Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Big data

IPaaS kolejnej generacji, zaprojektowany z myślą o nowych wyzwaniach hybrydowego zarządzania danymi z architekturą mikroserwisów

OCENA GARTNERA

Optymalne wykorzystanie zasobów Big Data

Nigdy wcześniej biznes nie cechowała taka dynamika, a informacje nie docierały do nas tak szybko i w takiej ilości. Menagerowie widzą potencjał jaki drzemie w danych są one jednak często niekompletne, niespójne, niezabezpieczone oraz trudne do skontrolowania, a zarządzanie nimi staje się procesem wyjątkowo odpowiedzialnym. Organizacje zauważają również, że dotychczas podejmowane działania zebrania oraz przetworzenie tak dużych zasobów danych w czasie rzeczywistym są nie wystarczające. Ręczna obróbka danych lub integracja różnorodnych rozwiązań punktowych, z uwagi na swoją złożoność generuje koszty i opóźnienia. Wszystko to powoduję, że potrzebna jest nowa strategia, której sercem powinna być platforma do zarządzania Big Data. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań chmurowych typu data lakes organizacje szybko uzyskują wielorakie korzyści:

  • zwiększenie opłacalności
  • odkrywanie nowych możliwości dla biznesu
  • przyspieszenie procesu innowacji
  • wykrywanie nieznanych wcześniej problemów
  • wywoływanie u klientów wyjątkowych wrażeń

59% organizacji uważa, że nie potrafi generować istotnych informacji biznesowych z posiadanych danych – zgodnie z badaniami Bain&Co.

 

Unikalne korzyści

Systematyczne zarządzanie systemami Big Data pozwala uzyskać w sposób powtarzalny o wiele większą wartość biznesową bez żadnego ryzyka.

Cloudy-ready od zaraz

► Wsparcie nie kończy się na popularnych lokalnych dystrybucjach Hadoop. Dzięki naszemu rozwiązaniu „out of the box” masz stałą łączność z bazami danych w chmurze, z przechowywanymi tam cennymi informacjami oraz masz stały dostęp do szeregu aplikacji.

Szybki dostęp do „insightów” czyli wiedzy o motywacjach Klienta

► Biblioteka Informatica zawierają setki gotowych specjalnych wtyczek oraz własnych systemów umożliwiających integrację prawie z wszystkimi rodzajami danych w dowolnym miejscu.

Samodzielne zarządzanie danymi

► Udostępnianie danych w systemie samoobsługowym umożliwia szybszy dostęp do wiarygodnych informacji o Klinecie, dzięki czemu odpowiednie osoby uzyskują właściwe dane w odpowiednim czasie. Rozwiązanie obejmuje:

 

  • wbudowane narzędzie śledzenia przepływu danych
  • wykrywanie zasobów danych w całym przedsiębiorstwie
  • inteligentne sugestie dotyczące zbioru danych
  • współużytkowanie zasobów danych w ramach Crowdsourcingu

Wykrywanie danych wrażliwych

► Z uwagi na poważne ryzyko związane z wyciekiem danych system automatycznie klasyfikuje poufne dane i aktywnie wykrywa zagrożenia nieuprawnionym dostępem do danych lub ich nieuprawnionego rozpowszechniania.

Produkty Informatica

Intelligent Data Lake

Przyspiesz analitykę innowacji i szybciej podejmuj decycje dzięki dostępowi do scentralizowanego źródła danych.
Więcej

Enterprise Data Catalog

Odkryj, sklasyfikuj i uzyskaj wgląd w proces śledzenia przepływu wszystkich danych w całej organizacji.
Więcej

Big Data Streaming

Podejmuj decyzje w czasie rzeczywistym dzięki analizie strumieniowej, przetwarzając przeskalowane dane internetu rzeczy.
Więcej

Edge Data Streaming

Efektywnie zbieraj wszystkie formy danych strumieniowych i dostarczaj je bezpośrednio i w czasie rzeczywistym dzięki czemu będziesz mógł analizować ciągle aktualne dane.
Więcej

Big Data Parser

Osiągnij dostęp do trudnych danych i formatów plików w Hadoop, zmniejszając czas i koszt opracowania parserów danych.
Więcej

MDM – Relate 360

Osiągnij dostęp do trudnych danych i formatów plików w Hadoop, zmniejszając czas i koszt opracowania parserów danych.
Więcej

Big Data Management

Osiągnij szybszą, bardziej elastyczną i powtarzalną integrację danych, zarządzanie i bezpieczeństwo na Hadoop.
Więcej

Informatica Big Data Quality

Zarządzaj wszystkimi danymi wykorzystując Hadoop, NoSQL w środowisko chmurowym lub lokalnie, aby zapewnić, że dane są odpowiednie i zaufane.
Więcej

Jak możemy Ci pomóc?

Sprawdź nasze szkolenia i warsztaty

OFERTA SZKOLEŃ

Umów spotkanie lub prezentacje

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sprawdź nasze referencje

REFERENCJE