Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Nowe spojrzenie na integrację danych w hybrydowym świecie multicloud

Znajdź najlepsze rozwiązanie do integracji danych w środowisku multicloud

26.06.2024
Hybrydowe środowiska multicloud, łączące usługi chmury publicznej i/lub prywatnej z lokalnymi centrami danych, stają się niezbędne. Umożliwiają one elastyczne, szybkie i bezpieczne operacje na danych, jednocześnie optymalizując koszty i zasoby.

Optymalizuj operacje dzięki ujednoliconemu widokowi danych dot. handlu detalicznego

W miarę jak Twoja organizacja rozwija się i modernizuje, dane biznesowe będą się skalować i stawać się coraz bardziej złożone. W rezultacie hybrydowe środowiska multicloud, które łączą usługi chmury publicznej i/lub prywatnej z lokalnymi centrami danych, stają się niezbędne. Te złożone ekosystemy pozwalają na bardziej elastyczne, szybkie i bezpieczne operacje na danych, jednocześnie optymalizując koszty i zasoby.

Dlaczego multicloudowe strategie są tak popularne?

Badanie Flexera, State of Cloud Report, 2024 wykazało, że aż 89% respondentów posiada strategię wielu chmur. Popularność tych strategii wynika z ich zdolności do oferowania wszechstronnych rozwiązań w zakresie zarządzania danymi. Hybrydowe i wielochmurowe infrastruktury umożliwiają organizacjom korzystanie z zalet różnych dostawców chmury, dostosowując się do dynamicznych potrzeb biznesowych.

Znaczenie integracji danych

Mimo korzyści płynących ze środowisk multicloud, organizacje wciąż muszą radzić sobie z wyzwaniem integracji danych rozproszonych w różnych systemach. Silosy danych mogą utrudniać dostęp do wiarygodnych analiz biznesowych. Aby to przezwyciężyć, dane muszą być efektywnie połączone, przekształcone i dostępne dla różnych aplikacji na różnych poziomach organizacji.

Integracja danych to coś więcej niż tylko przenoszenie danych z różnych systemów do silnika analitycznego. Wymaga to nowego podejścia, które uwzględnia specyfikę hybrydowego i wielochmurowego środowiska, dbając o bezproblemową interoperacyjność danych oraz przenośność obciążeń.

Wyzwania związane z integracją danych w środowiskach hybrydowych i multicloud

Hybrydowe i wielochmurowe środowiska danych przynoszą wiele korzyści, jednak ich złożoność wprowadza również liczne wyzwania. Organizacje muszą stawić czoła różnym problemom, które mogą wpływać na różne aspekty zarządzania danymi, w tym na wydajność, bezpieczeństwo i koszty.

Wydajność zarządzania danymi

Wprowadzenie strategii hybrydowej i multicloud wymaga zaawansowanego zarządzania danymi, które musi być zarówno elastyczne, jak i skalowalne. Przepływy danych pomiędzy różnymi chmurami i lokalnymi centrami danych muszą być płynne i efektywne, aby zapewnić szybki dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Problemem może być jednak synchronizacja danych pomiędzy różnymi środowiskami, co może prowadzić do opóźnień i spadku wydajności systemów. Należy zatem opracować mechanizmy, które zapewnią spójność danych i minimalizują opóźnienia, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej wydajności operacji.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych w hybrydowych i wielochmurowych środowiskach jest jednym z najważniejszych wyzwań. Przenoszenie danych pomiędzy różnymi chmurami oraz lokalnymi centrami danych naraża je na różne zagrożenia, takie jak ataki cybernetyczne, nieautoryzowany dostęp czy utrata danych. Dodatkowo, różne chmury mogą oferować różne poziomy zabezpieczeń, co może skomplikować zapewnienie jednolitego poziomu ochrony. Organizacje muszą więc wdrożyć kompleksowe strategie bezpieczeństwa, które obejmują szyfrowanie danych, zaawansowane mechanizmy autoryzacji i audytu, a także monitorowanie ruchu danych, aby wykrywać i reagować na potencjalne zagrożenia.

Efektywność kosztowa

Optymalizacja kosztów w hybrydowych i wielochmurowych środowiskach jest kolejnym znaczącym wyzwaniem. Zarządzanie danymi w wielu chmurach i lokalnych centrach danych wiąże się z różnymi opłatami za przechowywanie, przetwarzanie i transfer danych. Ponadto, różni dostawcy chmury mogą oferować różne modele cenowe, co może prowadzić do trudności w przewidywaniu i kontrolowaniu kosztów. Organizacje muszą zatem opracować strategie, które pozwolą im efektywnie zarządzać zasobami i optymalizować koszty, na przykład poprzez automatyzację zarządzania obciążeniami, wykorzystywanie elastycznych modeli płatności za faktyczne użycie zasobów oraz regularne analizowanie i optymalizowanie wykorzystania chmury.

Wybierz rozwiązanie do integracji danych stworzone dla świata multicloud

Możesz stawić czoła wyzwaniom związanym z integracją danych w środowiskach hybrydowych, obejmujących wiele chmur, korzystając z niezależnego od platformy, natywnego dla chmury rozwiązania do integracji danych, które może zapewnić ujednolicony interfejs dostępu do danych, ich przesyłania i integracji.

Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC) oferuje przyszłościowe rozwiązanie, które pomoże Ci zrealizować obietnice chmury i demokratyzować dane w Twojej organizacji. Integracja danych w chmurze z IDMC to:

1. Kompleksowość: zarządzaj różnymi typami danych, wzorcami, złożonością lub obciążeniami w wielu lokalizacjach – za pomocą tylko jednej platformy integracji w chmurze.

2. Inteligencja: automatyzuj tysiące ręcznych zadań i zwiększaj aktywność ludzi dzięki spostrzeżeniom i rekomendacjom opartym na sztucznej inteligencji, oszczędzając koszty i wzmacniając pozycję użytkowników biznesowych.

3. Wysoka wydajność: bezproblemowe skalowanie obciążeń przedsiębiorstwa dzięki elastycznemu i przetwarzaniu bez serwerów.

Hybrydowe i wielochmurowe środowiska danych oferują organizacjom ogromne korzyści, ale jednocześnie wprowadzają nowe wyzwania związane z integracją danych. Skuteczna integracja wymaga nowego podejścia, które uwzględnia specyfikę tych złożonych środowisk, zapewniając bezpieczeństwo, wydajność i zgodność z przepisami. Przezwyciężenie tych wyzwań pozwoli organizacjom w pełni wykorzystać potencjał swoich danych, dostarczając wartościowe i wiarygodne analizy biznesowe.

 

Zainteresowała Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Jak inteligentne rozwiązanie MDM wprowadza innowacje w zarządzaniu danymi w chmurze

 

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG