Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Informatica PowerCenter: Data Integration for Developers

Projektowanie, budowanie, testowaniei utrzymanie systemów integracji danych z Informatica PowerCenter

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 4 dni
 • Liczba osób w grupie: 4 – 8
 • Grupa docelowa: Developerzy
 • Szkolenie w języku polskim
 • Software: Wersja 9.5-10.x
 • Wymagania wstępne: Brak
 • Cena katalogowa za 1 uczestnika: 550 Euro/dzień, możliwy rabat przy większej liczbie uczestników

Szkolenie koncentruje się na przekazaniu praktycznej wiedzy niezbędnej do projektowania, budowania, testowania i utrzymywania rzeczywistych systemów integracji danych przy wykorzystaniu rozwiązania Informatica PowerCenter.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • projektowania transformacji danych przy użyciu interfejsu PowerCenter Designer
 • zarządzania definicjami źródeł danych i docelowymi obiektami zasilania w procesach ETL
 • filtrowania, łączenia, agregowania, kategoryzowania, scalania i zastosowania funkcji logicznych do przetwarzania danych z pominięciem pisania kodu SQL
 • rozwiązywania problemów z przepływu danych za pomocą debuggera
 • monitorowania i wznawiania sesji i workflow PowerCenter
 • strategii ponownego wykorzystania obiektów (stwórz raz, użyj wszędzie)
 • korzystania z najlepszych praktyk Agile Data Integration

Agenda szkolenia

MODULE 1

Introduction to PowerCenter

 • How PowerCenter performs data integration
 • Advantages of code-free and SQL-free development
 • Informatica architecture
 • PowerCenter components and applications
 • PowerCenter object types

MODULE 2

Folders, Sources, and Targets

 • PowerCenter folder types
 • Folder best practices
 • Source definition types and methods of creation
 • Target definition types and methods of creation
 • Benefits of object shortcuts

MODULE 3

Design Objects

 • Fundamental mapping components
 • Transformation types
 • Mapping types
 • PowerCenter expressions and port types
 • Filtering records

MODULE 4

File Lookups

 • Fundamentals of the Lookup transformation
 • How to create a lookup on file data
 • Joining heterogeneous data
 • Multi-return lookups
 • Bypassing transformations

MODULE 5

Relational Lookups

 • How to create a lookup on relational data
 • Understanding lookup connectivity
 • Port default values
 • Variable ports
 • Refreshing mapping metadata

MODULE 6

Module 6: Database Joins in PowerCenter

 • Getting the database to join data
 • Reusable transformations
 • Target Load Plan
 • Multi-pipeline mappings
 • Workflow link conditions

MODULE 7

Workflow Logic

 • Using Session pre-defined variables
 • Using Decision Tasks
 • Using Email Tasks
 • Sending email from within a Session

MODULE 8

Merging, Routing, and Sorting Data

 • Merging mapping pipelines
 • Removing duplicate records
 • Classifying data with the Router transformation
 • Renaming Source Qualifier ports

MODULE 9

Command Tasks

 • Running command line statements within a Workflow
 • Lookup caching properties
 • Persistent lookup caches
 • Aliasing a lookup port

MODULE 10

Debugging

 • When to use the debugger utility
 • Launching and configuring the debugger
 • Debugger features and techniques

MODULE 11

Parameterization

 • How and when to parameterize values and properties
 • Using a parameter file
 • When to use an unconnected lookup
 • Using a Sequence Generator transformation

MODULE 12

Updating Database Tables

 • How to update and delete from relational database tables
 • Perform insert-else-update logic with the Update Strategy transformation
 • Understanding built-in connection variables
 • Creating and using Worklets
 • Timer Tasks
 • Control Tasks

MODULE 13

Mapplets

 • Creating and using Mapplets
 • Mapplet types and limitations
 • Aggregator transformations

MODULE 14

Mapping Design Workshop

 • Students independently design and test their own transformations based on supplied business rules

MODULE 15

Addendum

 • Autolink
 • Changing the order of ports
 • Using a file list
 • Creating sources from targets
 • Switching between transformations for efficient editing
 • Source Qualifier overrides to filer data at a relational source

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Chmielewska

Uniwersytet Informatica

Skontaktuj się z nami