Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Informatica Platform Administration Fundamentals

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 3 dni
 • Liczba osób w grupie: 4 – 8
 • Grupa docelowa: Administratorzy
 • Software: Wersja 10
 • Wymagania wstępne: brak
 • Cena katalogowa za 1 uczestnika: 550 Euro/dzień, możliwy rabat przy większej liczbie uczestników

Szkolenie koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu narzędzia Informatica Administrator.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • wykonywania zadań administratora i do zarządzania narzędziami administracyjnymi
 • samodzielnego konfigurowania środowiska Informatica
 • tworzenia i uruchamiania nowych usług w domenie Informatica
 • planowania strategii wykonywania kopii bezpieczeństwa
 • zarządzania konfiguracją użytkowników, grup i uprawnieniami w zakresie bezpieczeństwa środowiska
 • wykonywania podstawowych bieżących prac utrzymaniowych
 • administrowania pracą usług w ramach domeny Informatica
 • zarządzania i przeglądania logów systemowych i aplikacyjnych
 • zarządzania licencjami oprogramowania Informatica

Agenda szkolenia

MODULE 1

Domain Overview

 • Domain Architecture
 • Domain Components
 • Informatica Clients
 • License Management

MODULE 2

Domain Installation and Upgrade

 • Installation Pre-requisite
 • Installation Components
 • Installation Log Files
 • Informatica Upgrade
 • Informatica Upgrade support
 • Application Service Upgrade
 • Demo: Installing 10.4 on Windows
 • Demo: Upgrading Domain from 10.2 to 10.4.1

MODULE 3

Informatica Administrator UI

 • Administrator tool UI
 • Administrator tool tabs
 • Domain view
 • Lab: Explore Administrator Tool UI

MODULE 4

Application Service Management

 • Application Service Management
 • Alerts Management
 • Folder Management
 • Domain Management
 • Lab: Create and configure MRS and DIS
 • Lab: Configure Service
 • Alerts To Users
 • Lab: Create Folder

MODULE 5

Users and Groups

 • Default Group types
 • User Account types
 • User management
 • Group management
 • Lab: Create Users
 • Lab: Create Groups and Assign Users

MODULE 6

Privileges and Roles

 • Domain privileges
 • Application Services privileges
 • Roles Management
 • Account lockout
 • Lab: Assign Privileges and Roles
 • Lab: Create and Assign Custom Roles
 • Lab: Configure Account lockout

MODULE 7

Permissions

 • Permissions overview
 • Domain Object Permissions
 • Connection Permissions
 • Application and Application Object Permissions
 • Lab: Grant Permissions

MODULE 8

Connections

 • Create connections
 • Connection management
  – Configure pooling for a connection
  – Edit and test a connection
 • Delete a connection
 • Add pass-through security to a connection
 • Lab: Create Connection

MODULE 9

Domain Monitoring

 • Monitoring overview
 • Configure monitoring
 • Optimize monitoring performance
 • DIS monitoring
 • Lab: Configure and Optimize Monitoring

MODULE 10

Log Management and Domain

 • Reports
 • Log management
 • Log Manager architecture
 • Log Events
 • Log Aggregator
 • User Activity log
 • Lab: View Logs and Reports

MODULE 11

Domain Objects – Backup and

 • Restore
 • Domain Configuration backup
 • Restore the domain configuration from a backup
 • Migrate the configuration to another database user account
 • MRS backup
 • Lab: Backup and Restore MRS
 • Lab: Perform Database Migration

MODULE 12

Nodes

 • Nodes overview
 • Node types
 • Node roles
 • Add and configure Node
 • Node Diagnostics overview
 • Lab: Add Nodes

MODULE 13

High Availability

 • High Availability overview
 • Resilience
 • Domain, Restart, and Failover
 • Resilience, Restart and Failover, and Recovery
 • High Availability configuration
 • Lab: Configure Resilience Timeout
 • Lab: Configure High Availability for MRS
 • Lab: Configure High Availability for Domain

MODULE 14

Informatica Security Overview

 • Informatica Security
 • Infrastructure Security
 • Operational Security
 • Domain Security overview
 • Lab: Secure Communication in Domain

MODULE 15

SAML Authentication

 • SAML overview
 • SAML authentication in domain
 • Steps to enable SAML on an existing Informatica domain
 • Lab: Enable SAML in Domain
 • Appendix: Steps to Configure Relying Party Trust and export Certificate

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Chmielewska

Uniwersytet Informatica

Skontaktuj się z nami