Audyt RODO, środowisk DWL, ETL

Przeprowadź kompleksowy audyt przygotowania
organizacji do RODO. Sprawdź sposób funkcjonowania
środowisk zarządzania danymi.

 

 

Integral Solutions – autoryzowany dystrybutor Informatica – posiada w swoim portfolio szereg udanych wdrożeń rozwiązań IT zapewniających spełnienie wymagań RODO. Zazwyczaj etapem inicjującym realizację projektu RODO jest audyt.

 

Audyt przygotowania organizacji do RODO zawiera:

 sprawdzenie posiadanych definicji danych osobowych,

 wyszukanie i skatalogowanie danych osobowych w systemach IT,

 klasyfikacje systemów IT,

 analizę procedur i polityk pod kątem RODO.

 

Audyt kończy się opracowaniem analizy i rekomendacji zmian dostosowania systemów IT do RODO. 
 

Przegląd systemów IT pod kątem wyszukania danych osobowych podlegających kontroli zgodnie z wymaganiami RODO

Celem analizy jest wskazanie systemów IT, które należy włączyć do projektu dostosowywania organizacji do wymagań RODO. Na usługę składają się następujące działania:
 

 instalacja i konfiguracja oprogramowania Informatica Data Quality (IDQ),

 podłączenie systemów IT do oprogramowania IDQ,

 analiza, zaprojektowanie i implementacja specyficznych dla Klienta obszarów dotyczących RODO,

 wykonanie profilowania danych w celu wyszukania danych osobowych,

 analiza i dostarczenie wyników profilowania w formie raportu. 

 
Kolejnym etapem jest wdrożenie systemu, zabezpieczającego dane osobowe oraz gwarantującego dopasowanie organizacji do wymagań RODO w obszarach regulacji, procesów, zgód, ludzi, zasobów i rozwiązań IT.
 
Jak przeprowadzić proces wdrożenia RODO w 12 krokach? - przeczytaj. Więcej wiedzy o RODOZapytaj o RODO.
 
 
 
 

Czy Twoja organizacja spełnia wytyczne rozporządzenia RODO? Chcesz upewnić się, że wdrożone procedury w zakresie bezpieczeństwa informacji faktycznie działają? A może potrzebujesz doskonalenia w zakresie optymalizacji procesów związanych w ochroną danych osobowych w Twojej firmie? W Warszawie audyt RODO powierz ekspertom z Integral Solutions!

Audyt ochrony danych osobowych RODO w Integral Solutions

W ramach audytu ochrony danych osobowych dokonujemy obiektywnej analizy zastosowania wymagań rozporządzenia w odniesieniu do poddawanej audytowi organizacji. Efektem audytu jest raport, który określa, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania należy podjąć, aby była z nim w pełni zgodna.

Czym jest audyt ochrony danych osobowych RODO?

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nazywane skrótowo rozporządzeniem RODO (lub GDPR) wprowadziło nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zmianie uległy zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych klientów, kontrahentów, pacjentów i innych osób.

Dla kogo jest audyt zgodności danych z RODO?

Audyt ochrony danych osobowych według RODO kierujemy do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i branży, w której działa. Właściwa polityka bezpieczeństwa informacji odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Powierzając nam audyt RODO zyskasz pewność, że gromadzone w ramach działalności firmy dane osobowe będą odpowiednio chronione. To z kolei pozwoli uniknąć dotkliwych kar za naruszenie obowiązujących zasad.

Dlaczego Integral Solutions?

Audyty ochrony danych osobowych przeprowadzają eksperci Integral Solutions, posiadający bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny zgodności z bieżącymi i nowymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji o ochrony danych osobowych. Audyt RODO dopasowujemy do specyfiki badanego przedsiębiorstwa. W ramach audytu analizie poddajemy branżę i rodzaj działalności, charakter przetwarzanych danych, liczbę i charakterystykę pracowników oraz stosowane w firmie narzędzia informacyjne.

 

W ramach usługi audytu eksperci Integral Solutions przeprowadzają szereg prac analitycznych związanych z oceną działania środowisk DWH (hurtowni danych) oraz ETL, obsługiwanych rozwiązaniami Informatica oraz innych producentów dostarczających narzędzia w ramach audytowanego ekosystemu.

Przeprowadzamy audyt środowisk następujących obszarów:

Obszar Utrzymania systemu ETL i DWH

 • oprogramowanie dziedzinowe / bazowe, 
 • model danych w DWH,
 • procesy zasilania DWH – ETL,
 • procesy analityczne DWH,
 • repozytorium metadanych,
 • aktualizacja architektury systemu,
 • infrastruktura sprzętowa.

Obszar Zarządzania DWH

 • SLA i KPI,
 • architektura systemu,
 • capacity planing,
 • rekomendacja i wymagane regulacje,
 • bezpieczeństwo.

Obszar Rozwoju Systemu ETL i DWH

 • użycie najlepszych praktyk,
 • architektura i projekt systemów,
 • środowiska produkcyjne, deweloperskie i testowe,
 • standardy wytwórcze, szablony,
 • procedury wdrożeniowe.
Wynikiem przeprowadzonych prac analitycznych jest dokument analizy SWOT oraz zestaw raportów w formie wizualizacji graficznej, ułatwiających zrozumienie obecnego stanu przeglądanego systemu. Taka analiza pozwala na szczegółowe wskazanie tych obszarów, które wymagają modyfikacji systemu oraz obszarów poprawnie wspierających procesy biznesowe realizowane przez system DWH. 
 
Z naszego doświadczenia wynika, że głównymi wyzwaniami w obszarze systemów zasilania DWH są następujące zagadnienia:
 

 Time to Market, dotyczy nowych projektów,

 przyspieszenie i stabilizacja zasilania DWH,
 archiwizacja danych,
 jakość danych,
 bezpieczeństwo danych,
 podział i priorytetyzacja prac – rozwój vs utrzymanie,
 architektura systemu.
 
 
 
 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

 

więcej