Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Informatica Data Quality Management for the Developers

Wdrożenie i automatyzacja procesu zapewnienia pomiaru i poprawy jakości dzięki Informatica Data Quality Administrator

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 4 dni
 • Liczba osób w grupie: 4 – 8
 • Grupa docelowa: Developerzy
 • Software: Wersja 10
 • Wymagania wstępne: Brak
 • Cena katalogowa za 1 uczestnika: 550 Euro/dzień, możliwy rabat przy większej liczbie uczestników

Szkolenie koncentruje się na przekazaniu praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia i automatyzacji procesu zapewnienia pomiaru i poprawy jakości danych dzięki platformie Informatica Data Quality. Ponadto dowiedz się, jak oczyszczać, standaryzować i ulepszać dane podczas testowania i rozwiązywania problemów z rozwiązaniami do zarządzania jakością danych.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • opisania procesu zarządzania jakością danych
 • posługiwania się narzędziem Data Quality
 • zrozumienia architektury rozwiązania Data Quality
 • właściwego użycia narzędzi Analyst i Deweloper
 • posługiwania się narzędziami deweloperskimi
 • współpracy przy projektach DQ
 • tworzenia reguł DQ, profilowania danych, tworzenia kart pomiarów
 • zarządzania tabelami referencyjnymi
 • opracowania mappingów i mapletów do standaryzacji, czyszczenia i analizowania danych
 • identyfikowania duplikatów rekordów za pomocą klasycznego dopasowywania danych
 • tworzenia i uruchamiania workflowów, z procesami obsługi wyjątków pomiaru i poprawy jakości danych
 • rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się podczas tworzenia procesów DQ

Agenda szkolenia

MODULE 1

Course Introduction

 • Course topics
 • Modules and content

MODULE 2

Data Quality Process Overview

 • Data Quality Management ProcessCycle
 • Dimensions of Data Quality
 • Data Quality Processes
 • Developer and Analyst Roles and Tools
 • Data Quality Architecture

MODULE 3

Data Quality Projects and Solutions

 • Customer Data Quality Use Cases
 • Projects that benefit from cleansed and standardized data
 • Data Quality and typical DI/DQ projects
 • Reporting, Gating and Cleansing projects
 • Solution Architecture for Projects with Data Quality

MODULE 4

Project Collaboration and Reference Table Management

 • Developer Interface
 • Understanding Analyst projects, Data Objects, Profiles, Rules, Scorecards, Comments and Tags
 • Reference Tables and the Data Quality Process
 • Creating Reference Tables
 • Lab: Review a project created by an Analyst
 • Lab: Build Reference Tables

MODULE 5

Working in the Developer Tool

 • Tasks in the Developer Tool
 • Working with Physical and Logical Data Objects
 • Connecting to a table
 • Importing and flat file
 • Creating logical data objects
 • Developer Transformations
 • Mappings and mapplets
 • Content sets and their uses
 • Developer Tips and Tricks
 • Lab: Create a project and assign permissions
 • Lab: Create a connection to an Oracle table and import a flat file
 • Lab: Build a Logical Data Object

MODULE 6

Profiling, Mapplets and Rules

 • Column Profiling
 • Mapplets and Scorecards
 • Profiling techniques to debug and improve development
 • Updating Scorecards with Rules
 • Lab: Create a Rule to measure the Accuracy of data in a field.
 • Lab: Using Informatica Analyst, apply the rule to a Scorecard and review the results

MODULE 7

Standardizing, Cleansing and Enhancing Data

 • Standardizing, cleansing and enhancing data.
 • Mappings that cleanse, standardize and enhance data
 • Developing standardization mapplets
 • Configuring standardization transformations
 • Lab: Build a Standardization Mapping and Mapplets using Standardization Transformations

MODULE 8

Parsing Data

 • The Parsing Process
 • Parsing techniques
 • Key parsing transformations
 • Lab: Perform Parsing using a variety of Parsing Transformations
 • Lab: Complete a Standardization Mapping

MODULE 9

Matching Data

 • Match Data definition
 • The DQ matching process
 • The different stages of Matching
 • Grouping and its effect on matching
 • Grouping methods
 • Grouping results and refining a grouping strategy
 • Match algorithms
 • Lab: Build and fine tune a grouping and matching mapping

MODULE 10

Manual Exception and Consolidation Management

 • Exception and Duplicate record management
 • Exception Management Process.
 • Populating tables with exception and duplicate record tasks
 • Lab: Build a Mapping that can be used to identify Exception data
 • Lab: Build a Mapping that can be used to identify Duplicate data

MODULE 11

Building, Managing and Deploying Workflows

 • Workflows and Workflow Tasks
 • Human Tasks and Steps
 • Identifying exception and duplicate records
 • Deploying and executing workflows
 • Verifying Tasks in Informatica Analyst.
 • Lab: Build a Workflow to populate the Analyst Inbox with Exception Tasks
 • Lab: Build a Workflow to populate the Analyst Inbox with Duplicate Record Tasks

MODULE 12

Deploying: Executing Mappings outside of the Developer tool

 • Deployment options
 • Mappings as applications
 • Scheduling mappings, profiles and Scorecards
 • Lab: Schedule Mappings to run using Informatica Scheduler

MODULE 13

Importing and Exporting Project Objects

 • Export/import project use cases
 • Basic and Advanced Import options
 • Exporting a project
 • Lab: Import a Project using the Basic method.
 • Lab: Import a Project using the Advanced Method.
 • Lab: Export a Project

MODULE 14

Troubleshooting

 • Common Developer errors
 • Common Mapping and Transformation configuration issues
 • Common Workflow configuration errors
 • Tips for working with the Developer tool
 • Lab: Optional. Troubleshoot Mapping configuration issues

Masz do nas pytanie odnośnie szkolenia?

wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe

 

  Skontaktuj się z nami

  Agnieszka Chmielewska

  Uniwersytet Informatica

  Skontaktuj się z nami