Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Integracja danych

Odkrywaj, uzyskaj dostęp, integruj i dostarczaj zaufane dane,z dowolną prędkością,w formie przetwarzania wsadowego lub strumieniowego, niezawodnie i w dowolnej skali,zasilając zaawansowane funkcje analityczne i krytyczne

Intuicyjna integracja danych
bez konieczności samodzielnego kodowania

Nowoczesna infrastruktura integracji danych Informatica dzięki dostępowi do narzędzi analityki biznesowej skutecznie łączy zaawansowane funkcje hybrydowej integracji danych oraz scentralizowane zarządzanie danymi.

Zapewniając zespołom solidne zintegrowane środowisko bez konieczności samodzielnego kodowania otwieramy zupełnie nowe możliwości, w których przekształcanie i integrowanie danych dowolnej skali w bardzo krótkim czasie w końcu jest możliwe.

Niezawodne i intuicyjne rozwiązania integracji danych Informatica łączą w sobie rozwiązania zarządzania danymi, dzięki którym organizacja może skupić się na realizacji swoich strategicznych działań.

Unikalne korzyści

Szybka i precyzyjna integracja danych z wszelkich źródeł informacji

    • Wsparcie nie kończy się na popularnych lokalnych dystrybucjach Hadoop. Dzięki naszemu rozwiązaniu „out of the box” masz stałą łączność z bazami danych w chmurze, z przechowywaniem tam cennymi informacjami oraz pełnym dostępem do aplikacji.

Uproszczenie technicznej złożoności poprawia sprawność biznesową

    • Huby o nowoczesnej architekturze integrujące dane hybrydowe umożliwiają organizacjom wyeliminowanie integracji typu point-to-point, zmniejszenie złożoności procesu i zoptymalizowanie go przy jednoczesnym zapewnieniu samodzielnego dostępu do rozproszonych danych różnych zespołów.

Zwiększone zaufanie do danych i ich pełniejsze zrozumienie

  • Umożliwienie użytkownikom biznesowym znalezienia najbardziej trafnych i wiarygodnych danych z możliwością kompleksowego zarządzania danymi (Data Governance) oraz śledzenia przepływu danych (Data Lineage).

Produkty Informatica

Advanced Data Transformation

Wysokiej klasy, kompleksowe rozwiązanie przekształcające dane do dowolnego typu, niezależnie od formatu, złożoności lub rozmiaru.
Więcej

B2B Data Exchange

Nowoczesna wymiana danych między organizacjami umożliwiająca bezpieczne współdziałanie wszelkich danych z sieciami partnerskimi.
Więcej

Connectors (PowerExchange)

Zapewnia bezbłędną, wysokowydajną łączność z wszystkimi danymi przedsiębiorstwa, eliminując ryzyko i koszty ręcznego kodowania.
Więcej

Informatica Integration Hub

Zasila projekty cyfrowej transformacji nowoczesną architekturą publikacji i subskrypcji dla integracji danych.
Więcej

Enterprise Data Catalog

Odkryj, sklasyfikuj i uzyskaj wgląd w proces śledzenia przepływu wszystkich danych w całej organizacji.
Więcej

PowerCenter

Promuje automatyzacje, powtarzalność i zwinność dzięki kompletnej platformie integracji danych typu end-to-end.
Więcej

Jak możemy Ci pomóc?

Sprawdź nasze szkolenia i warsztaty

OFERTA SZKOLEŃ

Umów spotkanie lub prezentacje

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sprawdź nasze referencje

REFERENCJE

Integracja danych, czyli skuteczny sposób zarządzania firmą

Współczesne przedsiębiorstwa generują ogromne wolumeny danych. Wszystko to z powodu cyfryzacji, która ułatwia i automatyzuje wiele różnych procesów. Dane z różnych źródeł to skarbnica wiedzy i informacji, które można wykorzystać na wiele sposobów. Warto jednak zaznaczyć, że do szybkiej i przede wszystkim skutecznej analizy potrzebny jest odpowiedni system. Proces integracji danych powinien być zatem maksymalnie efektywny, aby raporty wskazywały na konkretne rozwiązania pomagające w podejmowaniu decyzji.

Dlaczego integracja danych, to przewaga nad konkurencją?

Według badań Bain&Co blisko 59% organizacji twierdzi, że nie potrafi generować ważnych informacji biznesowych z posiadanych danych. Oznacza to, że 41% przedsiębiorstw posiada zdecydowaną przewagę nad swoją konkurencją, ponieważ dane są w stanie dostarczać informacji kluczowych dla rozwoju firmy. Automatyzacja dostarcza dziś firmom ogromne ilości danych z wielu sektorów, takich jak dział sprzedaży lub marketingu.

Niemniej jednak samo gromadzenie danych wcale nie zapewnia nam istotnych informacji. Docelowym działaniem analizy biznesowej jest takie operowanie danymi, aby wyciągać z nich najważniejsze informacje i przedstawiać je w klarownej i prostej formie. Ważna jest zatem nie tylko ilość danych, ale także platforma, która pozwala je przetwarzać.

Jakie są najważniejsze korzyści integracji danych?

Odpowiednie zarządzanie bazą danych umożliwia wydobycie potencjału biznesowego danej firmy. Przedsiębiorcy coraz częściej zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że integracja danych, które nieustannie napływają z różnych działów firmy, to klucz do sukcesu. Wśród głównych korzyści integracji danych najczęściej wymienia się:

  • uproszczenie oraz ujednolicenie archiwizacji danych – zebranie wszystkich danych w jednym miejscu, a także uporządkowanie ich w ramach jednego oprogramowania, to najważniejszy cel skutecznego zarządzania Big Data. Odpowiednie zapisywanie danych pozwala na powrót do kluczowych zbiorów, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba;
  • ulepszenie procesu tworzenia analiz – analiza aktualnych danych w czasie rzeczywistym pozwala na stałą kontrolę nad kierunkiem rozwoju firmy. Zintegrowane dane to podstawa dla narzędzi, takich jak np. ETL;
  • wsparcie procesu decyzyjnego – odpowiednia analiza zebranych danych pozwala na przygotowanie raportów pokazujących aktualny stan firmy. Takie informacje pozwalają podejmować odpowiednie decyzje, a także wdrażać najlepsze rozwiązania;
  • pomiar efektywności działań – każde firmowe działanie nastawione jest na maksymalną efektywność. Integralność danych ułatwia mierzenie efektywności podejmowanych działań, takich jak np. marketing;
  • skuteczne zarządzanie bazą klientów – zintegrowane dane pozwalają na bardzo dokładną analizę poszczególnych klientów. Najczęściej kupowane produkty oraz najczęstszy powód rezygnacji z finalizacji sprzedaży to tylko niektóre z informacji ukrytych w bazach danych!

Warto dodać, że coraz większa liczba firm dostrzega korzyści płynące ze skutecznej integracji danych z systemów źródłowych. Takie działania umożliwiają rozbijanie silosów danych, aby nie były one „betonowymi” ograniczeniami w rozwoju firmy. Zarządzanie danymi w sposób holistyczny i kompleksowy pozwala realizować wszystkie najważniejsze plany dotyczące ekspansji przedsiębiorstwa.

Czy integracja danych jest dziś niezbędna w każdej firmie?

Cyfryzacja biznesu stała się faktem, ponieważ umożliwia automatyzację wielu procesów, przetwarzanie danych i analizę biznesową. Dzięki informacjom wynikającym z business intelligence firma jest o dwa kroki przed konkurencją! Taka przewaga w dobie biznesu on-line jest wręcz kamieniem milowym rozwoju przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że integracja danych i projektowanie scenariuszy rozwoju to domena nie tylko wielkich korporacji. Takie systemy mogą być z powodzeniem wdrażane także w małych przedsiębiorstwach, które bazują np. tylko na danych z Microsoft Excel. Dzięki temu decyzje biznesowe, nawet w małych firmach, mogą być oparte o twarde dane i podparte raportami predykcje.