prędkości z jaką dane nie tylko powstają, ale także muszą być przetwarzane. Te działania mają ściśle określone ramy czasowe, gdyż operacje na danych muszą odbywać się ekspresowo.

 

Trzecie „V” - variety (różnorodność) - dotyczy wielości formatów, w jakich dane są dostarczane. Mogą być one w pełni ustrukturyzowane, jak na przykład dane numeryczne składowane w tradycyjnych bazach lub dane bez konkretnej struktury - dokumenty tekowe, załączniki, wiadomości email, pliki audio, video itp.

Big Data dziś

Obecnie Big Data to podstawa w działaniu wielu sektorów gospodarki. Niezwykle istotny jest sposób zarządzania danymi, gdyż to te procesy wpływają głównie na wartość tych informacji. Zatem nie ilość, a jakość i metoda ich przetwarzania są najbardziej istotne. Dane skutecznie usprawniają działanie konkretnej branży, pozwalają na jeszcze lepszą decyzyjność, wspomagają tworzenie skutecznych strategii, zmniejszają koszty, redukują czas pracy, umożliwiają tworzenie oferty doskonale dopasowanej do oczekiwań klienta. Współczesne przedsiębiorstwa wykorzystując masowe dane oraz sprawną i specjalistyczną analitykę wspomagają działanie firm oraz usprawniają wszystkie procesy biznesowe. Rozwój jaki zapewnia Big Data został dostrzeżony przez wiele branż. Obecnie z tego typu danych korzystają instytucje sektora publicznego, banki, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz wiele innych. Big Data to przyszłość biznesu.

Jaki jest potencjał Big Data?

Wytwarzane dane, które podlegają przetwarzaniu występują w niemal niepoliczalnych ilościach - a ta liczba wciąż rośnie. Na skalę światową wolumen informacji jest niewyobrażalny. Istniejące oraz powstające dane są kluczowe dla biznesu, jednakże o ich wartości świadczy dopiero specjalistyczna analiza. Odpowiedzią na te ilości jest właśnie Big Data. Dane te dają ogromne możliwości każdemu sektorowi gospodarki. Odpowiednie wykorzystanie informacji pozwala na kreowanie zachowań konsumentów, tworzenie oraz precyzowanie profili potrzeb klientów oraz proponowanie właściwych rozwiązań. Korzystanie z narzędzi Big Data pomaga przedsiębiorstwom w wytwarzaniu przewagi nad innymi firmami na rynku.

 

Wykorzystywanie Big Data może być bardzo korzystne dla firm oraz klientów dzięki wypracowaniu strategii odpowiadającej na potrzeby konsumenta oraz generującej zyski dla przedsiębiorstwa. Pomimo wielu obaw wobec wykorzystania danych oraz niebezpieczeństw związanych z ich nadużyciem, narzędzia Big Data podlegają kontroli komórkom Unii Europejskiej oraz Generalnemu Inspektoratowi Ochrony Danych Osobowych. Nowo powstające przepisy i dyrektywy zwiększają bezpieczeństwo jednostki.

 

Dobre i uczciwe korzystanie z narzędzi Big Data skutecznie kreuje doskonałe relacje na linii firma-klient. Pozwala na poznanie konsumenta, jego potrzeb, dzięki czemu, odpowiadając na jego oczekiwania, umożliwia rozwój oraz wzrost zysków firmy. Wszystkie informacje powinny być przetwarzane przez wykwalifikowany personel, który w sposób profesjonalny oraz zgodnie z zasadami etyki wykorzystuje pozyskane dane.

Perspektywy rozwoju

Korzyści z używania narzędzi Big Data są niezaprzeczalne, dlatego dziedzina ta rozwija się bardzo prężnie. Sprzyjające warunki kreuje postęp technologiczny, dzięki któremu tworzone są coraz to nowe narzędzia do przetwarzania oraz magazynowania danych. To nie ilość danych, ale metody przetwarzania, analizy oraz wykorzystania informacji stanowią o ich wartości. Sposób wykorzystania danych decyduje o efektach. Big Data skutecznie redukuje czas oraz koszty, tworzy atrakcyjną ofertę dla klientów oraz umożliwia podejmowanie dobrych strategicznie decyzji i działań. Zdobycze technologii, tworząc nowe narzędzia, umożliwiają jeszcze bardziej skuteczną analitykę, której efekty wykorzystywane są w biznesie oraz wielu sektorach gospodarki. Inwestycja w rozwój narzędzi Big Data, której celem jest gromadzenie, przetwarzanie oraz analiza danych to lokata w rozwój i świetlaną przyszłość biznesu, ale nie tylko. Big Data to również cenne źródło oraz narzędzie w rozwoju koncepcji IoT (ang. Internet of Things - Internet rzeczy, Internet przedmiotów) polegającej na gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wymianie danych przez jednoznacznie identyfikowalne przedmioty. Dane te wykorzystywać będą już powstające inteligentne domy i budynki, inteligentne miasta, sieci zdrowia, przedsiębiorstwa i przemysł, systemy energetyczne, systemy pomiarowe, monitorowanie środowiska i zagrożeń oraz wiele innych. Bez wątpienia Big Data to przyszłość technologii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami Big Data.

 

      

 

 

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

 

więcej