Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Data driven-organization, czyli mądre podejście do danych

19.04.2022
Każda działalność generuje jakieś dane. Dotyczą one na przykład klientów, zamówień, towarów, księgowości czy przychodów.

Każda działalność generuje jakieś dane. Dotyczą one na przykład klientów, zamówień, towarów, księgowości czy przychodów. Niestety, często są one zbierane w sposób chaotyczny, przez co firmy nie wykorzystują drzemiącego w nich potencjału. W ostatnich latach sytuacja zmienia się jednak na lepsze. Podejście data-driven jest integralną częścią transformacji cyfrowej i umożliwia firmom podejmowanie słusznych decyzji biznesowych i zwiększanie efektywności wielu procesów. Z poniższego artykułu dowiesz się, co dokładnie kryje się pod pojęciem data-driven i jak mądrze zarządzać danymi w swojej organizacji.

Czym jest podejście data-driven?

“Data-driven organization” oznacza dosłownie “organizacja napędzana danymi”. Jest to więc podejście, które zakłada podejmowanie wszystkich decyzji w oparciu o dane, a dokładnie ich zaawansowaną analizę i interpretację. Oznacza ono również odejście od zarządzania organizacją na podstawie subiektywnych doświadczeń czy opinii. W praktyce przejście na model data-driven to także bardzo znacząca, ale również kluczowa w dzisiejszych czasach zmiana dla firm, która skutkuje tym, że wszyscy współpracują nad osiągnięciem klarownych celów. Decyzje w firmie data-drivenpodejmuje się szybko i często autonomicznie na podstawie tego, co rzeczywiście wskazują konkretne metryki biznesowe.

Jakie korzyści niesie ze sobą umiejętne wykorzystanie danych?

Nie bez powodu tak wiele firm wdraża dziś strategie i narzędzia umożliwiające efektywne zarządzanie danymi. Według PwC organizacje data-driven notują 6% wyższe zyski od swoich konkurentów, mogą pochwalić się również 5% większą produktywnością.

Podejście data-driven sprawia, że:

 • decyzje w firmach są podejmowane na podstawie obiektywnych danych, a nie założeń, przekonań czy emocji,
 • organizacje oszczędzają czas potrzebny na podejmowanie kluczowych decyzji. W zdecydowanej większości przypadków dane jednoznacznie wskazują najlepsze rozwiązania,
 • różne obszary funkcjonowania firm dają lepsze efekty. Mowa tu o marketingu, sprzedaży, obsłudze klienta, ale także rozwijaniu poszczególnych produktów i usług,
 • możliwe jest dokładne określenie zwrotu z inwestycji z poszczególnych działań,
 • firma staje się bardziej transparentna, co wpływa na proces zarządzania, motywację pracowników i kulturę organizacyjną,
 • zwiększa się satysfakcja pracowników – za sprawą jasno zdefiniowanych celów, a także większej wiedzy na temat samej organizacji, jak i jej klientów,
 • rosną zyski, co jest konsekwencją wszystkich opisanych wyżej korzyści.

Jak zbudować organizację data-driven?

Budowanie organizacji data-driven to proces. Wymaga on synergii trzech obszarów.

 • Ludzi, czyli pracowników organizacji. Muszą oni być otwarci na wprowadzenie nowego modelu biznesowego, a także zdawać sobie sprawę z konieczności ciągłego uczenia się i poszerzania kompetencji w zakresie danych.
 • Procesów. Mowa tu o ustaleniu sposobów współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami, a także stworzeniu reguł dotyczących podejmowania decyzji.
 • Technologii. Bez odpowiednich narzędzi wdrożenie podejścia data-driven jest zwyczajnie niemożliwe – to one pozwalają gromadzić dane, nawet z zakresu big data, i nimi zarządzać.

Dobierz odpowiednie metryki i cele

Zanim przejdziesz do wdrażania konkretnych rozwiązań, ustal następujące kwestie:

 • określ, jakie dokładnie dane chcesz gromadzić i z jakich źródeł mają one pochodzić,
 • zastanów się, z jakich metryk mają korzystać Twoi pracownicy,
 • zdefiniuj konkretne cele, które Twoja organizacja ma osiągnąć dzięki lepszemu zarządzaniu danymi.

To wszystko pozwoli Ci postawić na odpowiednią technologię, ale także znacznie ułatwi pracę na danych, które wkrótce zaczniesz przechowywać w znacznie bardziej uporządkowany sposób.

Narzędzia do big data

Zapewnij odpowiednie narzędzia

Potrzebujesz systemu, który zautomatyzuje proces gromadzenia, wzbogacania, przekształcania i czerpania wiedzy z danych. Jest nim na przykład kompletne rozwiązanie do zarządzania danymi podstawowymi (Master Data Management) dostarczane przez Informatica. Wybierając je, zyskujesz dostęp do następujących funkcji:

 • zdolność szybkiego pozyskiwania danych– niezależnie od tego, czy instalacja jest lokalna, w chmurze, czy w źródłach danych partnerów,
 • umiejętność rozumienia wzorcowego modelu, zaburzeń, a także sugerowanych zmian i modyfikacji,
 • możliwość wzbogacania danych podstawowych o informacje z zewnętrznych baz,
 • zaufany widok i bezpieczne dostarczanie danych do działań analitycznych oraz operacyjnych.

Co ważne, niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie się ostatecznie zdecydujesz, pamiętaj, aby wybrany przez Ciebie system mógł się rozwijać wraz z Twoją organizacją i jej rosnącymi potrzebami.
Wyciągaj odpowiednie wnioski
Samo zbieranie danych to dopiero początek drogi. Aby Twoja firma rzeczywiście mogła określać się mianem data-driven, muszą one skutkować podejmowaniem właściwych decyzji i optymalne zarządzanie danymi Najłatwiej to osiągnąć, wypracowując odpowiednie procesy, które zakładają wyciąganie wniosków na podstawie analizy danych pochodzących z wielu źródeł, a być może wykorzystują także automatyzację. Powodzenia!