Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Migracja SAP S/4HANA

Poznaj 5 kroków udanej migracji SAP do chmury

07.03.2024
Podczas migracji SAP pojawia się wiele pytań. Przedstawiamy pięć kluczowych kroków, które należy wziąć pod uwagę podczas migracji danych SAP do chmury.

5 kluczowych kroków do pomyślnego wdrożenia SAP

Ponieważ wsparcie dla SAP ECC będzie miało miejsce już tylko do 2027 r., przedsiębiorstwa rozważają przejście na SAP S/4HANA, zaawansowaną i wydajną platformę ERP zbudowaną na bazie danych SAP.

W przypadku dużych przedsiębiorstw projekt migracji SAP do chmury jest złożony i może zająć od 18 do 24 miesięcy lub nawet dłużej. Dlatego też zbadanie wszystkich potencjalnych przeszkód staje się niezwykle istotne. Pomoże Ci to dotrzymać przewidywanego harmonogramu przy ograniczeniu możliwych problemów, które możesz napotkać.

Wybór odpowiedniego dostawcy technologii już na starcie zapewnia przedsiębiorstwom osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Nie można jednak ignorować roli, jaką ludzie i procesy odgrywają w powodzeniu takiego programu modernizacji. Na przykład migracja SAP S/4HANA do chmury wymaga znaczącej zmiany w procesach biznesowych. Przedsiębiorstwa muszą także pracować nad wewnętrznym wdrażaniem rozwiązań. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem projektu modernizacji wziąć pod uwagę każdą część procesu i jakość migrowanych danych.

Dane w centrum modernizacji SAP

Ponieważ dane stanowią rdzeń każdego systemu SAP, przedsiębiorstwa powinny zadbać o to, aby ich dane nadawały się do wykorzystania podczas modernizacji. Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą dysponować zbiorami danych, którym można zaufać i które można wykorzystać do uzyskania cennych spostrzeżeń dla biznesu. Warto zadać sobie pytanie, co oznaczają dla mnie zaufane dane? Jakie wyzwania związane z danymi możemy napotkać i czy potencjalne problemy mogą wykoleić projekty modernizacji SAP lub wpłynąć na całkowity koszt modernizacji?

Kiedy masz do czynienia z tak złożoną transformacją SAP, pojawia się wiele pytań. Aby odpowiedzieć na te pytania, przyjrzyjmy się pięciu kluczowym czynnikom, które muszą wziąć pod uwagę przedsiębiorstwa rozpoczynające projekt migracji danych SAP do chmury.

1. Opracuj solidne podejście do migracji

Migracja SAP do S/4HANA to coś więcej niż aktualizacja aplikacji SAP do najnowszej wersji. Ta złożona operacja wymaga podejścia skoncentrowanego na danych. Zastanów się nad oceną swoich danych, przechowywanych w tych aplikacjach, a także ich dostosowaniem lub integracją z innymi aplikacjami w chmurze.

2. Ustal ramy modernizacji oparte na danych i sztucznej inteligencji

Podczas migracji do S/4HANA ważne jest zapewnienie spójności i integralności danych. Aby to osiągnąć, możesz zastosować proste, czteroetapowe podejście, które obejmuje przygotowanie, integrację, migrację i zarządzanie danymi. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji wiele z tych zadań można zautomatyzować, dzięki czemu zapewnisz płynną i opłacalną migrację przy minimalnym ryzyku.

3. W oparciu o sztuczną inteligencję wdróż kompleksowe zarządzanie danymi

Aby uniknąć kosztownego projektu i zyskać pewność, że dane będą nadawać się do użytku po migracji do S/4HANA, potrzebujesz zestawu odpowiednich narzędzi do zarządzania danymi.
Poszukaj rozwiązania, które oferuje automatyczne odkrywanie danych, zarządzanie jakością danych, wzbogacanie danych i mastering danych w różnych systemach SAP.

4. Konsoliduj systemy ERP

Podczas konsolidacji kluczowych danych z wielu systemów SAP ECC lub starszych systemów ERP skorzystaj z usług zautomatyzowanej integracji danych, dzięki czemu połączysz i przekształcisz dane do wspólnego standardu. Dopiero potem przeprowadź migrację tych danych do S/4HANA, zachowując przy tym starsze systemy.
Gdy Twoje dane znajdą się w zmodernizowanym systemie SAP, możesz także skorzystać z usług integracji danych, dzięki czemu połączysz je z innymi źródłami danych.

5. Demokratyzacja danych w S/4HANA

Dział IT zasypany indywidualnymi zapytaniami nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb każdego konsumenta danych. Zamiast tego rozważ utworzenie wspólnego data marketplace i zautomatyzowanie procesu wymagania danych, zarządzania przepływami pracy, zatwierdzania i dostarczania danych, aby jeszcze lepiej służyć swoim klientom.

 

 

Zainteresowała Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Demokratyzacja Generatywnej Sztucznej Inteligencji (GAI)

 

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG