Informatica Data Quality:
Administrator

Praktyczne wykorzystanie narzędzia
Informatica Data Quality Administrator

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 3 dni
 • Liczba osób w grupie: min. 4 
 • Grupa docelowa: Administratorzy
 • Software: Wersja 10
 • Wymagania wstępne: Brak
 • Szkolenie koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu narzędzia Informatica Data Quality Administrator.
 • Sprawdź kalendarz szkoleń: link

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • wykonywania zadań administratora i do zarządzania narzędziami administracyjnymi
 • samodzielnego konfigurowania środowiska Informatica
 • tworzenia i uruchamiania nowych usług w domenie Informatica
 • zarządzania bezpieczeństwem Informatica
 • zarządzania konfiguracją użytkowników, grup i uprawnieniami w zakresie bezpieczeństwa środowiska 
 • wykonywania podstawowych bieżących prac utrzymaniowych
 • administrowania pracą usług w ramach domeny Informatica
 • zarządzania i przeglądania logów systemowych i aplikacyjnych

 

Agenda szkolenia

Module 1: Data Quality Introduction
 • Informatica Data Quality technical architecture 
 • Informatica domain, nodes, and application services 
 • Overview of the PowerCenter clients.
Module 2: Best Practices
 • Configuring an environment 
 • Recognized Naming Conventions
Module 3: Installing Informatica 10
 • Installing Informatica 10
 • Reviewing installation logs
 • Using command-line utilities
Module 4: Using the Informatica Administrator tool
 • Administration tool layout and navigation
 • Views in the Manage Tab
 • Services and Nodes
 • License key types
Module 5: Configuring the Model Repository Service
 • Adding and moving a Model Repository Service
 • Auditing
Module 6: Configuring the Data Integration Service
 • Creating connections
 • Home Directory location
 • Stopping and starting a service
Module 7: Users and Groups
 • Creating user and group accounts
 • Creating accounts using scripts
 • Adding users to groups
 • Importing LDAP user accounts and groups
Module 8: Privileges and Roles
 • Configuring roles and privileges 
 • Assigning privileges and roles 
 • Domain folders and services
Module 9: Permissions

 

 • Assigning permissions to domains and domain objects
 • Verifying permissions
Module 10: Configuring the Analyst Service
 • Creating connections 
 • Analyst Services 
 • Analyst Service folders 
 • Analyst Service permissions and log 
 • The Analyst command line
Module 11: Configuring the Content Management Service
 • Connecting the Developer client to the domain
 • Data Integration Service defaults
 • MRS projects and set permissions
 • Project folders and set permissions
 • Simple mapping
 • Deploying mappings
Module 12: Configuring the Data Director Service
 • The Scheduler Service
 • Setting a schedule
Module 13: Domain Administration and Management
 • Create and configure a Content Management Service (CMS)
 • Install OOTB content
 • Install Identity (IMO) content
 • Install Address Doctor (AD) content
 • Install the Classifier model
Module 14: Monitoring and Troubleshooting
 • The Monitoring view
 • Configuring Log Management properties
 • Filtering logs
 • Auditing user activity

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

 

więcej