Informatica PowerCenter:
Data Integration for Developers

Projektowanie, budowanie, testowanie
i utrzymanie systemów integracji danych
z Informatica PowerCenter

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 4 dni
 • Liczba osób w grupie: min. 4
 • Grupa docelowa: Developerzy
 • Software: Wersja 9.5-10.x

 • Wymagania wstępne: Brak

 • Sprawdź kalendarz szkoleń: link

 

Szkolenie koncentruje się na przekazaniu praktycznej wiedzy niezbędnej do projektowania, budowania, testowania i utrzymywania rzeczywistych systemów integracji danych przy wykorzystaniu rozwiązania Informatica PowerCenter.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • projektowania transformacji danych przy użyciu interfejsu PowerCenter Designer
 • zarządzania definicjami źródeł danych i docelowymi obiektami zasilania w procesach ETL
 • filtrowania, łączenia, agregowania, kategoryzowania, scalania i zastosowania funkcji logicznych do przetwarzania danych z pominięciem pisania kodu SQL
 • monitorowania i wznawiania sesji i workflow PowerCenter
 • rozwiązywania problemów z przepływu danych za pomocą debuggera
 • strategii ponownego wykorzystania obiektów (stwórz raz, użyj wszędzie)
 • korzystania z najlepszych praktyk Agile Data Integration

Agenda szkolenia

Module 1: Introduction to PowerCenter
 • How PowerCenter performs data integration
 • Advantages of code-free and SQL-free development
 • Informatica architecture
 • PowerCenter components and applications
 • PowerCenter object types
Module 2: Folders, Sources, and Targets
 • PowerCenter folder types
 • Folder best practices
 • Source definition types and methods of creation
 • Target definition types and methods of creation
 • Benefits of object shortcuts
Module 3: Design Objects
 • Fundamental mapping components

 • Transformation types

 • Mapping types

 • PowerCenter expressions and port types

 • Filtering records

Module 4: File Lookups
 • Fundamentals of the Lookup transformation

 • How to create a lookup on file data

 • Joining heterogeneous data

 • Multi-return lookups

 • Bypassing transformations

Module 5: Relational Lookups
 • How to create a lookup on relational data

 • Understanding lookup connectivity

 • Port default values

 • Variable ports

 • Refreshing mapping metadata

Module 6: Database Joins in PowerCenter
 • Getting the database to join data

 • Reusable transformations

 • Target Load Plan

 • Multi-pipeline mappings

 • Workflow link conditions

Module 7: Workflow Logic
 • Using Session pre-defined variables

 • Using Decision Tasks

 • Using Email Tasks

 • Sending email from within a Session

Module 8: Merging, Routing, and Sorting Data
 • Merging mapping pipelines

 • Removing duplicate records

 • Classifying data with the Router transformation

 • Renaming Source Qualifier ports

Module 9: Command Tasks
 • Running command line statements within a Workflow

 • Lookup caching properties

 • Persistent lookup caches

 • Aliasing a lookup port

Module 10: Debugging
 • When to use the debugger utility

 • Launching and configuring the debugger

 • Debugger features and techniques

Module 11: Parameterization
 • How and when to parameterize values and properties

 • Using a parameter file

 • When to use an unconnected lookup

 • Using a Sequence Generator transformation

Module 12: Updating Database Tables
 • How to update and delete from relational database tables

 • Perform insert-else-update logic with the Update Strategy transformation

 • Understanding built-in connection variables

 • Creating and using Worklets

 • Timer Tasks

 • Control Tasks

Module 13: Mapplets
 • Creating and using Mapplets

 • Mapplet types and limitations

 • Aggregator transformations

Module 14: Mapping Design Workshop

Students independently design and test their own transformations based on supplied business rules.

Module 15: Addendum
 • Autolink

 • Changing the order of ports

 • Using a file list

 • Creating sources from targets

 • Switching between transformations for efficient editing

 • Source Qualifier overrides to filer data at a relational source

 

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

 

więcej