Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Raportowanie ESG poprzez usprawnienie zarządzania danymi

Technologie skutecznie monitorujące działania ESG

25.04.2024
Dowiedz się jak dzięki odpowiedniej technologii firmy mogą skuteczniej monitorować działania ESG, identyfikować obszary poprawy i tworzyć transparentne raporty dla interesariuszy.

Raportowanie ESG poprzez usprawnienie zarządzania danymi

Wymagania dotyczące raportowania ESG stają się coraz bardziej złożone i istotne dla firm na całym świecie. Aby sprostać tym wymaganiom, niezbędne jest skuteczne zarządzanie danymi. Firmy muszą wdrożyć zaawansowane technologie, które umożliwią im gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych związanych z aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi. Wdrożenie odpowiedniej technologii zarządzania danymi pozwoli firmom na skuteczniejsze monitorowanie swoich działań ESG, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz tworzenie bardziej transparentnych i wiarygodnych raportów ESG dla swoich interesariuszy.

Wybierając rozwiązanie do raportowania ESG, należy znaleźć takie, które obsługuje poniższe możliwości.

  • Odkrywanie danych: to kluczowy element efektywnego zarządzania informacjami w firmie. Odpowiednie rozwiązanie powinno umożliwiać identyfikację danych we wszystkich wewnętrznych zasobach IT, bez względu na ich strukturę – czy to są dane ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane czy też nieustrukturyzowane. Wybór technologii, która zapewnia szeroką i pełną łączność metadanych, jest kluczowy. Takie rozwiązanie powinno być zdolne do obsługi różnych formatów plików danych, a także starszych technologii oraz procedur przechowywania danych w aplikacjach bazodanowych. Korporacyjne rozwiązania katalogu danych pomagają szybko zbudować spójny katalog danych oraz zautomatyzować proces identyfikacji pochodzenia danych, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania informacjami w organizacji.
  • Zrozumienie danych: jest kluczowym etapem w procesie zarządzania nimi. Funkcje zarządzania danymi pozwalają firmom zdefiniować kluczowe elementy danych, tworząc spójną definicję terminów biznesowych, takich jak „gazy cieplarniane”, które są zrozumiałe dla wszystkich działów firmy. Wykorzystując zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, niektóre narzędzia mogą automatycznie łączyć każdy termin biznesowy z odpowiednimi metadanymi technicznymi. W rezultacie użytkownicy biznesowi mogą łatwo śledzić źródło danych wykorzystywanych w raportowaniu, co zapewnia pełną identyfikowalność danych oraz ułatwia ich analizę i interpretację.
  • Zaufanie do danych: jest kluczowym aspektem skutecznego zarządzania nimi. Funkcje dotyczące jakości danych pomagają budować to zaufanie, dzięki nakładaniu informacji o pochodzeniu danych na rzeczywiste dane, co jest szczególnie istotne w procesie audytowania. Zaawansowane rozwiązania wykorzystujące przetwarzanie języka naturalnego pozwalają użytkownikom biznesowym definiować proste zasady jakości danych bez konieczności posiadania doświadczenia w programowaniu. Te zasady są automatycznie stosowane do wszystkich podłączonych źródeł danych, co gwarantuje natychmiastowy wgląd w jakość danych. Dzięki temu samoobsługowa funkcja umożliwia użytkownikom biznesowym rozwiązywanie problemów z jakością danych u ich źródła, co przyczynia się do rozpowszechniania zaufanych danych w systemach firmy.
  • Pojedynczy widok danych: tworzenie spójnego, kompleksowego widoku danych jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania informacjami. Funkcje zarządzania danymi głównymi pozwalają na stworzenie pojedynczego, 360-stopniowego widoku danych, obejmującego różne aspekty działalności, takie jak dostawcy, produkty czy klienci. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii możliwa jest integracja danych z różnych modeli danych, co umożliwia tworzenie spersonalizowanych raportów. Użytkownicy mają również możliwość wprowadzania danych do centralnego repozytorium danych lub hurtowni danych ESG, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie informacjami i wykorzystywanie ich w procesach decyzyjnych.
  • Demokratyzacja danych: jest kluczowym aspektem współczesnego zarządzania informacjami. Wiodące rozwiązania oferują platformy samoobsługowe, które umożliwiają firmom swobodny dostęp do czystych i wiarygodnych danych. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo integrować dane ESG z procesami podejmowania decyzji dotyczącymi modeli operacyjnych, co umożliwia firmom podejmowanie strategicznych działań w obszarze ESG oraz monitorowanie postępów. Dodatkowo, platformy te pozwalają również użytkownikom przeprowadzać atesty danych zgodnie z wymogami regulacyjnymi, co przyczynia się do zwiększenia transparentności i zaufania do raportowanych informacji.
  • Zautomatyzowane wykorzystanie danych: może być znacząco ułatwione dzięki funkcjom rynku danych (data marketplace) opartego na chmurze, które pozwalają konsumentom na zakup i żądanie zestawów danych. Ta funkcjonalność, z uwagi na automatyzację procesu wykorzystania danych, jest szczególnie cenna dla firm, które muszą obsłużyć duże ilości żądań danych związanych z ESG. Dzięki temu rozwiązaniu firmy mogą szybko uzyskać dostęp do potrzebnych danych, co przyspiesza proces podejmowania decyzji i wdrażania strategii związanych z obszarem ESG.

Obsługa zgodności z przepisami ESG dzięki natywnemu zarządzaniu danymi w chmurze opartemu na sztucznej inteligencji

Wraz z rosnącym zaangażowaniem podmiotów gospodarczych w raportowanie ESG, wzrasta także konieczność przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych i zarządzania nimi. Dostęp do rzetelnych danych finansowych związanych z klimatem staje się kluczowy, a potrzeba ta wymaga szybkiego dostępu do odpowiednich danych, niezależnie od ich lokalizacji czy formatu. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, takie jak inteligentna chmura do zarządzania danymi od Informatica, oferują kompleksowe narzędzia i skalowalność potrzebne do efektywnego odkrywania, integracji, katalogowania i zarządzania różnorodnymi danymi związanymi z ESG. Dzięki ponad 200 inteligentnym usługom danych na jednej platformie, firma może osiągnąć większą elastyczność i uzyskać wyniki biznesowe potrzebne do sukcesu.

Zainteresowała Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Czym jest koncepcja ESG

 

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG