Informatica PowerCenter: Developer, Level 2

Praktyczne wykorzystanie narzędzi PowerCenter Designer, Workflow Manager i Workflow Monitor podczas procesów integracji danych.

Szczegóły szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 4 dni
 • Liczba osób w grupie: 4 – 8
 • Grupa docelowa: Deweloperzy
 • Software: Wersja 10
 • Wymagania wstępne: RDBMS, SQL, PowerCenter: Data Integration for Developers
 • Cena katalogowa za 1 uczestnika: 550 Euro/dzień, możliwy rabat przy większej liczbie uczestników

Poznaj Informatica PowerCenter 10. Wykorzystuj narzędzia PowerCenter Designer, Workflow Manager i Workflow Monitor podczas procesów integracji danych.

Cele

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnik zdobędzie umiejętności niezbędne do:

 • rozumienia architektury rozwiązania Informatica PowerCenter
 • definiowania struktury i użycia plików parametrów PowerCenter
 • implementowania zaawansowanych oraz zdefiniowanych przez użytkownika funkcji przetwarzania danych
 • normalizowania i denormalizowania danych za pomocą PowerCenter
 • transformacji wyszukiwania danych (Lookup) w trybie dynamicznym
 • wywoływania procedury składowanej SQL z mappingów PowerCenter
 • tworzenia i konfigurowania transformacji SQL
 • projektowania strategii obsługi błędów w zależności od celu przetwarzania danych w workflow
 • korzystania z funkcji kontroli transakcji PowerCenter na podstawie zmian w źródłach, systemach docelowych i definiowanych przez użytkownika
 • wykorzystania mechanizmów ładowania danych dla zachowania więzi integralności w docelowym modelu danych
 • właściwego wykorzystania wbudowanych i opcjonalnych możliwości ponawiania przetwarzania danych przez opcję mapping-design recovery PowerCenter
 • tworzenia skryptów wsadowych korzystając z narzędzi wiersza poleceń: PMCMD i PMREP
 • stosowania metodologii konfigurowania wydajności w rozwiązaniu PowerCenter
 • określania wpływu projektowania mappingów na wydajność i stosowania zasady tej zasady do projektowania mappingów
 • obliczania użycia pamięci operacyjnej i zarządzanie poziomem jej zajętości przez procesy PowerCenter
 • zastosowania funkcji partycjonowania procesów, dystrybucji danych i optymalizacji wykorzystania pamięci procesora

Agenda szkolenia

MODULE 1

PowerCenter 10 Architecture

 • Describe the components of the Informatica PowerCenter 10 architecture and define key terms
 • Describe PowerCenter’s optional and built-in high availability features

MODULE 2

Parameter Files

 • Ascertain the use of the IsExprVar property in a mapping.
 • Determine the structure of a parameter file.
 • Establish the use of parameter files in mappings and sessions
 • Describe the flexibility of using parameter files to build mapping expression logic.
 • Describe the use of a date/time mapping variable, in a parameter file for incremental loading

MODULE 3

User-Defined and Advanced Functions

 • Describe and implement advanced functions
 • Describe User-Defined functions
 • Create a public, User-Defined Function to create a standard name formatting function and implement the UDF in the mapping.
 • Use the AES_Encrypt and Encode functions to encrypt and encode customer data before writing it to flat file.
 • Debug the mapping using an existing session and observe the results

MODULE 4

Pivoting Data

 • Describe the use of a Normalizer transformation to normalize data
 • Describe the use of an Aggregator to denormalize data
 • Normalize data into a relational table
 • Denormalize data into a Fact table

MODULE 5

Dynamic Lookups

 • Define Dynamic Lookup
 • Describe the Dynamic Lookup Cache
 • Use a Dynamic Lookup to load data into a dimension table.
 • Use a Dynamic Lookup in tandem with an Update Strategy transformation to keep historic data in a dimension table

MODULE 6

Stored Procedure and SQL Transformations

 • Call a SQL stored procedure from a PowerCenter mapping
 • Create and configure a SQL transformation in script mode.
 • Create and configure a SQL transformation in query mode.
 • Use a SQL transformation to create tables on an “as needed” basis.
 • Enter a properly formatted query into a SQL transformation.
 • Locate database errors in the result output of a SQL transformation

MODULE 7

Troubleshooting Methodology and Error Handling

 • Design error handling strategies appropriate for the intended purpose of a workflow
 • Identify data errors and load them to an error table.
 • Describe Update Strategies

MODULE 8

Transaction Processing

 • Describe PowerCenter source-based, target-based, and user-based transaction control with and without the high availability option
 • Describe constraint-based loading in databases with referential integrity constraints
 • Load data to a set of tables with a RDBMS Primary-Foreign key relationship

MODULE 9

Transaction Control Transformation

 • Describe the use of the transaction control transformation for data-driven transaction control
 • Control when data is committed to disk or the target database
 • Use a transformation variable to create a flag that determines when to commit data to the RDBMS based upon data values

MODULE 10

Recovery

 • Describe workflow and task recovery with and without the high availability option
 • Recover tasks and workflows that stop, abort, or terminate
 • Verify that workflow recovery works in a consistent, reliable manner

MODULE 11

Command Line Programs

 • Describe PMCMD, PMREP, and INFACMD command line functionality
 • Build batch files that use PMCMD and PMREP command line programs
 • Use the command line utilities to execute a variety of platform status, query, object export, and workflow tasks

MODULE 12

Performance Tuning Methodology

 • Isolate source, target and engine bottlenecks
 • Interpret the performance counters
 • Tune different types of bottlenecks
 • Run a benchmark test
 • Run a target bottleneck test
 • Evaluate the results

MODULE 13

Performance Tuning Mapping Design

 • Apply best practices in your mappings to optimize performance
 • Locate session properties that can unnecessarily lower performance.
 • Inspect and edit mappings for optimal performance design.
 • Inspect and edit transformations for optimal performance design

MODULE 14

Memory Optimization

 • Tune session-level memory
 • Tune transformation caches
 • Calculate how much memory a session uses
 • Become familiar with PowerCenter Performance Counters
 • Edit session memory limits
 • Edit transformation cache memory properties
 • Calculate memory cache sizes for transformations

MODULE 15

Performance Tuning: Pipeline Partitioning

 • Apply partition points to efficiently utilize your CPU
 • Partition your data to efficiently utilize your CPU
 • Distribute your partitioned data to preserve functionality while optimizing your CPU
 • Optimize your memory usage according to your partitioning strategy

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Chmielewska

Uniwersytet Informatica

Skontaktuj się z nami