Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Modernizacja chmury

Dlaczego modernizacja chmury jest istotna dla uwolnienia potencjału sztucznej inteligencji?

03.04.2024
Technologie rozwoju AI stają się coraz bardziej wszechobecne, modernizacja chmury staje się kluczowym elementem w zapewnieniu wsparcia dla rozwoju AI. Dlaczego więc modernizacja chmury jest tak istotna dla uwolnienia potencjału AI.

Modernizacja chmury: klucz do uwolnienia potencjału sztucznej inteligencji

W epoce cyfrowej, gdzie dane stają się niezwykle cennym zasobem, a technologie rozwijającej się sztucznej inteligencji (AI) stają się coraz bardziej powszechne, modernizacja chmury staje się kluczowym czynnikiem w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia dla rozwoju AI. Chmura obliczeniowa, będąca potężnym narzędziem do przechowywania i przetwarzania danych, oferuje nieograniczone możliwości wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego, analizy danych oraz innych zaawansowanych technik AI.

1. Wydajność i skalowalność

W dynamicznym środowisku, w którym projekty AI mogą wymagać znacznych zasobów obliczeniowych w związku z różnorodnością i ilością danych, chmura obliczeniowa staje się nieocenionym narzędziem. Jej elastyczność umożliwia dostosowywanie infrastruktury w czasie rzeczywistym do zmieniających się potrzeb aplikacji AI. Gdy algorytmy uczące się zwiększają zapotrzebowanie na moc obliczeniową, chmura może natychmiastowo skalować się w górę, zapewniając niezbędną wydajność bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia czy infrastrukturę on-premises. W rezultacie, wydajność i skalowalność, zapewniane przez modernizację chmury, pozwalają firmom na elastyczne i efektywne wykorzystanie zasobów obliczeniowych potrzebnych do wdrożenia i działania projektów AI.

2. Przechowywanie i zarządzanie danymi

Chmura oferuje elastyczne i skalowalne rozwiązania do przechowywania danych, co jest kluczowe dla projektów AI, które wymagają dostępu do dużych zbiorów danych treningowych. Dzięki chmurze, firmy mogą przechowywać dane w sposób wydajny i bezpieczny, bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia do przechowywania danych. Dodatkowo, nowoczesne narzędzia zarządzania danymi w chmurze ułatwiają przetwarzanie, indeksowanie i analizę danych, co jest kluczowe dla skutecznego działania algorytmów AI. Dostęp do zaawansowanych narzędzi analizy danych, takich jak narzędzia do eksploracji danych, wizualizacji czy głębokiego uczenia, umożliwiają firmom wydobycie cennych informacji z ich zbiorów danych.

3. Dostępność zaawansowanych usług AI

Wiodący dostawcy chmur oferują coraz bardziej zróżnicowane i zaawansowane usługi AI, takie jak usługi uczenia maszynowego, przetwarzanie języka naturalnego, czy rozpoznawanie obrazów. Korzystanie z gotowych rozwiązań AI oferowanych przez dostawców chmury przynosi liczne korzyści. Po pierwsze, firmy mogą zaoszczędzić czas i zasoby potrzebne do budowy własnych modeli, korzystając z gotowych, sprawdzonych rozwiązań. To przyspiesza proces wdrożenia projektów SI i pozwala firmom szybciej wykorzystać zalety technologii AI w swoich produktach i usługach. Po drugie, dostawcy chmur często zapewniają infrastrukturę i narzędzia niezbędne do wdrożenia usług AI, co znacząco ułatwia proces integracji z istniejącymi aplikacjami i systemami firmy. W rezultacie, dostępność zaawansowanych usług AI w chmurze umożliwia firmom szybsze, łatwiejsze i bardziej efektywne wykorzystanie technologii AI w swoich operacjach i produktach, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności firmy.

Przykładem innowacyjnego podejścia do zarządzania danymi jest platforma CLAIRE GPT, będąca pionierem w dziedzinie generatywnych systemów opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki ujednoliconej analizie metadanych, CLAIRE efektywnie wykorzystuje ogromne zasoby – aż 40 petabajtów metadanych pochodzących z 86 bilionów transakcji klientów Informatica miesięcznie. Używanie CLAIRE jako drugiego pilota AI, umożliwia błyskawiczne odnalezienie odpowiednich zasobów danych i automatyzację procesów w obszarze Data Lake. Od integracji danych, poprzez kontrolę ich jakości, aż po katalogowanie i zarządzanie danymi — dzięki CLAIRE procesy te stają się bardziej efektywne niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcje sztucznej inteligencji w ramach CLAIRE pozwalają na automatyzację różnorodnych zadań związanych z zarządzaniem danymi, redukując jednocześnie złożoność, umożliwiając skalowanie i przyspieszając dostarczanie danych do zespołów zajmujących się nimi.

4. Bezpieczeństwo i zgodność

Jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa w chmurze jest szyfrowanie danych, które zapewnia ich poufność nawet w przypadku nieautoryzowanego dostępu do infrastruktury. Wiodący dostawcy chmury oferują zaawansowane mechanizmy szyfrowania, zarówno w czasie przechowywania, jak i przesyłania danych, co gwarantuje ochronę informacji przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto, dostawcy chmur oferują narzędzia do zarządzania tożsamościami, co umożliwia kontrolę dostępu do danych oraz usług w chmurze. Wiodący dostawcy chmury również inwestują w rozwój zaawansowanych narzędzi monitorowania zagrożeń, które umożliwiają wykrywanie i reagowanie na potencjalne ataki lub incydenty bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, firmy mogą szybko zareagować na ewentualne zagrożenia i minimalizować potencjalne szkody wynikające z incydentów bezpieczeństwa.

5. Innowacyjność i przewaga konkurencyjna

Firmy, które decydują się inwestować w modernizację chmury w kontekście sztucznej inteligencji, uzyskują znaczącą przewagę konkurencyjną poprzez zdolność do szybszego dostarczania innowacyjnych rozwiązań i usług na rynku. Elastyczność i skalowalność chmury pozwalają na dynamiczne wdrażanie nowych funkcji i usprawnień, co umożliwia firmom szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku i oczekiwania klientów. Ponadto, elastyczność chmury umożliwia firmom skalowanie ich działalności w zależności od popytu i potrzeb klientów, co przekłada się na lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencyjnych. W rezultacie, firmy, które inwestują w modernizację chmury w kontekście AI, mogą skuteczniej wykorzystać potencjał innowacyjny swojej organizacji, zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku i zwiększyć lojalność klientów poprzez dostarczanie wartościowych i nowatorskich rozwiązań.

Modernizacja chmury staje się kluczowym czynnikiem wpływającym na pełne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, narzędzi oraz środowiska do rozwoju i wdrożenia projektów AI. Dzięki elastyczności i skalowalności chmury, firmy mogą efektywnie zarządzać zasobami obliczeniowymi, przechowywać ogromne ilości danych oraz korzystać z zaawansowanych usług AI, co umożliwia szybsze, bardziej innowacyjne i efektywne tworzenie rozwiązań opartych na AI. Firmy, które zrozumieją i wykorzystają potencjał chmury w kontekście sztucznej inteligencji, będą mogły czerpać z korzyści płynących z coraz bardziej zaawansowanych technologii, co przyczyni się do ich sukcesu na rynku. W rezultacie, modernizacja chmury staje się nie tylko niezbędnym elementem w transformacji cyfrowej firm, ale także kluczowym czynnikiem determinującym ich konkurencyjność i zdolność do adaptacji w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

 

Zainteresowała Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Rola sztucznej inteligencji w zarządzaniu danymi w chmurze

 

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG