Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Chmura internetowa - Jak bezpiecznie przechowywać dane w chmurze?

Jak bezpiecznie przechowywać dane w chmurze internetowej?

12.06.2023
Jak bezpiecznie przechowywać dane w chmurze internetowej? Sprawdź czym jest chmura internetowa i jak korzystać z wirtualnych dysków!
Chmura internetowa - Server

Cyfryzacja wielu dziedzin życia przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania na usługi IT. Gromadzenie coraz większej ilości danych wymaga miejsca do ich przechowywania. Stacjonarne prywatne PC czy serwery w firmach nie zawsze są w stanie sprostać temu zadaniu.

Ponadto kolekcje dokumentów, plików multimedialnych i innych takich danych są dostępne dla użytkownika tylko z poziomu komputera, na którym zostały zdeponowane. Oba te ograniczenia znosi chmura internetowa.

Co to jest chmura internetowa?

Chmura jest definiowana na kilka sposobów. Z jednej strony jest to usługa, którą świadczy dostawca Internetu lub dowolna firma zewnętrzna. Z drugiej strony jest to wirtualne miejsce do przechowywania danych, z którego może korzystać firma lub klient prywatny po założeniu konta i uzyskaniu dostępu do serwera. Jest to również model przetwarzania danych zdefiniowany przez oprogramowanie, jakiego dostarcza usługodawca.

W każdej z wymienionych definicji chmura jest alternatywą dla nośników danych takich jak dysk twardy, serwer czy pendrive z tą różnicą, że dostęp do zgromadzonych na nim informacji jest możliwy z każdego miejsca na świecie.

Umożliwia go Internet, przez który dane wgrywa się na serwer, przegląda na nim i przetwarza, a także pobiera. Aby takie działania były możliwe, użytkownik musi uzyskać dostęp do plików w chmurze przez logowanie się na koncie.

Jak działa chmura internetowa?

Zasada działania chmury obliczeniowej jest prosta. Dowolna firma, która dysponuje pojemnymi i szybkimi serwerami z dostępem do wysokiej jakości Internetu mającymi odpowiednią moc obliczeniową, może wynajmować na nich miejsce klientom z zewnątrz.

W większości przypadków taka usługa jest powiązana z pocztą mailową lub systemem operacyjnym i obejmuje konkretne pakiety usług.

Zakładając konto w chmurze takiej jak Dropbox, OneDrive firmy Microsoft czy Google Drive, klient otrzymuje określone miejsce, z którego może korzystać za darmo.

Jeśli pojemność chmury jest dla niego zbyt mała, usługodawca zazwyczaj stwarza możliwość wykupienia dodatkowej przestrzeni na serwerze. Opłaty w formie abonamentu nie są wysokie i wynoszą kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie.

Zaletą użytkowania chmury jest dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. Na konto można się logować przez każde urządzenie mobilne takie jak smartfon, tablet, laptop czy komputer stacjonarny.

Jednocześnie użytkownik nie musi inwestować w infrastrukturę i zarządzać nią. Każda awaria czy zagrożone bezpieczeństwo danych to problemy, których rozwiązanie leży w gestii dostawcy usług. Aby przechowywać informacje w chmurze i móc z nich korzystać, użytkownik musi jedynie dysponować odpowiednim softwarem.

Rodzaje chmur internetowych

Chmury informatyczne są tworzone i udostępniane przez korporacje lub dostawców ogólnie dostępnych dla każdego zainteresowanego użytkownika. Stanowi to podstawowe kryterium podziału na rodzaje chmur. Obecnie dzieli się je na:

 • chmury prywatne — tworzone wewnątrz korporacji i przeznaczone dla jej pracowników,
 • chmury publiczne — przestrzeń do przechowywania danych jest w nich udostępniana przez ogólnie dostępnych dostawców takich jak Microsoft Azure, Google Cloud czy Amazon Web Services. Jest ona dostępna dla firm i osób prywatnych,
 • chmury hybrydowe — łączące zasady funkcjonowania chmury prywatnej i publicznej,
 • multicloud — umożliwiające korzystanie przez jednego użytkownika z usług w chmurach pochodzących od różnych dostawców.

Poza rodzajami chmur obliczeniowych wymienia się też różne ich modele. W praktyce oznacza to określony zakres usług i dostęp do konkretnych funkcji, z jakich mogą korzystać użytkownicy.

Najprostsza jest tzw. kolokacja, która obejmuje jedynie wynajęcie miejsca w serwerowni z dostępem do energii elektrycznej i klimatyzacji. Za utrzymanie sprzętu płaci osoba wynajmująca miejsce w chmurze.

Inne bardziej zaawansowane modele to:

 • IaaS (Infrastructure as a Service) – infrastruktura jako usługa, czyli dostarczanie klientowi sprzętu, oprogramowania oraz serwisowania,
 • PaaS (Platform as a Service) – platforma jako usługa, czyli sprzedaż kompletu aplikacji bez konieczności zakupu sprzętu czy programów,
 • SaaS (Software as a Service) – oprogramowanie jako usługa, czyli udostępnienie klientowi wybranych funkcji programu dostosowanych do jego potrzeb,
 • CaaS (Communication as a Service) – komunikacja jako usługa, czyli dostęp do platformy telekomunikacyjnej,
 • IPaas (Integration Platform as a Service) – platforma integracyjna jako usługa umożliwiająca integrację różnych usług w chmurze.

Na czym polega przechowywanie danych w chmurze?

Przechowywanie informacji w chmurze niewiele różni się od wgrywania ich na zewnętrzny dysk twardy. Różnica sprowadza się jednak do tego, że dysk w chmurze dla użytkownika ma charakter wirtualny i nie jest fizycznie dostępny. Znajduje się na serwerze dostawcy usług, często ulokowanym w odległości setek kilometrów.

Z drugiej strony samo przesyłanie danych odbywa się zdalnie, a do jego realizacji są potrzebne jedynie dostęp do Internetu i odpowiednia aplikacja.

Klient dzieli serwer z innymi osobami, mając do dyspozycji wyznaczoną przestrzeń dyskową. Może w niej zapisywać i przechowywać pliki, gromadzić kopie zapasowe cennych danych czy używać funkcji dostępnych w aplikacji.

Jak przechowywać dane w chmurze?

Praca w chmurze ma wiele zalet. Wśród najważniejszych można wymienić cztery:

 • dzięki chmurze możesz zwolnić miejsce na Twoim komputerze, zwłaszcza jeśli gromadzisz na nim kolekcje filmów, zdjęć czy projektów graficznych o dużej objętości,
 • wgrywając dane do chmury, możesz je udostępniać innym osobom bez konieczności fizycznego nagrywania na płyty czy inne nośniki danych. Dostęp do swoich plików masz jedynie Ty oraz osoby, którym go przydzielisz,
 • miejsce w chmurze pozwala na przechowywanie kopii zapasowych danych, dzięki czemu nie stracisz ich przy awarii sieci lub komputera,
 • nie musisz martwić się o bezpieczeństwo swoich danych, gdyż zapewnia Ci je operator sieci.

Korzystanie z chmury przez pracowników firmy zazwyczaj rodzi pytanie, czy przechowywane w niej dane są bezpieczne. Jest to ważne z uwagi na obowiązujące obecnie przepisy RODO. Wprawdzie administratorzy z założenia zapewniają maksymalne bezpieczeństwo informacji, jednak dodatkowo można je jeszcze szyfrować.

Tak jak w przypadku każdej usługi, dostęp do chmury jest uregulowany umową. Dlatego przed podjęciem współpracy z operatorem warto zapoznać się z zasadami ochrony danych, odpowiedzialnością usługodawcy w tym zakresie czy stroną techniczną obejmującą zakładanie i wykorzystywanie konta.

Jak korzystać z chmur obliczeniowych?

Chociaż pojęcia chmury obliczeniowej i internetowej często są utożsamiane, w rzeczywistości obie usługi nieco się od siebie różnią.

Chmura internetowa to sieć, która służy głównie do gromadzenia i przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych Twoich danych. Natomiast chmura obliczeniowa dostarcza potencjał niezbędny do przetwarzania dużych ilości danych. Celem korzystania z takiej usługi jest przeniesienie większości zadań związanych z obsługą IT na serwer zewnętrzny.

Ponieważ to on przejmuje ciężar wszystkich operacji, jego moc obliczeniowa powinna być duża. Jednocześnie komputer klienta nie musi spełniać wysokich wymagań. Zapisane dane możesz przechowywać w chmurze, sprawdzić, udostępnić również ze swojego smartfona.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo danych firmowych w chmurze?