Bezpieczeństwo danych
w chmurze - ochrona danych dla firm

Odkrywaj zagrożenia i chroń cyfrową transformacje
w swojej organizacji

INFORMATICA #1

Rozwiązania Informatica najwyżej oceniane wg Gartnera we wszystkich 6-ciu kluczowych obszarach

 

OCENA GARTNERA

Bezpieczeństwo danych priorytetem dla organizacji

Tylko 25% przedsiębiorstw monitoruje dostęp i aktywność danych wrażliwych (Badania Instytutu Ponemon)

 

 

Informatica Data Security pomaga organizacjom:
  • ograniczyć ryzyko naruszenia danych osobowych
  • wspierać audyty zgodności z regulacjami zewnętrznymi np. GDPR / RODO oraz korporacyjnymi
  • zapobiegać nadużyciom ze strony użytkowników
  • chronić poufne dane
 
Pomimo ponoszenia przez organizacje znacznych nakładów finansowych na bezpieczeństwo swoich danych większość z nich ciągle nie ma pewność co do lokalizacji danych, ich zabezpieczenia oraz ryzyka wycieku. Co więcej nie zawsze jest jasne, kto ma dostęp do danych i jak są one chronione. Wszystkie te pytania nabierają szczególnego znaczenia w kontekście wprowadzenia nowego rozporządzenia RODO.
 
Pełne zrozumienie danych wrażliwych jest tutaj kluczowe a analiza bezpieczeństwa danych obejmująca wykrycie, identyfikowanie i sklasyfikowanie zagrożenia bezwzględnie konieczna. Dzięki odpowiedzialnym działaniom administratorzy danych mogą zawczasu podjąć taktyczne i strategiczne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich danych.

 

Ryzyko strat i kar finansowych z powodu niezgodności z obowiązującymi regulacjami (Compliance Risk)

 
Konsekwencje i koszty naruszeń bezpieczeństwa danych zwykle trafiają na pierwsze strony dzienników i serwisów internetowych i często oznaczają utratę miejsc pracy, spadek dochodów, obniżenie reputacji czy konieczność wypłacania kar lub odszkodowań. Wolumen danych oraz sposób ich wykorzystywania stale wzrasta, od danych przechowywanych w chmurach po rozwiązania mobilne, od portali społecznościowych po internet rzeczy. Wszystko to sprawia, że już dzisiaj tradycyjne podejście do bezpieczeństwa danych nie wystarcza.
 
25 maja 2018r.zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO / GDPR) w pełnej formie, co oznacza dla organizacji ryzyko poniesienia drakońskich kar w wysokości do 4% rocznego obrotu globalnego. GDPR mobilizuje organizacje do zrozumienia wagi ryzyka utraty ochrony danych i podjęcia odpowiednich działań w celu ograniczenia niebezpieczeństwa nieupoważnionego ujawnienia poufnych danych klientów i użytkowników. Wnioski jakie znalazły się w ostatnich raportach badawczych potwierdzają to ryzyko:

 

  • roczny wzrost naruszeń 56% (dane: PWC)
  • wzrost kradzieży własności intelektualnej – wzrost 56% (dane: PWC)
  • wzrost kosztu naruszenia danych stale rośnie  - 4mln USD za jedno zdarzenie (dane: Ponemon)
  • poważne ryzyko obciążeń z tytułu kar wynikających z GDPR / RODO
 
W związku z powyższym organizacje muszą mieć pełen obraz swoich poufnych danych i świadomość potencjalnego ryzyka związanego z zapewnieniem zgodności z zasadami i przepisami o ochronie danych osobowych. Organizacje bezwzględnie powinny monitorować podejrzaną działalność, nieupoważniony dostęp do danych, ich przesyłanie i usuwanie oraz kontrolować status bezpieczeństwa za pomocą alertów i powiadomień. W celu zapewnienia pełnej ochrony pomocne będą kompleksowe rozwiązania Informatica.
 

Produkty Informatica

 

Data Masking

Chroni przed nieautoryzowanym dostępem i odkryciem  wrażliwych danych osobowych i innych poufnych informacji 

WIĘCEJ

Secure@Source

Zapewnia bezpieczeństwo danych i prywatności w celu zablokowania nieupoważnionego dostępowi do danych wrażliwych.

WIĘCEJ

Test Data Management

Zapewnia bezpieczne i zautomatyzowane dostarczanie nieprodukcyjnych zbiorów danych w celu zaspokojenia potrzeb rozwojowych organizacji.

WIĘCEJ

 

 

Data Archive

Przenosi starsze aplikacje, zarządza wzrostem wolumenu danych, poprawia wydajności aplikacji i utrzymuje zgodności z strukturalną archiwizacją.

WIĘCEJ

 

Ilość informacji, które są przechowywane w systemach informatycznych firm prowadzących działalność na terenie Polski, jest ogromna i nieustannie rośnie. Ich utrata oznacza dla firmy poważne konsekwencje – od kar administracyjnych, przez straty w wymiarze finansowym, aż po utratę wiarygodności i wizerunku w otoczeniu biznesowym. Z tego względu bezpieczeństwo danych firmowych ma dziś kluczowe znaczenie, a skuteczna ochrona baz danych i zabezpieczenie istotnych dla firmy informacji przed wyciekiem oraz niepowołanym dostępem powinna stanowić bezwzględny priorytet niezależnie od profilu czy skali prowadzonej działalności.

Jednym z rozwiązań pozwalających skutecznie chronić dane wrażliwe firmy jest przechowywanie danych w chmurze. Proponowane przez nas usługi i kompleksowe rozwiązania w tym zakresie pozwalają efektywnie zapewnić bezpieczeństwo danych w firmie, a jednocześnie ułatwiają skuteczne zarządzanie nimi w intuicyjny, przejrzysty sposób.

Bezpieczeństwo danych w firmie - profesjonalne zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem


Ochrona danych firmy przechowywanych w sieciach komputerowych przedsiębiorstwa to bezwzględna konieczność w każdym przypadku – co do tego nie ma wątpliwości. Aby ten cel zrealizować, wykorzystujemy unikalne, kompleksowe narzędzia i oprogramowanie, dzięki czemu nasi klienci mają pewność, że ich dane są chronione z najwyższą możliwą skutecznością 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.

Warto również pamiętać, że bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze jest nieporównywalnie większe, niż to, jakie są w stanie zapewnić standardowe, nierzadko przestarzałe rozwiązania i zabezpieczenia. Wynika to z faktu, że chmury są wielopoziomowo zabezpieczane przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy najnowszego oprogramowania, a ponadto podlegają stałemu monitoringowi.

Wdrażamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO


Każda firma, która posiada siedzibę na terytorium UE oraz przetwarza dane osobowe, podlega zapisom rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) i musi właściwie dbać o bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwie. Regulacje te dotyczą również firm mających siedzibę poza Unią Europejską, ale przetwarzających dane osobowe w związku z oferowaniem towarów lub usług osobom fizycznym na terenie UE, jak też podmiotów monitorujących zachowania osób fizycznych w UE.

Zgodnie z tymi przepisami dane osobowe ulegają naruszeniu nie tylko, gdy ma miejsce przypadkowe lub niezgodne z prawem udostępnienie ich nieupoważnionym odbiorcom, ale również nieuprawniona modyfikacja tych danych, a nawet doprowadzenie do ich czasowej niedostępności. Oznacza to w praktyce, że bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwie musi zostać zapewnione w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia każdego ze wspomnianych czynników.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz sprawdzonym, nowoczesnym i wysoko ocenianym rozwiązaniom oferujemy skuteczne wsparcie analityczne oraz wdrożeniowe w zakresie dostosowania organizacji do wymagań RODO.

Zadbaj o bezpieczeństwo danych w Twoim przedsiębiorstwie


We współczesnych realiach rynkowych niezbędna jest taka optymalizacja działalności firmy, aby zagwarantować jak największą rentowność biznesu. Coraz częściej oznacza to przenoszenie działalności do przestrzeni cyfrowej i dostosowywanie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa do wymagań sfery digital. Polityka bezpieczeństwa danych w firmie również powinna być tak skonstruowana, aby w możliwie jak największym stopniu redukować prawdopodobieństwo utraty bądź naruszenia poufności danych firmy – zwłaszcza tych, które mają kluczowe znaczenie dla danej organizacji.

Już od niemal 20 lat zajmujemy się wdrażaniem nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie integracji danych, ich ochrony przed niepowołanym dostępem oraz wspieramy przedsiębiorców w zakresie wdrażania technologii pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo firmy w cyfrowym otoczeniu biznesowym.

Jak możemy Ci pomóc?

Sprawdź nasze szkolenia i warsztaty

 

 

OFERTA SZKOLEŃ

Umów spotkanie lub prezentacje

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sprawdź nasze referencje
 

 

REFERENCJE

 
 
 
 

integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

 

więcej