Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Informatica Enterprise Data Catalog: Data Discovery and Lineage Analysis

Opanuj Informatica Enterprise DataCatalog (EDC) i poznaj bogactwo odkrywania i eksplorowania zestawu danych.

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 2 dni
 • Liczba osób w grupie: 4-8
 • Grupa docelowa: Data Analyst, Data Steward, End User
 • Software: Wersja 10.5
 • Wymagania wstępne: Brak
 • Cena katalogowa za 1 uczestnika: 550 Euro/dzień, możliwy rabat przy większej liczbie uczestników

Szkolenie koncentruje się na przekazaniu praktycznej wiedzy niezbędnej do obsługi Informatica Enterprise DataCatalog (EDC) oraz do odkrywania i eksplorowania zestawu danych.
Nauczysz się przeprowadzać wyszukiwanie semantyczne, dostosowywać wyszukiwania, analizować pochodzenie i wpływ danych, kojarzyć zasoby z istniejącymi terminami biznesowymi z glosariusza biznesowego oraz dodawać niestandardowe atrybuty do zasobów.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne aby:

 • wyszukiwać semantycznie
 • dostosowywać wyszukiwanie
 • skonfigurować filtry wyszukiwania
 • widzieć szczegóły aktywów
 • zobaczyć statystyki profilowania
 • szybko edytować właściwości zasobów
 • poznać pochodzenie danych i szczegóły wpływu
 • skonfigurować aplikację
 • przejrzeć i certyfikować aktywa
 • współpracować z innymi użytkownikami EDC
 • śledzić zmiany wprowadzone w zasobach
 • wyświetlić logikę transformacji dla zasobu
 • wyświetlić relacje między zasobami
 • powiązać warunki biznesowe z aktywami
 • powiązać niestandardowe atrybuty z zasobami
 • oglądać i udostępniać dane
 • analizować pulpity nawigacyjne i raporty zasobów danych

Agenda szkolenia

MODULE 1

Overview of Enterprise DataCatalog

 • Major Business Challenges
 • Scale of Challenges
 • EDC as a Solution
 • EDC Metadata Lifecycle
 • EDC Architecture
 • EDC Key Features
 • Walkthroughs

MODULE 2

Exploring the Enterprise DataCatalog User Interface

 • EDC User Interface
 • Semantic Search
 • Searching in EDC
 • Additional Search Options inEDC
 • Explore Search Results
 • Search Filters
 • Search Prefilters
 • Additional Search Options
 • Certified Assets
 • Rated Assets
 • View Asset Details
 • Types of Assets
 • View Data Lineage
 • View Relationships
 • Data Profiling
 • Lab: Review Resources
 • Lab: Perform SemanticSearch
 • Lab: Perform Wildcard Search
 • Lab: Explore the assets

MODULE 3

Analyzing Profiling Results

 • Data Profiling
 • Data Similarity
 • Value Frequency
 • Similar Columns
 • Unique Keys
 • Patterns and Inferred DataTypes
 • Lab: View and AnalyzeProfiling Results
 • Lab: Discover and CurateUnique Keys

MODULE 4

Data Domains and Curation

 • Data Domain Discovery
 • Data domain creation andassociation
 • Curation
 • Search for Assets ThroughData Domains
 • Data domain inference
 • Propagation of curated datadomains
 • Data Domain Groups
 • Composite Data Domains
 • Lab: Create and assign datadomains
 • Lab: Curate data domains
 • Lab: Curate data domainsusing Export/Import

MODULE 5

Enhancing Asset Details

 • Business Terms
 • Business Titles
 • Association of business terms
 • Business Terms Inferenceand Curation
 • Bulk curation of businessterms
 • Custom Attributes
 • Types of Custom Attributes
 • Extended Custom Attributes
 • Exporting and ImportingCustom Attributes
 • Lab: Associate a businessterm
 • Lab: Associate a businesstitle
 • Lab: Curate Business Terms
 • Lab: Add multiple businessterms

MODULE 6

Analyzing Lineage and Impact

 • Lineage and Impact
 • Connected Business Terms
 • Transformation Details
 • Asset Lineage and Impact Summary View
 • Exporting Lineage and Impact Summary
 • Lab: Explore Data Lineage and ImpactView
 • Lab: View Transformation Details

MODULE 7

Discovering Related Assets

 • Asset Relationship Overview
 • Relationship View
 • Relationship Diagram of Related Assets
 • Customizing the View
 • Type of Relationships
 • Difference Between Lineage and ImpactView, and Relationship View
 • Lab: View relationship between assets

MODULE 8

Tracking Asset Changes

 • Follow an asset
 • Get notifications
 • View summary of changes
 • Lab: Track changes made to a Resource
 • Lab: Follow Assets
 • Lab: Unfollow Assets

MODULE 9

Collaborating on Assets

 • Review and Rate Assets
 • Certify and Decertify Assets
 • Questions and Answers
 • Lab: Review and rate assets
 • Lab: Certify an Asset
 • Lab: Collaborate through Queries

MODULE 10

Data Preview and Provisioning

 • Supported resources
 • Connecting to the database
 • Preview data
 • Provision data

MODULE 11

Customizing Search and Views

 • Filter panel
 • Search result views
 • Asset Overview
 • Search Results
 • Search Ranks
 • Prefilters
 • Lab: Create a prefilter

MODULE 12

Data Asset Analytics

 • What is Data Segmentation?
 • Business Case
 • Dashboards
 • Reports
 • Lab: Analyze the DAA Dashboard
 • Lab: Create a Report

Masz do nas pytanie odnośnie szkolenia?

wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe

 

  Skontaktuj się z nami

  Agnieszka Chmielewska

  Uniwersytet Informatica

  Skontaktuj się z nami