Integral Solutions
Sp. z o.o.

ul. Wspólna 35 lok. 1

00-519 Warszawa

NIP: 5272415083


tel.:

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia (Akademia Informatica)

faks: +48 22 828 33 05

e-mail: biuro@integralsolutions.pl

 

www.informatica.com
www.integralsolutions.pl

 

       

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie Integral Solutions Sp. z o.o.dla potrzeb niezbędnych do organizacji i realizacji konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
2) Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych teleadresowych, w tym adresu e-mail do celów komunikacji pokonferencyjnej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997

 

 

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

więcej