Szkolenia i warsztaty Informatica

Oferta szkoleń i warsztatów jedynego oficjalnego
dystrybutora Informatica w Polsce. 

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 3 dni
 • Liczba osób w grupie: min. 4 
 • Grupa docelowa: Administratorzy
 • Software: Wersja 10
 • Wymagania wstępne: Brak

 

Szkolenie koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu narzędzia Informatica Data Quality Administrator.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • wykonywania zadań administratora i do zarządzania narzędziami administracyjnymi
 • samodzielnego konfigurowania środowiska Informatica
 • tworzenia i uruchamiania nowych usług w domenie Informatica
 • zarządzania bezpieczeństwem Informatica
 • zarządzania konfiguracją użytkowników, grup i uprawnieniami w zakresie bezpieczeństwa środowiska 
 • wykonywania podstawowych bieżących prac utrzymaniowych
 • administrowania pracą usług w ramach domeny Informatica
 • zarządzania i przeglądania logów systemowych i aplikacyjnych

Agenda szkolenia

Module 1: Data Quality Introduction
 • Informatica Data Quality technical architecture 
 • Informatica domain, nodes, and application services 
 • Overview of the PowerCenter clients.
Module 2: Best Practices
 • Configuring an environment 
 • Recognized Naming Conventions
Module 3: Installing Informatica 10
 • Installing Informatica 10
 • Reviewing installation logs
 • Using command-line utilities
Module 4: Using the Informatica Administrator tool
 • Administration tool layout and navigation
 • Views in the Manage Tab
 • Services and Nodes
 • License key types
Module 5: Configuring the Model Repository Service
 • Adding and moving a Model Repository Service
 • Auditing
Module 6: Configuring the Data Integration Service
 • Creating connections
 • Home Directory location
 • Stopping and starting a service
Module 7: Users and Groups
 • Creating user and group accounts
 • Creating accounts using scripts
 • Adding users to groups
 • Importing LDAP user accounts and groups
Module 8: Privileges and Roles
 • Configuring roles and privileges 
 • Assigning privileges and roles 
 • Domain folders and services
Module 9: Permissions
 • Assigning permissions to domains and domain objects
 • Verifying permissions
Module 10: Configuring the Analyst Service
 • Creating connections 
 • Analyst Services 
 • Analyst Service folders 
 • Analyst Service permissions and log 
 • The Analyst command line
Module 11: Configuring the Content Management Service
 • Connecting the Developer client to the domain
 • Data Integration Service defaults
 • MRS projects and set permissions
 • Project folders and set permissions
 • Simple mapping
 • Deploying mappings
Module 12: Configuring the Data Director Service
 • The Scheduler Service
 • Setting a schedule
Module 13: Domain Administration and Management
 • Create and configure a Content Management Service (CMS)
 • Install OOTB content
 • Install Identity (IMO) content
 • Install Address Doctor (AD) content
 • Install the Classifier model
Module 14: Monitoring and Troubleshooting
 • The Monitoring view
 • Configuring Log Management properties
 • Filtering logs
 • Auditing user activity

 

 

 

 

 

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 4 dni
 • Liczba osób w grupie: min. 4
 • Grupa docelowa: Developerzy
 • Software: Wersja 10
 • Wymagania wstępne: Brak

 

Szkolenie koncentruje się na przekazaniu praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia i automatyzacji procesu zapewnienia pomiaru i poprawy jakości danych dzięki platformie Informatica Data Quality.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • posługiwania się narzędziem Data Quality

 • zrozumienia architektury rozwiązania Data Quality

 • właściwego użycia narzędzi Analyst i Deweloper

 • posługiwania się narzędziami deweloperskimi

 • współpracy przy projektach DQ

 • tworzenia reguł DQ, profilowania danych, tworzenia kart pomiarów

 • zarządzania tabelami referencyjnymi

 • opracowania mappingów i mapletów do standaryzacji, czyszczenia i analizowania danych

 • identyfikowania duplikatów rekordów za pomocą klasycznego dopasowywania danych

 • tworzenia i uruchamiania workflowów, z procesami obsługi wyjątków pomiaru i poprawy jakości danch

 • rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się podczas tworzenia procesów DQ

Agenda szkolenia

Module 1: Course Introduction
 • Course topics

 • Modules and content

Module 2: Data Quality Process Overview
 • Course topics

 • Modules and content

Module 3: Data Quality Projects and Solutions
 • Customer Data Quality Use Cases

 • Projects that benefit from cleansed and standardized data

 • Data Quality and typical DI/DQ projects

 • Reporting, Gating and Cleansing projects

 • Solution Architecture for Projects with Data Quality

Module 4: Project Collaboration and Reference Table Management
 • Developer Interface

 • Understanding Analyst projects, Data Objects, Profiles, Rules, Scorecards, Comments and Tags

 • Reference Tables and the Data Quality Process

 • Creating Reference Tables

 • Lab: Review a project created by an Analyst

 • Lab: Build Reference Tables

Module 5: Working in the Developer Tool
 • Tasks in the Developer Tool

 • Working with Physical and Logical Data Objects

 • Connecting to a table

 • Importing and flat file

 • Creating logical data objects

 • Developer Transformations

 • Mappings and mapplets

 • Content sets and their uses

 • Developer Tips and Tricks

 • Lab: Create a project and assign permissions

 • Lab: Create a connection to an Oracle table and import a flat file

 • Lab: Build a Logical Data Object

Module 6: Profiling, Mapplets and Rules
 • Column Profiling

 • Mapplets and Scorecards

 • Profiling techniques to debug and improve development

 • Updating Scorecards with Rules

 • Lab: Create a Rule to measure the Accuracy of data in a field.

 • Lab: Using Informatica Analyst, apply the rule to a Scorecard and review the results.

Module 7: Standardizing, Cleansing and Enhancing Data
 • Standardizing, cleansing and enhancing data.

 • Mappings that cleanse, standardize and enhance data

 • Developing standardization mapplets

 • Configuring standardization transformations

 • Lab: Build a Standardization Mapping and Mapplets using Standardization Transformations.

Module 8: Parsing Data
 • The Parsing Process

 • Parsing techniques

 • Key parsing transformations

 • Lab: Perform Parsing using a variety of Parsing Transformations

 • Lab: Complete a Standardization Mapping

Module 9: Matching Data
 • Match Data definition

 • The DQ matching process

 • The different stages of Matching

 • Grouping and its effect on matching

 • Grouping methods

 • Grouping results and refining a grouping strategy

 • Match algorithms

 • Lab: Build and fine tune a grouping and matching mapping

Module 10: Manual Exception and Consolidation Management
 • Exception and Duplicate record management

 • Exception Management Process.

 • Populating tables with exception and duplicate record tasks

 • Lab: Build a Mapping that can be used to identify Exception data

 • Lab: Build a Mapping that can be used to identify Duplicate data

Module 11: Building, Managing and Deploying Workflows
 • Workflows and Workflow Tasks

 • Human Tasks and Steps

 • Identifying exception and duplicate records

 • Deploying and executing workflows

 • Verifying Tasks in Informatica Analyst.

 • Lab: Build a Workflow to populate the Analyst Inbox with Exception Tasks

 • Lab: Build a Workflow to populate the Analyst Inbox with Duplicate Record Tasks

Module 12: Deploying: Executing Mappings outside of the Developer tool
 • Deployment options.

 • Mappings as applications

 • Scheduling mappings, profiles and Scorecards

 • Lab: Schedule Mappings to run using Informatica Scheduler.

Module 13: Importing and Exporting Project Objects
 • Export/import project use cases

 • Basic and Advanced Import options

 • Exporting a project

 • Lab: Import a Project using the Basic method.

 • Lab: Import a Project using the Advanced Method.

 • Lab: Export a Project.

Module 14: Troubleshooting
 • Common Developer errors

 • Common Mapping and Transformation configuration issues

 • Common Workflow configuration errors

 • Tips for working with the Developer tool

 • Lab: Optional. Troubleshoot Mapping configuration issues

 

 

 

 

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 3 dni
 • Liczba osób w grupie: min. 4
 • Grupa docelowa: Administratorzy
 • Software: Wersja 10
 • Wymagania wstępne: PowerCenter Developer 1 lub Data Quality Developer 1

 

Szkolenie koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu narzędzia Informatica PowerCenter Administrator.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • wykonywania zadań administratora i do zarządzania narzędziami administracyjnymi
 • samodzielnego konfigurowania środowiska Informatica
 • tworzenia i uruchamiania nowych usług w domenie Informatica
 • planowania strategii wykonywania kopii bezpieczeństwa
 • zarządzania konfiguracją użytkowników, grup i uprawnieniami w zakresie bezpieczeństwa środowiska
 • wykonywania podstawowych bieżących prac utrzymaniowych
 • administrowania pracą usług w ramach domeny Informatica
 • zarządzania i przeglądania logów systemowych i aplikacyjnych
 • zarządzania licencjami oprogramowania Informatica

 

Agenda szkolenia

Module 1: PowerCenter 10 Architecture

This module is intended to describe the Informatica PowerCenter 10 technical architecture, describe the Informatica domain, nodes, and an overview of the application services. The module also provides an overview of the PowerCenter clients.

Module 2: Best Practices

Describes the use of best practices

Module 3: Installing Informatica 10

Describes installing Informatica 10 domain and clients

Module 4: Using the Informatica Administrator tool

Describes the Administrator tool layout

Module 5: Configuring PowerCenter Application Services

Describes adding, configuring and managing a PowerCenter Repository Service and repository

Describes adding, configuring and managing a PowerCenter Integration Service

Module 6: Users and Groups

Describes how to add users and groups to the Informatica Platform

Module 7: Privileges and Roles

Describes how to create a custom role and assign privileges and roles to users and groups

Module 8: Permissions

Describes how to use Informatica permissions

 

 

 

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 4 dni
 • Liczba osób w grupie: min. 4
 • Grupa docelowa: Developerzy
 • Software: Wersja 9.5-10.x

 • Wymagania wstępne: Brak

 

Szkolenie koncentruje się na przekazaniu praktycznej wiedzy niezbędnej do projektowania, budowania, testowania i utrzymywania rzeczywistych systemów integracji danych przy wykorzystaniu rozwiązania Informatica PowerCenter.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • projektowania transformacji danych przy użyciu interfejsu PowerCenter Designer
 • zarządzania definicjami źródeł danych i docelowymi obiektami zasilania w procesach ETL
 • filtrowania, łączenia, agregowania, kategoryzowania, scalania i zastosowania funkcji logicznych do przetwarzania danych z pominięciem pisania kodu SQL
 • monitorowania i wznawiania sesji i workflow PowerCenter
 • rozwiązywania problemów z przepływu danych za pomocą debuggera
 • strategii ponownego wykorzystania obiektów (stwórz raz, użyj wszędzie)
 • korzystania z najlepszych praktyk Agile Data Integration

Agenda szkolenia

Module 1: Introduction to PowerCenter
 • How PowerCenter performs data integration
 • Advantages of code-free and SQL-free development
 • Informatica architecture
 • PowerCenter components and applications
 • PowerCenter object types
Module 2: Folders, Sources, and Targets
 • PowerCenter folder types
 • Folder best practices
 • Source definition types and methods of creation
 • Target definition types and methods of creation
 • Benefits of object shortcuts
Module 3: Design Objects
 • Fundamental mapping components

 • Transformation types

 • Mapping types

 • PowerCenter expressions and port types

 • Filtering records

Module 4: File Lookups
 • Fundamentals of the Lookup transformation

 • How to create a lookup on file data

 • Joining heterogeneous data

 • Multi-return lookups

 • Bypassing transformations

Module 5: Relational Lookups
 • How to create a lookup on relational data

 • Understanding lookup connectivity

 • Port default values

 • Variable ports

 • Refreshing mapping metadata

Module 6: Database Joins in PowerCenter
 • Getting the database to join data

 • Reusable transformations

 • Target Load Plan

 • Multi-pipeline mappings

 • Workflow link conditions

Module 7: Workflow Logic
 • Using Session pre-defined variables

 • Using Decision Tasks

 • Using Email Tasks

 • Sending email from within a Session

Module 8: Merging, Routing, and Sorting Data
 • Merging mapping pipelines

 • Removing duplicate records

 • Classifying data with the Router transformation

 • Renaming Source Qualifier ports

Module 9: Command Tasks
 • Running command line statements within a Workflow

 • Lookup caching properties

 • Persistent lookup caches

 • Aliasing a lookup port

Module 10: Debugging
 • When to use the debugger utility

 • Launching and configuring the debugger

 • Debugger features and techniques

Module 11: Parameterization
 • How and when to parameterize values and properties

 • Using a parameter file

 • When to use an unconnected lookup

 • Using a Sequence Generator transformation

Module 12: Updating Database Tables
 • How to update and delete from relational database tables

 • Perform insert-else-update logic with the Update Strategy transformation

 • Understanding built-in connection variables

 • Creating and using Worklets

 • Timer Tasks

 • Control Tasks

Module 13: Mapplets
 • Creating and using Mapplets

 • Mapplet types and limitations

 • Aggregator transformations

Module 14: Mapping Design Workshop

Students independently design and test their own transformations based on supplied business rules.

Module 15: Addendum
 • Autolink

 • Changing the order of ports

 • Using a file list

 • Creating sources from targets

 • Switching between transformations for efficient editing

 • Source Qualifier overrides to filer data at a relational source

 

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 4 dni

 • Liczba osób w grupie: min. 4

 • Grupa docelowa: Deweloperzy

 • Software: Wersja 10

 • Wymagania wstępne: RDBMS, SQL, PowerCenter: Data Integration for Developers

 

Poznaj Informatica PowerCenter 10.  Wykorzystuj narzędzia PowerCenter Designer, Workflow Manager i Workflow Monitor podczas procesów integracji danych.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • rozumienia architektury rozwiązania Informatica PowerCenter

 • definiowania struktury i użycia plików parametrów PowerCenter

 • implementowania zaawansowanych oraz zdefiniowanych przez użytkownika funkcji przetwarzania danych

 • normalizowania i denormalizowania danych za pomocą PowerCenter

 • transformacji wyszukiwania danych (Lookup) w trybie dynamicznym

 • wywoływania procedury składowanej SQL z mappingów PowerCenter

 • tworzenia i konfigurowania transformacji SQL

 • projektowania strategii obsługi błędów w zależności od celu przetwarzania danych w workflow

 • korzystania z funkcji kontroli transakcji PowerCenter na podstawie zmian w źródłach, systemach docelowych i definiowanych przez użytkownika

 • wykorzystania mechanizmów ładowania danych dla zachowania więzi integralności w docelowym modelu danych

 • właściwego wykorzystania wbudowanych i opcjonalnych możliwości ponawiania przetwarzania danych przez opcję mapping-design recovery PowerCenter

 • tworzenia skryptów wsadowych korzystając z narzędzi wiersza poleceń: PMCMD i PMREP

 • stosowania metodologii konfigurowania wydajności w rozwiązaniu PowerCenter

 • określania wpływu projektowania mappingów na wydajność i stosowania zasady tej zasady do projektowania mappingów

 • obliczania użycia pamięci operacyjnej i zarządzanie poziomem jej zajętości przez procesy PowerCenter

 • zastosowania funkcji partycjonowania procesów, dystrybucji danych i optymalizacji wykorzystania pamięci procesora

Agenda szkolenia

Module 1: Introduction to PowerCenter
 • Describe the components of the Informatica PowerCenter 10 architecture and define key terms

 • Describe PowerCenter’s optional and built-in high availability features

Module 2: Parameter Files
 • Ascertain the use of the IsExprVar property in a mapping.

 • Determine the structure of a parameter file.

 • Establish the use of parameter files in mappings and sessions

 • Describe the flexibility of using parameter files to build mapping expression logic.

 • Describe the use of a date/time mapping variable, in a parameter file for incremental loading

Module 3: User-Defined and Advanced Functions
 • Describe and implement advanced functions

 • Describe User-Defined functions

 • Create a public, User-Defined Function to create a standard name formatting function and implement the UDF in the mapping.

 • Use the AES_Encrypt and Encode functions to encrypt and encode customer data before writing it to flat file.

 • Debug the mapping using an existing session and observe the results

Module 4: Pivoting Data
 • Describe the use of a Normalizer transformation to normalize data

 • Describe the use of an Aggregator to denormalize data

 • Normalize data into a relational table

 • Denormalize data into a Fact table.

Module 5: Dynamic Lookups
 • Define Dynamic Lookup

 • Describe the Dynamic Lookup Cache

 • Use a Dynamic Lookup to load data into a dimension table.

 • Use a Dynamic Lookup in tandem with an Update Strategy transformation to keep historic data in a dimension table

Module 6: Stored Procedure and SQL Transformations
 • Call a SQL stored procedure from a PowerCenter mapping

 • Create and configure a SQL transformation in script mode.

 • Create and configure a SQL transformation in query mode.

 • Use a SQL transformation to create tables on an “as needed” basis.

 • Enter a properly formatted query into a SQL transformation.

 • Locate database errors in the result output of a SQL transformation.

Module 7: Troubleshooting Methodology and Error Handling
 • Design error handling strategies appropriate for the intended purpose of a workflow

 • Identify data errors and load them to an error table.

 • Describe Update Strategies

Module 8: Transaction Processing
 • Describe PowerCenter source-based, target-based, and user-based transaction control with and without the high availability option

 • Describe constraint-based loading in databases with referential integrity constraints

 • Load data to a set of tables with a RDBMS Primary-Foreign key relationship

Module 9: Transaction Control Transformation
 • Describe the use of the transaction control transformation for data-driven transaction control

 • Control when data is committed to disk or the target database

 • Use a transformation variable to create a flag that determines when to commit data to the RDBMS based upon data values

Module 10: Recovery
 • Describe workflow and task recovery with and without the high availability option

 • Recover tasks and workflows that stop, abort, or terminate

 • Verify that workflow recovery works in a consistent, reliable manner.

Module 11: Command Line Programs
 • Describe PMCMD, PMREP, and INFACMD command line functionality

 • Build batch files that use PMCMD and PMREP command line programs

 • Use the command line utilities to execute a variety of platform status, query, object export, and workflow tasks

Module 12: Performance Tuning Methodology
 • Isolate source, target and engine bottlenecks

 • Interpret the performance counters

 • Tune different types of bottlenecks

 • Run a benchmark test

 • Run a target bottleneck test

 • Evaluate the results

Module 13:  
 • Apply best practices in your mappings to optimize performance

 • Locate session properties that can unnecessarily lower performance.

 • Inspect and edit mappings for optimal performance design.

 • Inspect and edit transformations for optimal performance design

Module 14: Memory Optimization
 • Tune session-level memory

 • Tune transformation caches

 • Calculate how much memory a session uses

 • Become familiar with PowerCenter Performance Counters

 • Edit session memory limits

 • Edit transformation cache memory properties

 • Calculate memory cache sizes for transformations

Module 15: Performance Tuning: Pipeline Partitioning
 • Apply partition points to efficiently utilize your CPU

 • Partition your data to efficiently utilize your CPU

 • Distribute your partitioned data to preserve functionality while optimizing your CPU

 • Optimize your memory usage according to your partitioning strategy

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej