Data Governance przez pryzmat narzędzi Informatica

Implementacja rozwiązań Data Governance
w praktyce

Jacek Kaszuba - IT Consultant Integral Solutions

 

Data Governance w obecnym świecie pełni podwójną funkcję - jest zarówno zestawem rozwiązań biznesowych, umożliwiającym kompleksowe zarządzanie danymi, procesami i zasobami w ramach organizacji oraz pryzmatem, dzięki któremu każdy uprawniony i zainteresowany użytkownik jest w stanie zapoznać się z kompletem udostępnionych mu informacji o danych funkcjonujących w ramach jego stanowiska pracy. Unifikacja pojęć, będąca następstwem właściwego wdrożenia rozwiązań z zakresu Data Governance sprawia, że wszyscy pracownicy są w stanie porozumieć się w oparciu o ten sam słownik terminów i pojęć biznesowych. Jednocześnie właściwie zaimplementowane i rozwijane rozwiązanie Data Governance (DG) pozwala pracownikom zapoznać się z perspektywą innej strony ich rzeczywistości, co ułatwia zrozumienie pozostałych członków zespołu w procesach biznesowych. Właściwie wdrożone DG pozwala spojrzeć szerzej na kontekst informacyjny w organizacji, który bardzo często pozwala zapoznać się z nieoczywistymi i złożonymi powiązaniami jej różnych obszarów oraz lepiej przewidzieć konsekwencje wprowadzanych zmian. 

 
Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów, rekomendujemy i wdrażamy u nich rozwiązania DG firmy Informatica, w szczególności z ich innowacyjnym rozwiązaniem – Informatica Axon – Axon to  rozwiązanie korporacyjnej klasy stworzone z myślą o zarządzaniu danymi występującymi w złożonej organizacji. Axon upowszechnia wiedzę w ramach całej organizacji, a prezentacja jej obrazu przeznaczona jest dla każdego podmiotu w przedsiębiorstwie - zarówno osób bezpośrednio zajmujących się zarządzaniem  i opieką nad danymi, jak i użytkownikami końcowymi, niezależnie od ich poziomu zaawansowania technicznego. Ponadto, jego architektura sprawia, że doskonale się on sprawdza  podczas integracji z innymi narzędziami Informatica, takimi jak Data Quality (DQ), czy Enterprise Data Catalog (EDC).

Informatica Enterprise Data Catalog, w odróżnieniu od biznesowej perspektywy prezentowanej w Axon, jest rozwiązaniem technicznie związanym z danymi - umożliwia ich katalogowanie, określanie czym są, jakiego są typu, a także na ile cała architektura organizacji jest świadoma miejsc występowania danych osobowych i wrażliwych w kontekście GDPR.

Implementacja rozwiązań Data Governance w praktyce

Kompleksowe wdrożenie rozwiązań Data Governance było przedmiotem naszej pracy podczas implementowania zestawu narzędzi Informatica u Klientów  z branży finansowej. W trakcie nabywania doświadczeń wypracowaliśmy metodologię, w ramach której zainstalowany i skonfigurowany Enterprise Data Catalog stanowi źródło informacji o danych i systemach, a połączony z nim Axon wzbogaca te dane o kontekst biznesowy, interesujący wszystkich użytkowników aplikacji.

 
Implementując Axon należy zwrócić uwagę na 5 głównych filarów (rys. 1), które tym narzędziem powinny zostać zagospodarowane, aby efektywność pracy z nim była optymalna. Pierwszym z nich jest Praktyka [1], czyli praktyczne zastosowanie umieszczanych w Axon informacji, w ramach którego rekomendujemy skoncentrowanie się na zasileniu Axon odzwierciedleniem struktury organizacyjnej firmy, wraz z informacją o pracownikach i ich rolach w ramach procesów występujących w danym miejscu. Praktyczny aspekt dotyka również obwarowań prawnych, w ramach których dana firma musi funkcjonować - przekłada się to na narzucone regulacje, co z kolei ma wpływ na polityki wewnątrz samej organizacji.
Praktyka musi występować na jakimś gruncie - w przypadku naszych doświadczeń posegregowanie wiedzy biznesowej na gruncie Obszarów Danych [2] ułatwia późniejsze raportowanie.
Kolejnym filarem są Definicje [3], które rozumiemy jako zestawy odpowiednio zhierarchizowanych słowników. Po połączeniu ich w odpowiednie relacje pomiędzy sobą umożliwiają obserwację szerokiego kontekstu informacyjnego w organizacji. Zaimplementowaliśmy Zarządczy Model Danych, stanowiący biznesowe spojrzenie na wiedzę o danych oraz powiązaliśmy go z Korporacyjnym Modelem Danych, będących słownikiem zbudowanym na bazie architektury gromadzonych i przetwarzanych danych. Spójności i zrozumienia tych dwóch światów pilnuje Słownik Pojęć Biznesowych, będący strażnikiem jednolitego rozumienia danego pojęcia przez KMD i ZMD. 

Informacje [4] o sklasyfikowanych danych mogą zostać wprowadzone manualnie, bezpośrednio do Axona, lub zostać zaimportowane z Enterprise Data Catalog, w celu przedstawienia schematu występowania systemów i aplikacji w strukturach organizacji. Na podstawie ich zawartości tworzyliśmy międzysystemowe encje (tzw. Data Sety), czyli obiekty spełniające zarówno oczekiwania działów biznesowych, jak i działów technicznych, bez konieczności tworzenia nowych widoków w fizycznych bazach danych. 

Wcześniej wymienione słowniki powstały również z myślą o drugim wdrożonym przez nas narzędziu - Enterprise Data Catalog - które jest w stanie je odczytać i posługiwać się nimi podczas etykietowania sklasyfikowanych danych i ich powiązań. Dzięki temu możemy mieć pewność, że różne działy organizacji rozmawiają zrozumiałym dla siebie językiem. Enterprise Data Catalog pozwoli odnaleźć dane osobowe i wrażliwe, także w nieoczywistych miejscach, co przekłada się na wyższy poziom zgodności jakości zarządzania danymi w kontekście regulacji prawnych.

Przekazywanie do Axon informacji będących efektem działania EDC wypełnia kolejny obszar zarządzania danymi – Kontrolę [5]. Jest to miejsce, które ukazuje nam informacje o tym jakiej jakości są dane, na których operujemy, ich klasyfikację (np. RODO), informację o ich przetwarzaniu w różnych procesach, wizualizację przepływów, oraz co najważniejsze - zapewnia kontrolę zgodności z obowiązującym prawem. 

Rys. 1 Narzędzia wspomagające data governance

 

      

 

 

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej