Informatica Data Quality
Management for the Developer

Wdrożenie i automatyzacja procesu zapewnienia
pomiaru i poprawy jakości dzięki 
Informatica Data Quality Administrator

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 4 dni
 • Liczba osób w grupie: min. 4
 • Grupa docelowa: Developerzy
 • Software: Wersja 10
 • Wymagania wstępne: Brak
 • Sprawdź kalendarz szkoleń: link

 

Szkolenie koncentruje się na przekazaniu praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia i automatyzacji procesu zapewnienia pomiaru i poprawy jakości danych dzięki platformie Informatica Data Quality.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • posługiwania się narzędziem Data Quality

 • zrozumienia architektury rozwiązania Data Quality

 • właściwego użycia narzędzi Analyst i Deweloper

 • posługiwania się narzędziami deweloperskimi

 • współpracy przy projektach DQ

 • tworzenia reguł DQ, profilowania danych, tworzenia kart pomiarów

 • zarządzania tabelami referencyjnymi

 • opracowania mappingów i mapletów do standaryzacji, czyszczenia i analizowania danych

 • identyfikowania duplikatów rekordów za pomocą klasycznego dopasowywania danych

 • tworzenia i uruchamiania workflowów, z procesami obsługi wyjątków pomiaru i poprawy jakości danch

 • rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się podczas tworzenia procesów DQ

Agenda szkolenia

Module 1: Course Introduction
 • Course topics

 • Modules and content

Module 2: Data Quality Process Overview
 • Course topics

 • Modules and content

Module 3: Data Quality Projects and Solutions
 • Customer Data Quality Use Cases

 • Projects that benefit from cleansed and standardized data

 • Data Quality and typical DI/DQ projects

 • Reporting, Gating and Cleansing projects

 • Solution Architecture for Projects with Data Quality

Module 4: Project Collaboration and Reference Table Management
 • Developer Interface

 • Understanding Analyst projects, Data Objects, Profiles, Rules, Scorecards, Comments and Tags

 • Reference Tables and the Data Quality Process

 • Creating Reference Tables

 • Lab: Review a project created by an Analyst

 • Lab: Build Reference Tables

Module 5: Working in the Developer Tool
 • Tasks in the Developer Tool

 • Working with Physical and Logical Data Objects

 • Connecting to a table

 • Importing and flat file

 • Creating logical data objects

 • Developer Transformations

 • Mappings and mapplets

 • Content sets and their uses

 • Developer Tips and Tricks

 • Lab: Create a project and assign permissions

 • Lab: Create a connection to an Oracle table and import a flat file

 • Lab: Build a Logical Data Object

Module 6: Profiling, Mapplets and Rules
 • Column Profiling

 • Mapplets and Scorecards

 • Profiling techniques to debug and improve development

 • Updating Scorecards with Rules

 • Lab: Create a Rule to measure the Accuracy of data in a field.

 • Lab: Using Informatica Analyst, apply the rule to a Scorecard and review the results.

Module 7: Standardizing, Cleansing and Enhancing Data
 • Standardizing, cleansing and enhancing data.

 • Mappings that cleanse, standardize and enhance data

 • Developing standardization mapplets

 • Configuring standardization transformations

 • Lab: Build a Standardization Mapping and Mapplets using Standardization Transformations.

Module 8: Parsing Data
 • The Parsing Process

 • Parsing techniques

 • Key parsing transformations

 • Lab: Perform Parsing using a variety of Parsing Transformations

 • Lab: Complete a Standardization Mapping

Module 9: Matching Data
 • Match Data definition

 • The DQ matching process

 • The different stages of Matching

 • Grouping and its effect on matching

 • Grouping methods

 • Grouping results and refining a grouping strategy

 • Match algorithms

 • Lab: Build and fine tune a grouping and matching mapping

Module 10: Manual Exception and Consolidation Management
 • Exception and Duplicate record management

 • Exception Management Process.

 • Populating tables with exception and duplicate record tasks

 • Lab: Build a Mapping that can be used to identify Exception data

 • Lab: Build a Mapping that can be used to identify Duplicate data

Module 11: Building, Managing and Deploying Workflows
 • Workflows and Workflow Tasks

 • Human Tasks and Steps

 • Identifying exception and duplicate records

 • Deploying and executing workflows

 • Verifying Tasks in Informatica Analyst.

 • Lab: Build a Workflow to populate the Analyst Inbox with Exception Tasks

 • Lab: Build a Workflow to populate the Analyst Inbox with Duplicate Record Tasks

Module 12: Deploying: Executing Mappings outside of the Developer tool
 • Deployment options.

 • Mappings as applications

 • Scheduling mappings, profiles and Scorecards

 • Lab: Schedule Mappings to run using Informatica Scheduler.

Module 13: Importing and Exporting Project Objects
 • Export/import project use cases

 • Basic and Advanced Import options

 • Exporting a project

 • Lab: Import a Project using the Basic method.

 • Lab: Import a Project using the Advanced Method.

 • Lab: Export a Project.

Module 14: Troubleshooting
 • Common Developer errors

 • Common Mapping and Transformation configuration issues

 • Common Workflow configuration errors

 • Tips for working with the Developer tool

 • Lab: Optional. Troubleshoot Mapping configuration issues

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

 

więcej