Polityka Prywatności

Kariera w Integral Solutions

 
Administratorem danych osobowych jest Integral Solutions z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35. 
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: rekrutacja@integralsolutions.pl, telefonicznie pod numerem (22) 828-33-05 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 

a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

b. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

c. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, takim jak np. kancelaria prawna czy firma świadcząca usługi HR.
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 2 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych i zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w rekrutacji. Zgłoszenie żądania usunięcia danych lub cofniecie zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych.
 

integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej