System zarządzania wiedzą KMS Lighthouse zwiększa skuteczność każdej interakcji, dzięki zapewnieniu pracownikom w czasie rzeczywistym szybkiego dostępu do dokładnej i spójnej informacji.
KMS Lighthouse to system zarządzania wiedzą nowej generacji, który dostarcza klientom i pracownikom możliwość interakcji na zupełnie nowym poziomie, dzięki zaawansowanej technologii wyszukiwania potrzebnych informacji. System KMS Lighthouse może być wykorzystany zarówno w obszarze sprzedaży, wsparcia klienta, obsługi posprzedażnej i serwisu, jak i w rożnych kanałach interakcji z klientem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikalna technologia KMS Lighthouse pozwala na posługiwanie się naturalnym językiem zapytań i dotarcie do potrzebnej wiedzy w ciągu  max 5 sekund, z bezprecedensową dokładnością i trafnością.

KMS Lighthouse to system przygotowany do szybkiego wdrożenia w firmach z sektora telekomunikacyjnego, bankowego i ubezpieczeniowego sektora finansowego, w czasie nie dłuższym niż trzy miesiące. Wszechstronność systemu pozwala na wykorzystanie go również w pozostałych branżach takich, jak przemysł, sektor publiczny czy energetyka.
Szczególnym obszarem, gdzie KMS Lighthouse wspiera codzienną pracę, są Centra Obsługi Klienta. Dzięki możliwościom tworzenia grup kompetencyjnych, różnicowania uprawnień do wiedzy zawartej w systemie, KMS Lighthouse spełnia wymogi największych Contact Center, również tych świadczących usługi na rzecz różnych podmiotów w ramach np.: grupy kapitałowej.
Wsparcie systemu KMS Lighthouse może również stanowić istotny składnik profesjonalnej obsługi klienta w miejscach bezpośredniego kontaktu, takich jak oddziały banków, agencje ubezpieczeniowe, biura obsługi klienta.
 

 

KMS Lighthouse osiągnął międzynarodowy sukces, dowodząc swojej przydatności w wielu firmach
 o różnorodnym profilu biznesowym. Firma koncentruje swoje działania jedynie na rozwoju systemu do zarządzania wiedzą, dzięki czemu została wyróżniona przez firmę badawczą Gartner jako producent wyjątkowego rozwiązania w obszarze Knowledge Management.

 

IDŹ DO STRONY KMS LIGHTHOUSE

 

Najważniejsze cechy KMS Lighthouse

 

 

 

 

GETANSWER
Użytkownicy systemu zadają pytanie posługując się naturalnym językiem i otrzymują najbardziej trafną do danego zapytania odpowiedź w formie niewymagającej rozwijania danej pozycji.

 

PERSONALIZACJA
Tworzenie i udostępnianie interfejsu platformy całkowicie zgodnego z firmowym standardem, w celu szybkiego wdrożenia systemu do codziennej pracy
i wygody jej użytkowników.

 

FEEDBACK
System Lighthouse posiada mechanizm feedback – informacji zwrotnej, dzięki której każdy użytkownik może zgłosić uwagi do danego zagadnienia. Pozwala to na bieżącą aktualizację i poprawianie błędów, a przede wszystkim na  zaangażowanie wszystkich użytkowników systemu w budowanie najwyższej jakości wiedzy w organizacji.
 

 

 

 

 

KREATOR SZABLONÓW
Kreator szablonów, bazujący na gotowych strukturach, zapewnia spójną prezentację wiedzy i możliwość szybkiego wdrożenia się do pracy dużej liczby użytkowników systemu KMS Lighthouse.

 

 

 

 

PORÓWNYWARKA
Porównywanie produktów, usług, a nawet informacji o ofercie konkurencji, w czytelny i wydajny sposób, dzięki wbudowanej funkcji porównywania informacji zawartych w systemie. Mechanizm ten może być istotnym wsparciem przy sprzedaży produktów, oferowaniu usług czy pomocy w wyborze właściwych wariantów.

INTEGRACJA W ŚRODOWISKACH WIELOKANAŁOWYCH
Zaawansowane mechanizmy autoryzacji i wszechstronne API powodują, iż KMS Lighthouse jest idealnym systemem do wykorzystania w środowiskach wielokanałowych, z możliwością integracji z wykorzystywanym systemem CRM i automatyzacją dostarczanej wiedzy podczas poszczególnych interakcji z

klientami.

WSPÓŁPRACA GRUPOWA
Profile użytkowników umożliwiają współpracę grupową w ramach systemu KMS Lighthouse, dzielenie się wiedzą i bieżącą komunikację. Możliwość oceny materiałów zawartych w systemie, umieszczania komentarzy, a nawet „lajków” pozwalają na wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych i przyzwyczajeń komunikacji znanych z dużych portali społecznościowych.

SCENARIUSZE
Wsparcie pracowników firmy i klientów definiowanymi krok po kroku scenariuszami postępowania. Liczona w minutach budowa drzew logicznych dla każdego przypadku.

 

 

Natychmiastowy dostęp do wiedzy

KMS Lighthouse to multi-kanałowa platforma, dzięki której osiągniecie Państwo zupełnie nową jakość w relacjach z klientami.
Nieustrukturyzowane, często nieuporządkowane dane są przekształcane w użyteczną i uporządkowaną wiedzę, dostępną dla użytkowników w łatwy sposób, włączając w to takie narzędzia, jak: porównanie produktów i usług, błyskawiczne odpowiedzi na pytania zadawane naturalnym językiem i inne, co dla Państwa firmy oznacza łatwe do zidentyfikowania i wykorzystania informacje, szybkie dzielenie się wiedzą w trakcie interakcji z klientami lub pracownikami firmy.
Pracownicy Państwa firmy lub klienci, posługując się intuicyjnym interfejsem, znanym wszystkim użytkownikom wyszukiwarek internetowych, będą  mogli w łatwy i naturalny sposób wyszukać potrzebne informacje i posłużyć się wiedzą w sposób najbardziej odpowiedni do danej sytuacji.
KMS Lighthouse jest także przyjazną platformą dla osób odpowiedzialnych w organizacji za wprowadzanie i utrzymanie wiedzy na odpowiednim poziomie w różnych obszarach oraz za utrzymanie jej aktualności i adekwatności do bieżącej działalności organizacji. Możliwości raportowe pomagają zidentyfikować najczęściej wyszukiwane informacje (lub te, które nie są już używane). Ponadto funkcja „feedback for knowledge” pozwala na wprowadzanie przez użytkownika systemu bieżących komentarzy do wyświetlanych informacji, które trafiają do osoby odpowiedzialnej za utrzymanie i aktualizację wiedzy. Mechanizm ten angażuje pracowników w ciągłe poprawianie (udoskonalanie) bazy wiedzy i utrzymywanie jej na najwyższym merytorycznym poziomie.

Przykładowi klienci

 

 

Więcej informacji na stronie  www.kmslh.pl

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej