Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm
Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm Integral Solutions - Rozwiązania IT dla firm

Jakie korzyści osiągają organizacje, które wdrożyły Data Mesh

Przewodnik po sukcesie we współczesnej inżynierii danych

Pobierz ebook
21.04.2023
Data Mesh to podejście do architektury danych, które umożliwia organizacjom łatwiejsze i bardziej efektywne zarządzanie danymi. Dzięki temu organizacje mogą lepiej wykorzystywać swoje zasoby danych i osiągać lepsze wyniki biznesowe.

21.04.2023

Data Mesh – cele i korzyści

Data Mesh to architektura danych, która zakłada, że dane powinny być zarządzane jako produkty, a nie jako zasoby. W modelu Data Mesh, zamiast centralnego zespołu zajmującego się zarządzaniem danymi, każda jednostka biznesowa lub zespół techniczny posiada odpowiedzialność za zarządzanie danymi w swoim obszarze.
Częścią podejścia Data Mesh jest również koncentracja na zapewnieniu wysoce modularnej, skalowalnej i samodzielnej infrastruktury danych. Oznacza to, że dane są dostępne dla każdej jednostki biznesowej lub zespołu technicznego w całej organizacji poprzez standardowe interfejsy i protokoły.

Cele Data Mesh

Celem Data Mesh jest usprawnienie zarządzania danymi poprzez zwiększenie efektywności i elastyczności, a także umożliwienie lepszego wykorzystania danych w procesach biznesowych.

Oto kilka głównych celów Data Mesh:

 • Wspieranie autonomii jednostek biznesowych – Data Mesh umożliwia jednostkom biznesowym lub zespołom technicznym zarządzanie danymi w ich obszarze działalności, co umożliwia bardziej elastyczne i skuteczne podejmowanie decyzji.
 • Zapewnienie skalowalności – Data Mesh umożliwia organizacjom skalowanie ich infrastruktury danych wraz ze wzrostem potrzeb biznesowych, co umożliwia lepsze wykorzystanie danych w procesach biznesowych.
 • Ułatwienie współpracy i wymiany danych – Data Mesh umożliwia jednostkom biznesowym łatwiejszą współpracę i wymianę danych między sobą, co przyczynia się do lepszego wykorzystania zasobów danych i uniknięcia duplikacji danych.
 • Zwiększenie wydajności i elastyczności – Data Mesh umożliwia jednostkom biznesowym zarządzanie i korzystanie z danych z większą wydajnością i elastycznością, dzięki czemu organizacje mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Poprawa jakości danych – Data Mesh skupia się na poprawie jakości danych poprzez wprowadzenie standardów i procedur zarządzania danymi, co przekłada się na bardziej dokładne i niezawodne informacje dla jednostek biznesowych.
 • Umożliwienie łatwiejszej wymiany danych – Data Mesh umożliwia łatwiejszą wymianę danych między jednostkami biznesowymi, dzięki czemu organizacje mogą bardziej skutecznie wykorzystywać swoje zasoby danych w różnych procesach biznesowych.
  Wdrożenie Data Mesh może przynieść wiele korzyści organizacjom, które chcą skutecznie wykorzystywać swoje zasoby danych w procesach biznesowych.

Korzyści Data Mesh

Aby osiągnąć korzyści związane z Data Mesh, organizacje powinny wdrożyć strategię, która uwzględnia specyficzne cele biznesowe i potrzeby organizacji. Poniżej prezentujemy kilka kroków, które mogą pomóc w osiągnięciu korzyści związanych z Data Mesh:

 • Ustalenie celów biznesowych – Pierwszym krokiem jest określenie celów biznesowych i potrzeb organizacji związanych z zarządzaniem danymi. To pozwoli zrozumieć, jakie dane są potrzebne, jakie standardy danych są wymagane i jakie procesy biznesowe wymagają dostępu do danych.
 • Zidentyfikowanie właścicieli danych – Właściciele danych powinni być zidentyfikowani i mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi. To pozwoli na zapewnienie jakości i dostępności danych.
 • Wdrożenie infrastruktury – Organizacje powinny wdrożyć odpowiednią infrastrukturę, która umożliwia zarządzanie danymi zgodnie z zasadami Data Mesh. Infrastruktura ta powinna umożliwiać łatwą wymianę danych między jednostkami biznesowymi, a także zapewniać skalowalność wraz z rozwojem organizacji.
 • Określenie standardów danych – Określenie standardów danych jest kluczowe dla poprawy jakości danych i zapewnienia spójności między jednostkami biznesowymi. Standardy te powinny być zdefiniowane przez właścicieli danych i powinny być przestrzegane przez wszystkie jednostki biznesowe.
 • Wdrażanie procesów zarządzania danymi – Procesy zarządzania danymi powinny zostać wdrożone zgodnie z zasadami Data Mesh, aby zapewnić skuteczne zarządzanie danymi i łatwą wymianę między jednostkami biznesowymi.
 • Przeprowadzanie audytów danych – Regularne audyty danych pomogą zapewnić jakość i spójność danych oraz wykryć potencjalne problemy.
 • Współpraca między jednostkami biznesowymi – Współpraca między jednostkami biznesowymi jest kluczowa dla osiągnięcia korzyści związanych z Data Mesh. Jednostki biznesowe powinny działać razem, aby zapewnić spójność danych i skuteczne wykorzystanie zasobów danych w procesach biznesowych.

Data Mesh ma na celu poprawę zarządzania danymi w organizacjach i umożliwienie organizacjom lepszego wykorzystania zasobów danych, co przyczynia się do osiągania lepszych wyników biznesowych. Osiągnięcie korzyści związanych z Data Mesh wymaga skoordynowanego podejścia do zarządzania danymi w organizacji. Wdrożenie tej architektury danych może przynieść organizacji wiele korzyści, ale wymaga to zaangażowania i współpracy ze strony wszystkich jednostek biznesowych.

Jeśli potrzebujesz pomocy wdrożeniowej lub chcesz porozmawiać o optymalnym rozwiązaniu dla Twojego biznesu, skontaktuj się z nami już dziś. Jesteśmy gotowi pomóc Twojej firmie w rozwoju i osiągnięciu wyznaczonych celów biznesowych.

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG

Poznaj materiały dotyczące zarządzania
danymi

Przewodnik po sukcesie we współczesnej inżynierii danych –
data mesh i data fabric

POBIERZ EBOOK

Obserwowalność danych: klucz do sukcesu
w zakresie danych i analityki

POBIERZ EBOOK

Zarządzanie danymi i Data Governance- najważniejsze priorytety strategii danych CDO w 2023 r

POBIERZ EBOOK