Informatica PowerCenter:
Developer, Level 2

Praktyczne wykorzystanie narzędzi 
PowerCenter Designer, Workflow Manager
i Workflow Monitor podczas procesów
integracji danych. 

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 4 dni

 • Liczba osób w grupie: min. 4

 • Grupa docelowa: Deweloperzy

 • Software: Wersja 10

 • Wymagania wstępne: RDBMS, SQL, PowerCenter: Data Integration for Developers

 • Sprawdź kalendarz szkoleń: link

 

Poznaj Informatica PowerCenter 10.  Wykorzystuj narzędzia PowerCenter Designer, Workflow Manager i Workflow Monitor podczas procesów integracji danych.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • rozumienia architektury rozwiązania Informatica PowerCenter

 • definiowania struktury i użycia plików parametrów PowerCenter

 • implementowania zaawansowanych oraz zdefiniowanych przez użytkownika funkcji przetwarzania danych

 • normalizowania i denormalizowania danych za pomocą PowerCenter

 • transformacji wyszukiwania danych (Lookup) w trybie dynamicznym

 • wywoływania procedury składowanej SQL z mappingów PowerCenter

 • tworzenia i konfigurowania transformacji SQL

 • projektowania strategii obsługi błędów w zależności od celu przetwarzania danych w workflow

 • korzystania z funkcji kontroli transakcji PowerCenter na podstawie zmian w źródłach, systemach docelowych i definiowanych przez użytkownika

 • wykorzystania mechanizmów ładowania danych dla zachowania więzi integralności w docelowym modelu danych

 • właściwego wykorzystania wbudowanych i opcjonalnych możliwości ponawiania przetwarzania danych przez opcję mapping-design recovery PowerCenter

 • tworzenia skryptów wsadowych korzystając z narzędzi wiersza poleceń: PMCMD i PMREP

 • stosowania metodologii konfigurowania wydajności w rozwiązaniu PowerCenter

 • określania wpływu projektowania mappingów na wydajność i stosowania zasady tej zasady do projektowania mappingów

 • obliczania użycia pamięci operacyjnej i zarządzanie poziomem jej zajętości przez procesy PowerCenter

 • zastosowania funkcji partycjonowania procesów, dystrybucji danych i optymalizacji wykorzystania pamięci procesora

Agenda szkolenia

Module 1: Introduction to PowerCenter
 • Describe the components of the Informatica PowerCenter 10 architecture and define key terms

 • Describe PowerCenter’s optional and built-in high availability features

Module 2: Parameter Files
 • Ascertain the use of the IsExprVar property in a mapping.

 • Determine the structure of a parameter file.

 • Establish the use of parameter files in mappings and sessions

 • Describe the flexibility of using parameter files to build mapping expression logic.

 • Describe the use of a date/time mapping variable, in a parameter file for incremental loading

Module 3: User-Defined and Advanced Functions
 • Describe and implement advanced functions

 • Describe User-Defined functions

 • Create a public, User-Defined Function to create a standard name formatting function and implement the UDF in the mapping.

 • Use the AES_Encrypt and Encode functions to encrypt and encode customer data before writing it to flat file.

 • Debug the mapping using an existing session and observe the results

Module 4: Pivoting Data
 • Describe the use of a Normalizer transformation to normalize data

 • Describe the use of an Aggregator to denormalize data

 • Normalize data into a relational table

 • Denormalize data into a Fact table.

Module 5: Dynamic Lookups
 • Define Dynamic Lookup

 • Describe the Dynamic Lookup Cache

 • Use a Dynamic Lookup to load data into a dimension table.

 • Use a Dynamic Lookup in tandem with an Update Strategy transformation to keep historic data in a dimension table

Module 6: Stored Procedure and SQL Transformations
 • Call a SQL stored procedure from a PowerCenter mapping

 • Create and configure a SQL transformation in script mode.

 • Create and configure a SQL transformation in query mode.

 • Use a SQL transformation to create tables on an “as needed” basis.

 • Enter a properly formatted query into a SQL transformation.

 • Locate database errors in the result output of a SQL transformation.

Module 7: Troubleshooting Methodology and Error Handling
 • Design error handling strategies appropriate for the intended purpose of a workflow

 • Identify data errors and load them to an error table.

 • Describe Update Strategies

Module 8: Transaction Processing
 • Describe PowerCenter source-based, target-based, and user-based transaction control with and without the high availability option

 • Describe constraint-based loading in databases with referential integrity constraints

 • Load data to a set of tables with a RDBMS Primary-Foreign key relationship

Module 9: Transaction Control Transformation
 • Describe the use of the transaction control transformation for data-driven transaction control

 • Control when data is committed to disk or the target database

 • Use a transformation variable to create a flag that determines when to commit data to the RDBMS based upon data values

Module 10: Recovery
 • Describe workflow and task recovery with and without the high availability option

 • Recover tasks and workflows that stop, abort, or terminate

 • Verify that workflow recovery works in a consistent, reliable manner.

Module 11: Command Line Programs
 • Describe PMCMD, PMREP, and INFACMD command line functionality

 • Build batch files that use PMCMD and PMREP command line programs

 • Use the command line utilities to execute a variety of platform status, query, object export, and workflow tasks

Module 12: Performance Tuning Methodology
 • Isolate source, target and engine bottlenecks

 • Interpret the performance counters

 • Tune different types of bottlenecks

 • Run a benchmark test

 • Run a target bottleneck test

 • Evaluate the results

Module 13:  
 • Apply best practices in your mappings to optimize performance

 • Locate session properties that can unnecessarily lower performance.

 • Inspect and edit mappings for optimal performance design.

 • Inspect and edit transformations for optimal performance design

Module 14: Memory Optimization
 • Tune session-level memory

 • Tune transformation caches

 • Calculate how much memory a session uses

 • Become familiar with PowerCenter Performance Counters

 • Edit session memory limits

 • Edit transformation cache memory properties

 • Calculate memory cache sizes for transformations

Module 15: Performance Tuning: Pipeline Partitioning
 • Apply partition points to efficiently utilize your CPU

 • Partition your data to efficiently utilize your CPU

 • Distribute your partitioned data to preserve functionality while optimizing your CPU

 • Optimize your memory usage according to your partitioning strategy


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

 

więcej