Bezpieczeństwo danych
w chmurze

Odkrywaj zagrożenia i chroń cyfrową transformacje
w swojej organizacji

INFORMATICA #1

Rozwiązania Informatica najwyżej oceniane wg Gartnera we wszystkich 6-ciu kluczowych obszarach

 

OCENA GARTNERA

Bezpieczeństwo danych priorytetem dla organizacji

Tylko 25% przedsiębiorstw monitoruje dostęp i aktywność danych wrażliwych (Badania Instytutu Ponemon)

 

 

Informatica Data Security pomaga organizacjom:
  • ograniczyć ryzyko naruszenia danych osobowych
  • wspierać audyty zgodności z regulacjami zewnętrznymi np. GDPR / RODO oraz korporacyjnymi
  • zapobiegać nadużyciom ze strony użytkowników
  • chronić poufne dane
 
Pomimo ponoszenia przez organizacje znacznych nakładów finansowych na bezpieczeństwo swoich danych większość z nich ciągle nie ma pewność co do lokalizacji danych, ich zabezpieczenia oraz ryzyka wycieku. Co więcej nie zawsze jest jasne, kto ma dostęp do danych i jak są one chronione. Wszystkie te pytania nabierają szczególnego znaczenia w kontekście wprowadzenia nowego rozporządzenia RODO.
 
Pełne zrozumienie danych wrażliwych jest tutaj kluczowe a analiza bezpieczeństwa danych obejmująca wykrycie, identyfikowanie i sklasyfikowanie zagrożenia bezwzględnie konieczna. Dzięki odpowiedzialnym działaniom administratorzy danych mogą zawczasu podjąć taktyczne i strategiczne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich danych.

 

Ryzyko strat i kar finansowych z powodu niezgodności z obowiązującymi regulacjami (Compliance Risk)

 
Konsekwencje i koszty naruszeń bezpieczeństwa danych zwykle trafiają na pierwsze strony dzienników i serwisów internetowych i często oznaczają utratę miejsc pracy, spadek dochodów, obniżenie reputacji czy konieczność wypłacania kar lub odszkodowań. Wolumen danych oraz sposób ich wykorzystywania stale wzrasta, od danych przechowywanych w chmurach po rozwiązania mobilne, od portali społecznościowych po internet rzeczy. Wszystko to sprawia, że już dzisiaj tradycyjne podejście do bezpieczeństwa danych nie wystarcza.
 
25 maja 2018r.zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO / GDPR) w pełnej formie, co oznacza dla organizacji ryzyko poniesienia drakońskich kar w wysokości do 4% rocznego obrotu globalnego. GDPR mobilizuje organizacje do zrozumienia wagi ryzyka utraty ochrony danych i podjęcia odpowiednich działań w celu ograniczenia niebezpieczeństwa nieupoważnionego ujawnienia poufnych danych klientów i użytkowników. Wnioski jakie znalazły się w ostatnich raportach badawczych potwierdzają to ryzyko:

 

  • roczny wzrost naruszeń 56% (dane: PWC)
  • wzrost kradzieży własności intelektualnej – wzrost 56% (dane: PWC)
  • wzrost kosztu naruszenia danych stale rośnie  - 4mln USD za jedno zdarzenie (dane: Ponemon)
  • poważne ryzyko obciążeń z tytułu kar wynikających z GDPR / RODO
 
W związku z powyższym organizacje muszą mieć pełen obraz swoich poufnych danych i świadomość potencjalnego ryzyka związanego z zapewnieniem zgodności z zasadami i przepisami o ochronie danych osobowych. Organizacje bezwzględnie powinny monitorować podejrzaną działalność, nieupoważniony dostęp do danych, ich przesyłanie i usuwanie oraz kontrolować status bezpieczeństwa za pomocą alertów i powiadomień. W celu zapewnienia pełnej ochrony pomocne będą kompleksowe rozwiązania Informatica.
 

Produkty Informatica

 

Data Masking

Chroni przed nieautoryzowanym dostępem i odkryciem  wrażliwych danych osobowych i innych poufnych informacji 

WIĘCEJ

Secure@Source

Zapewnia bezpieczeństwo danych i prywatności w celu zablokowania nieupoważnionego dostępowi do danych wrażliwych.

WIĘCEJ

Test Data Management

Zapewnia bezpieczne i zautomatyzowane dostarczanie nieprodukcyjnych zbiorów danych w celu zaspokojenia potrzeb rozwojowych organizacji.

WIĘCEJ

 

 

Data Archive

Przenosi starsze aplikacje, zarządza wzrostem wolumenu danych, poprawia wydajności aplikacji i utrzymuje zgodności z strukturalną archiwizacją.

WIĘCEJ

 

Jak możemy Ci pomóc?

Sprawdź nasze szkolenia i warsztaty

 

 

OFERTA SZKOLEŃ

Umów spotkanie lub prezentacje

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sprawdź nasze referencje
 

 

REFERENCJE

 
 
 
 

integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej