Integral Solutions | 2018.12.28

Gromadzenie danych oraz zarządzanie nimi to fundament dobrego funkcjonowania biznesu. Obecnie dane są jednym z najcenniejszych zasobów, a ich potencjał rośnie. Zbieranie danych to proces wykorzystujący wiele źródeł, jak na przykład: źródła internetowe, media społecznościowe, różnego rodzaju systemy operacyjne, transakcje, informacje pozyskiwane ze skanerów, inteligentnych mierników, czujników oraz wielu, wielu innych. Te niepoliczalne ilości danych potrzebują odpowiednich systemów zarządzających nimi.

Jak ważne są dane we współczesnych organizacjach?

Pozyskane dane są kluczowe w działalności współczesnych firm. Dzięki nim optymalizowane są wszelkie procesy zarządzania firmą w tym te polegające na kontakcie na linii przedsiębiorstwo-klient. Jednakże to nie same informacje stanowią o ich wartości, ale sposoby zarządzania nimi. To jak firma posługuje się danymi warunkuje jakość danych oraz wpływa na dobre (lub złe) prosperowanie jednostki. Procesy zarządzania danymi wydobywają z informacji cały potencjał. Świadomość wagi właśiwego używania danych powinna skłonić przedsiębiorców do zainwestowania w najbardziej skuteczne systemy zarządzające danymi. Dzięki szczegółowym analizom uzyskuje się nie tylko doskonały poziom funkcjonowania firmy, ale również usprawnia się przepływ informacji wraz z podziałem dostępu do nich osób upoważnionych, doskonale dostosowuje się ofertę do wymagań i oczekiwań klienta oraz wprowadza na najwyższy poziom relację pomiędzy firmą a klientem dzięki udoskonalaniu systemu obsługi oraz komunikacji. Kluczem do sukcesu zatem jest dobre zarządzanie danymi.

Na czym polega zarządzanie jakością danych?

Zarządzanie danymi to bardzo odpowiedzialny i skomplikowany zespół procesów, który potrzebuje specjalistycznego prowadzenia. Administrowanie architekturą danych wymaga od każdej firmy i organizacji pełnej kontroli ryzyk operacyjnych odnoszących się do działań na danych. W tym celu konieczne jest zdobycie niezbędnej wiedzy o tym z jakich źródeł dane przetwarzane przez daną jednostkę pochodzą oraz jakie konkretnie informacje poddawane są przetwarzaniu. Ważne jest także jakie procesy i systemy wykorzystywane są do przetwarzania danych oraz jakie jednostki wykonują te działania. Bardzo ważnym etapem we wdrażaniu działań zarządczych jest inwentaryzacja danych podlegających przetwarzaniu. Rezultaty inwentaryzacji danych muszą być pod stałą kontrolą (ważne jest zestawianie ich w celu weryfikacji zgodności z tym co faktycznie ma miejsce). Procesy inwentaryzacyjne muszą być dostosowane do specyfiki jednostki oraz przetwarzanych w jej danych (tworzenie grup danych pod względem ich istotności w działalności jednostki). Kluczowe jest więc przeprowadzanie analiz procesów biznesowych z uwzględnieniem miejsc przetwarzania danych. Ważne jest, by dane podzielone zostały ze względu na role oraz działania konieczne ich dotyczące, a mające istotne znaczenie w procesach administrowania nimi. Przeglądowi należy również poddać wszystkie procedury odnoszące się do pozyskiwania danych, ich przetwarzania oraz udostępniania - te, które wykorzystywane są w firmie oraz rozważenie wprowadzenia nowych, usprawniających administrowanie danymi. Dopiero po przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz niezbędnych analiz sytuacji dotyczących danych w danej organizacji możliwe jest wdrożenie optymalnych narzędzi do zarządzania danymi.

 

Administrowanie jakością danych możliwe jest dzięki zastosowaniu właściwych mechanizmów kontrolujących ich jakość, takich jak szczegółowe analizy magazynowanych danych, tworzenie precyzyjnych raportów na temat jakości danych, procesy identyfikujące błędy w informacjach, sporządzanie korekt w przetwarzanych informacjach oraz wiele innych. Zarządzanie jakością danych wymaga konkretnych narzędzi, które pozwolą na wypracowanie systemu zarządzania oraz nadzoru jakości wszystkich przetwarzanych danych.

Korzyści z posiadania skutecznych systemów zarządzania danymi w organizacji

Wdrożenie systemów zarządzania danymi w organizacji ułatwia nie tylko każde działanie prowadzone na danych, ale także optymalizuje pracę całej jednostki. Wprowadzenie procedur dobrego zarządzania danymi w organizacji usprawnia dostęp do danych, dzięki czemu są one łatwo dostępne, co usprawnia ich przetwarzanie. Kolejną korzyścią jest usystematyzowanie informacji pod względem ich jakości - pozyskiwane dane są danymi użytecznymi i ważnymi z uwagi na specyfikę wykorzystania ich w danej jednostce. Dodatkowo dane są doskonale zintegrowane (różne typy danych są właściwie ze sobą powiązane i przetwarzane) - wpływa to na automatyzację pewnych procesów i usprawnia pracę w firmie. Zarządzanie danymi umożliwia także prowadzenie dokładnych analiz całych strumieni danych przepływających przez daną organizację, które to informacje poddawane są procesom rozpoznającym schematy w danych. Dzięki analizie strumienia dane są natychmiastowo filtrowane i poddawane działaniom przygotowawczym do wykorzystania ich do konkretnego celu. Bardzo cennym narzędziem w integracji danych jest federacja danych umożliwiająca ich ogląd z różnych perspektyw bez zmiany miejsca ich przechowywania. Sprawne zarządzanie wiedzą w organizacji gwarantuje efektywną strategię zarządzania nie tylko danymi, ale całą jednostką.

Organizacje gromadzą coraz większe ilości danych

Dane to zasób, którego potencjał jest w ciągłym rozwoju, dlatego też organizacje nie przestają ich gromadzić. Jednakże nie same informacje stanowią o wartości, a ich przetwarzanie i zarządzanie jakością danych. Wdrożenie odpowiednich systemów administrujących danymi sprawi, że wiedza w organizacji będzie używana w najbardziej wydajny sposób, co wpłynie na jeszcze lepsze prosperowanie jednostki. Doskonałe systemy zarządzania danymi oferuje firma Informatica. Oficjalnym dystrybutorem tych wiodących rozwiązań administrowania informacją jest Integral Solutions. Inwestycja w zarządzanie wiedzą w organizacji pozwala na redukcję kosztów oraz gwarantuje wzrost efektywności jednostki. Systemy Informatica oferowane przez Integral Solutions to przede wszystkim optymalizacja procesów funkcjonowania firmy, zwiększenie sprawności oraz udoskonalenie strategii. Nowoczesne narzędzia dla IT to konieczność oraz klucz do sukcesu we spółczesnej działalności każdej organizacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami pomagającymi w zarządzaniu danymi podstawowymi.

 

      

 

 

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

 

więcej