Szczegóły szkolenia

  • Czas trwania szkolenia: 3 dni
  • Liczba osób w grupie: min. 4 
  • Grupa docelowa: Administratorzy
  • Software: Wersja 10
  • Wymagania wstępne: Brak
  • Szkolenie koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu narzędzia Informatica Data Quality Administrator.

Cele:

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:
* wykonywania zadań administratora i do zarządzania narzędziami administracyjnymi
* samodzielnego konfigurowania środowiska Informatica
* tworzenia i uruchamiania nowych usług w domenie Informatica
* zarządzania bezpieczeństwem Informatica
* zarządzania konfiguracją użytkowników, grup i uprawnieniami w zakresie bezpieczeństwa środowiska 
* wykonywania podstawowych bieżących prac utrzymaniowych
* administrowania pracą usług w ramach domeny Informatica
* zarządzania i przeglądania logów systemowych i aplikacyjnych

Agenda szkolenia:

Module 1: Data Quality Introduction
* Informatica Data Quality technical architecture 
* Informatica domain, nodes, and application services 
* Overview of the PowerCenter clients.

Module 2: Best Practices
* Configuring an environment 
* Recognized Naming Conventions

Module 3: Installing Informatica 10
* Installing Informatica 10
* Reviewing installation logs
* Using command-line utilities

Module 4: Using the Informatica Administrator tool
* Administration tool layout and navigation
* Views in the Manage Tab
* Services and Nodes
* License key types

Module 5: Configuring the Model Repository Service
* Adding and moving a Model Repository Service
* Auditing

Module 6: Configuring the Data Integration Service
* Creating connections
* Home Directory location
* Stopping and starting a service

Module 7: Users and Groups
* Creating user and group accounts
* Creating accounts using scripts
* Adding users to groups
* Importing LDAP user accounts and groups

Module 8: Privileges and Roles
* Configuring roles and privileges 
* Assigning privileges and roles 
* Domain folders and services

Module 9: Permissions
* Assigning permissions to domains and domain objects
* Verifying permissions

Module 10: Configuring the Analyst Service
* Creating connections 
* Analyst Services 
* Analyst Service folders 
* Analyst Service permissions and log 
* The Analyst command line

Module 11: Configuring the Content Management Service
* Connecting the Developer client to the domain
* Data Integration Service defaults
* MRS projects and set permissions
* Project folders and set permissions
* Simple mapping
* Deploying mappings

Module 12: Configuring the Data Director Service
* The Scheduler Service
* Setting a schedule

Module 13: Domain Administration and Management
* Create and configure a Content Management Service (CMS)
* Install OOTB content
* Install Identity (IMO) content
* Install Address Doctor (AD) content
* Install the Classifier model

Module 14: Monitoring and Troubleshooting
* The Monitoring view
* Configuring Log Management properties
* Filtering logs
* Auditing user activity


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej