Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Dlaczego katalog danych jest tak istotny
dla procesów uczenia maszynowego

14.03.2023
Katalog danych uczenia maszynowego to zbiór danych, które są wykorzystywane do szkolenia modeli uczenia maszynowego. Jest to zwykle zbiór strukturalnych lub niestrukturalnych danych, które są używane do nauczenia modelu, jak wykonywać konkretne zadania.

14.03.2023

Co to jest katalog danych uczenia maszynowego?

Katalog danych uczenia maszynowego to zbiór danych, które są wykorzystywane do szkolenia modeli uczenia maszynowego. Jest to zwykle zbiór strukturalnych lub niestrukturalnych danych, które są używane do nauczenia modelu, jak wykonywać konkretne zadania.

Katalog danych ML wykorzystuje zaawansowane algorytmy i techniki do automatyzacji procesów, w tym odkrywania danych, ekstrakcji metadanych, katalogowania danych, klasyfikacji danych, kuracji i pochodzenia danych. Ten typ katalogu danych jest czasami określany skrótem „Katalog danych ML” lub „MLDC”.

Automatyzacja ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu dużymi, złożonymi zbiorami danych. Katalog danych ML może pomóc zwiększyć produktywność i przyspieszyć wyniki biznesowe oparte na danych poprzez automatyzację lub rozszerzenie typowych zadań zarządzania danymi na dużą skalę.

Katalog danych uczenia maszynowego usprawnia typowe procesy zarządzania danymi, w tym:

 • wykrywanie danych,
 • ekstrakcje metadanych,
 • inwentaryzacje danych,
 • klasyfikacje danych, w tym dane PII,
 • opiekę nad danymi,
 • pochodzenie danych.

Jak działa katalog danych ML?

Katalog danych uczenia maszynowego działa jako repozytorium, w którym przechowywane są dane treningowe oraz metadane, takie jak informacje o cechach danych i ich etykietach. Dzięki temu naukowcy i praktycy mogą łatwo przeglądać, pobierać i korzystać z danych do szkolenia swoich modeli uczenia maszynowego.

Katalog danych może być zintegrowany z różnymi platformami i narzędziami, takimi jak frameworki uczenia maszynowego, środowiska programistyczne czy chmury obliczeniowe, umożliwiając łatwe pobieranie danych i ich wykorzystanie w różnych projektach.

Katalog danych ML często zawiera również metryki wydajności modeli uczenia maszynowego, takie jak skuteczność klasyfikacji czy dokładność predykcji. Te metryki pomagają użytkownikom w wyborze i ocenie najlepszych modeli dla danego problemu.

Ważne jest, aby katalog danych ML był odpowiednio zarządzany i aktualizowany, ponieważ dokładność modeli uczenia maszynowego zależy w dużej mierze od jakości i ilości danych treningowych.

Kluczowe cechy katalogów danych uczenia maszynowego:

 • Zawiera zbiór danych
  Katalog danych uczenia maszynowego zawiera zbiór danych, które są wykorzystywane do szkolenia modeli uczenia maszynowego. Zbiór danych może składać się z różnych typów danych, takich jak tekst, obrazy, dźwięki, itp.
 • Zawiera informacje o danych
  Katalog danych uczenia maszynowego zawiera również informacje o danych, takie jak cechy danych i ich etykiety, które są niezbędne do szkolenia modelu. Te informacje pomagają modelowi nauczyć się, jak dokładnie klasyfikować dane.
 • Automatyzacja procesu
  Katalog danych uczenia maszynowego może być zautomatyzowany, co ułatwia zarządzanie dużymi zbiorami danych. Automatyzacja procesu może obejmować ładowanie danych, ich przetwarzanie i eksplorację, a także raportowanie i wizualizację wyników.
 • Przechowywanie metryk wydajności modeli
  Katalog danych uczenia maszynowego może również przechowywać metryki wydajności modeli uczenia maszynowego. Te metryki pomagają użytkownikom w wyborze najlepszych modeli pasujących do danego problemu.
 • Integracja z narzędziami ML
  Katalog danych uczenia maszynowego może być zintegrowany z różnymi narzędziami i platformami, takimi jak frameworki uczenia maszynowego, chmury obliczeniowe czy środowiska programistyczne. Ułatwia to pobieranie danych i ich wykorzystanie w różnych projektach.
 • Bezpieczeństwo
  Katalog danych uczenia maszynowego powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, takie jak autoryzacja i uwierzytelnianie, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem.
 • Utrzymywanie przez społeczność
  Katalogi danych uczenia maszynowego są często utrzymywane przez społeczności naukowe i praktyków, co oznacza, że dane są często aktualizowane i udoskonalane.

Korzyści z katalogów danych uczenia maszynowego:

 1. Łatwiejszy dostęp do danych
  Katalog danych ML ułatwia dostęp do dużej ilości danych. Dzięki temu naukowcy i praktycy mają większe szanse na znalezienie odpowiednich danych do szkolenia modeli uczenia maszynowego.
 2. Oszczędność czasu
  Katalog danych ML automatyzuje proces ładowania, przetwarzania i eksploracji danych. To pozwala na zaoszczędzenie czasu i skupienie się na tworzeniu bardziej skomplikowanych modeli.
 3. Poprawa jakości modeli
  Katalog danych ML oferuje duże i zróżnicowane zbiory danych, co pozwala na szkolenie lepszych i bardziej precyzyjnych modeli uczenia maszynowego.
 4. Współpraca i wymiana wiedzy
  Katalogi danych ML umożliwiają naukowcom i praktykom wymianę wiedzy i doświadczeń, co pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych danych.
 5. Redukcja kosztów
  Katalog danych ML może pomóc w zmniejszeniu kosztów związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych. Dzięki temu firmy mogą uzyskać większą wartość z danych, które już posiadają.
 6. Łatwiejsze zarządzanie danymi
  Katalog danych ML umożliwia łatwiejsze zarządzanie dużymi zbiorami danych. Dzięki temu firmy i organizacje mogą mieć lepszą kontrolę nad danymi i zapewnić bezpieczeństwo danych.
 7. Szybsze wdrożenie modeli
  Katalog danych ML oferuje gotowe zbiory danych, co pozwala na szybsze wdrożenie modeli uczenia maszynowego oraz szybsze osiągnięcie celów biznesowych i zwiększenie konkurencyjności firmy.

Dlaczego Informatica?

Inteligentna chmura do zarządzania danymi (IDMC) firmy Informatica z usługami katalogowania danych uczenia maszynowego to najbardziej wszechstronna w branży platforma do zarządzania danymi oparta na sztucznej inteligencji. IDMC wykorzystuje szeroką i głęboką łączność metadanych do automatyzacji zadań zarządzania danymi, umożliwiając organizacjom zwiększanie wartości, dzięki danym napędzającym ich analizy, sztuczną inteligencję i wyniki biznesowe oparte na danych.

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG