Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Altair – rozwiązania do zaawansowanej analityki danych

Rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i analizy danych

Dane nie przypominają żadnego innego zasobu posiadanego przez Twoją organizację. Dane się nie zużywają, nie wyczerpują i można je używać wielokrotnie. Wartość danych nie wynika z ich posiadania, ale z tego, jak z nich korzystasz. Altair umożliwia, zespołom zorientowanym na dane, korzystanie z rozwiązań AI i analizy danych, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej i osiągania lepszych wyników biznesowych.

 

Umożliw wszystkim wspieranie kultury opartej na danych

Rozwiązania analityki danych Altair pozwalają skalować inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją bez konieczności zatrudniania dużego zespołu analityków danych ani wdrażania kosztownych usług. Podniesiesz kwalifikacje swoich pracowników, tak aby, od poziomu nowicjusza po eksperta, mogli bez trudu korzystać z danych i narzędzi analitycznych niezbędnych do dostarczania spostrzeżeń opartych na danych.

ZESPOŁY BIZNESOWE I ANALITYCY

Generuj i udostępniaj spostrzeżenia oparte na danych w całej organizacji, bez konieczności pisania ani jednej linijki kodu.

DATA SCIENTISTS

Skoncentruj się na pracy o wysokiej wartości i uzyskaj długoterminowy wpływ na działalność biznesową, wykorzystując dostępne opcje: bez kodowania lub przyjazny kod.

ARCHITEKCI DANYCH I IT

Przekształć architekturę danych swojej organizacji i zarządzaj złożoną automatyzacją na dużą skalę.

Dostarczaj odpowiednie dane i zaawansowane narzędzia analityczne

Zapewnij szeroki zakres danych i możliwości analitycznych, których potrzebują Twoje zróżnicowane zespoły. Niezależnie od tego, czy jest to ujednolicone, kompleksowe rozwiązanie do analizy danych, samoobsługowe rozwiązanie do transformacji lub wizualizacji danych, czy też alternatywne środowisko języka SAS.

Wyodrębniaj dane z plików PDF, arkuszy kalkulacyjnych i raportów kluczowych dla firmy

Połącz się z bazami danych, arkuszami kalkulacyjnymi, dużymi zbiorami danych, IoT i nie tylko

Przeglądaj trendy i wykrywaj anomalie

Przekształcaj dane, aby dopasować je do swojej aplikacji

Trenuj i oceniaj modele sztucznej inteligencji, bezkodowe lub przyjazne dla kodu

Operacjonalizuj modelę na dużą skalę

Twórz dashboardy lub aplikacje dla użytkowników końcowych działające w czasie rzeczywistym

Wzbogacaj procesy za pomocą automatyzacji, w chmurze lub lokalnie

Kontroluj dostęp użytkowników końcowych do danych

Pokonuj nowe wyzwania w skali korporacji

Nie pozwól, aby wyzwania IT przeszkodziły pełnemu wykorzystaniu możliwości Twoich rozwiązań do analizy danych. Wiedz, że skalowalność, rozszerzalność i opcje wdrażania, których potrzebujesz, są dostępne — a wszystko to bez narażania bezpieczeństwa i integralności danych.

Zapewnij bezpieczeństwo i zarządzanie

Egzekwuj nadzór dzięki szczegółowej kontroli dostępu. Łatwa integracja z istniejącymi systemami zarządzania użytkownikami w przedsiębiorstwie.

Wdrażaj gdziekolwiek

Elastyczne modele wdrażania obejmują rozwiązanie hostowane lokalnie, w chmurze lub hybrydowo.

Rozwijaj narzędzia dziś oraz jutro

Rozwijaj swój ekosystem analityczny. Połącz swoje obecne inwestycje z wizją przyszłości.

Przyspiesz innowacje w całej organizacji wykorzystując sztuczną inteligencje

Wykorzystaj najbardziej skuteczne przypadkami użycia sztucznej inteligencji, odmieniając Twoją organizacje. Wzmocnij pozycję wszystkich i dostarczając im odpowiednie narzędzia, spraw, aby nie było ograniczeń co do tego, co można osiągnąć dzięki danym i zaawansowanym narzędziom analitycznym.

Zwiększaj przychody

 • Prognozowanie popytu
 • Wydobywania danych z tekstu
 • Strategia Next Best Action
 • Segmentacja klientów
 • Up i cross-selling

Tnij koszty

 • Predykcja kosztów utrzymania
 • Optymalizacja łańcucha dostaw
 • Automatyzacja procesów
 • Rozwój produktu
 • Zatrzymanie klientów
 • Automatyzacja ekstrakcji danych

Zarządzaj ryzykiem

 • Karty wyników kredytowych
 • Zapewnienie jakości
 • Analityka gwarancji
 • Unikanie katastrof
 • Zgodność z przepisami
 • Wykrywanie oszustw
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Monitorowanie procesu sprzedaży

Produkty Altair

Oprogramowanie Altair stanowi kompleksowe rozwiązanie o otwartej architekturze do analizy danych, symulacji i obliczeń o wysokiej wydajności.

Altair® RapidMiner®

Platforma Altair RapidMiner umożliwia łączenie się z danymi przedsiębiorstwa, przekształcanie ich, automatyzację, budowanie modeli uczenia maszynowego, wdrażanie ich w środowisku produkcyjnym i tworzenie aplikacji analizy danych.

Altair® Monarch®

Monarch desktopowe, samoobsługowe narzędzie do przygotowywania danych, umożliwiające uzyskiwanie dostępu, czyszczenia, przygotowywania i łączenia dowolnych danych, w tym PDF oraz częściowo ustrukturyzowanych plików tekstowych.

Altair® SLC®

Altair SLC uruchamia programy napisane w składni języka SAS bez tłumaczenia i bez konieczności licencjonowania produktów innych firm.

Altair® Panopticon®

Dzięki Panopticon błyskawicznie uzyskasz zwizualizowane analizy oraz monitoring krytycznych danych, bez konieczności kodowania.

Bądź na bieżąco.

10.06.2024

Wdrożenie CLAIRE GPT w organizacji: Jak zoptymalizować zarządzanie danymi z Informatica?

Czym jest rozwiązanie CLAIRE GPT, jakie są kluczowe korzyści z wdrożenia CLAIRE GPT? – poznaj przykłady zastosowania CLAIRE GPT w organizacji. 
28.05.2024

CLAIRE GPT Przyszłość zarządzania danymi od Informatica

Potrzeba zaawansowanych narzędzi do zarządzania danymi wpieranymi AI staje się coraz większa – Informatica, lider w zarządzaniu danymi, wprowadza nowatorskie rozwiązanie: CLAIRE GPT.
22.05.2024

Jak inteligentne rozwiązanie MDM od Informatica wprowadza innowacje w zarządzaniu danymi w chmurze

Dowiedz się, jak inteligentne rozwiązanie MDM od Informatica wprowadza innowacje w zarządzaniu danymi w chmurze.

Zacznij już teraz

Porozmawiaj z ekspertem