Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Informatica Cloud Data Marketplace

Poznaj platformę zarządzania danymi umożliwiającą wymianę metadanych i danych

09.07.2024
Czym jest i jak działa data marketplace w ramach platformy Informatica oraz w jaki sposób rozwiązanie uzupełnia inne rynki i giełdy danych.

Co to jest Informatica Cloud Data Marketplace

Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC) to kompleksowa platforma zarządzania danymi, która umożliwia wymianę metadanych i danych między swoimi komponentami w sposób funkcjonalnie skalowalny. Kluczowym elementem tego ekosystemu jest Cloud Data Marketplace (CDMP), który pełni rolę centralnego portalu do prezentacji produktów danych oraz wspólnego doświadczenia udostępniania danych.

CDMP umożliwia producentom i konsumentom danych identyfikowanie, projektowanie, tworzenie, wdrażanie i iteracje produktów danych w sposób modułowy i rozszerzalny. Dzięki portalowi, użytkownicy mogą łatwo nawigować po różnorodnych zasobach danych, co przyspiesza proces tworzenia wartościowych produktów danych.

Jednym z kluczowych atutów CDMP jest wykorzystanie komponentów wielokrotnego użytku, co umożliwia konsumentom danych odkrywanie, zrozumienie, sprawdzanie oraz uzyskiwanie dostępu do danych. Dodatkowo, użytkownicy mogą przekazywać informacje zwrotne producentom danych, co sprzyja ciągłemu doskonaleniu i optymalizacji produktów danych. Ten proces jest wspierany przez automatyzację oraz przyjazny dla biznesu interfejs, co sprawia, że użytkownicy korporacyjni mogą łatwo i efektywnie zarządzać danymi, niezależnie od ich dojrzałości.

Cloud Data Marketplace to innowacyjne narzędzie, które przekształca sposób, w jaki organizacje zarządzają danymi w chmurze. Dzięki niemu, firmy mogą efektywnie wykorzystywać swoje zasoby danych, tworzyć nowe produkty danych oraz udostępniać je w sposób, który maksymalizuje ich wartość biznesową. CDMP stanowi więc kluczowy komponent w strategii zarządzania danymi każdej nowoczesnej organizacji, umożliwiając im pełne wykorzystanie potencjału danych w chmurze.

W jaki sposób CDMP uzupełnia inne rynki i giełdy danych?

W obecnym ekosystemie przedsiębiorstw funkcjonuje wiele rynków i giełd danych, co sprawia, że zrozumienie wartości Cloud Data Marketplace (CDMP) firmy Informatica oraz sposobu, w jaki może ona uzupełniać i abstrahować inne rynki danych i giełdy, jest kluczowe.

CDMP działa jako niezależny ekosystem, magazyn danych oraz rynek danych, który funkcjonuje jako warstwa metadanych, niezależnie od miejsca, gdzie muszą być wykorzystane i wymienione podstawowe dane fizyczne. Co więcej, CDMP potrafi orkiestrować i wykorzystać inne wymiany danych, takie jak Snowflake Data Exchange czy AWS Data Exchange.

Na poniższym schemacie CDMP funkcjonuje jako portal metadanych i produktów danych, zarządzając przejrzystością i samoobsługowym zarządzaniem. Orkiestruje również wymianę danych, umożliwiając fizyczne zarządzanie danymi i ich wymianę w trakcie realizacji transakcji przez konsumenta. W tym kontekście zarządzanie dostępem do danych jest kluczowe, zapewniając solidny, oparty na zasadach dostęp w chmurze za pomocą jednego panelu.

Niezależnie od kluczowej inicjatywy biznesowej — czy to zasilanie sztucznej inteligencji zaufanymi danymi, analizy danych pochodzące ze zróżnicowanych źródeł danych, czy poprawa obsługi klienta — produkty danych są paliwem napędzającym lepsze wyniki biznesowe w dzisiejszych cyfrowych przedsiębiorstwach. Dzięki CDMP, organizacje mogą efektywnie zarządzać swoimi danymi, integrując je i wymieniając w sposób, który maksymalizuje ich wartość biznesową i wspiera innowacje.

Zainteresowała Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Nowe spojrzenie na integrację danych w hybrydowym świecie multicloud

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG