Jakie korzyści osiągają organizacje, które wdrożyły Data Mesh

21.04.2023
Data Mesh to podejście do architektury danych, które umożliwia organizacjom łatwiejsze i bardziej efektywne zarządzanie danymi. Dzięki temu organizacje mogą lepiej wykorzystywać swoje zasoby danych i osiągać lepsze wyniki biznesowe.

21.04.2023

Data Mesh – cele i korzyści

Data Mesh to architektura danych, która zakłada, że dane powinny być zarządzane jako produkty, a nie jako zasoby. W modelu Data Mesh, zamiast centralnego zespołu zajmującego się zarządzaniem danymi, każda jednostka biznesowa lub zespół techniczny posiada odpowiedzialność za zarządzanie danymi w swoim obszarze.
Częścią podejścia Data Mesh jest również koncentracja na zapewnieniu wysoce modularnej, skalowalnej i samodzielnej infrastruktury danych. Oznacza to, że dane są dostępne dla każdej jednostki biznesowej lub zespołu technicznego w całej organizacji poprzez standardowe interfejsy i protokoły.

Cele Data Mesh

Celem Data Mesh jest usprawnienie zarządzania danymi poprzez zwiększenie efektywności i elastyczności, a także umożliwienie lepszego wykorzystania danych w procesach biznesowych.

Oto kilka głównych celów Data Mesh:

 • Wspieranie autonomii jednostek biznesowych – Data Mesh umożliwia jednostkom biznesowym lub zespołom technicznym zarządzanie danymi w ich obszarze działalności, co umożliwia bardziej elastyczne i skuteczne podejmowanie decyzji.
 • Zapewnienie skalowalności – Data Mesh umożliwia organizacjom skalowanie ich infrastruktury danych wraz ze wzrostem potrzeb biznesowych, co umożliwia lepsze wykorzystanie danych w procesach biznesowych.
 • Ułatwienie współpracy i wymiany danych – Data Mesh umożliwia jednostkom biznesowym łatwiejszą współpracę i wymianę danych między sobą, co przyczynia się do lepszego wykorzystania zasobów danych i uniknięcia duplikacji danych.
 • Zwiększenie wydajności i elastyczności – Data Mesh umożliwia jednostkom biznesowym zarządzanie i korzystanie z danych z większą wydajnością i elastycznością, dzięki czemu organizacje mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Poprawa jakości danych – Data Mesh skupia się na poprawie jakości danych poprzez wprowadzenie standardów i procedur zarządzania danymi, co przekłada się na bardziej dokładne i niezawodne informacje dla jednostek biznesowych.
 • Umożliwienie łatwiejszej wymiany danych – Data Mesh umożliwia łatwiejszą wymianę danych między jednostkami biznesowymi, dzięki czemu organizacje mogą bardziej skutecznie wykorzystywać swoje zasoby danych w różnych procesach biznesowych.
  Wdrożenie Data Mesh może przynieść wiele korzyści organizacjom, które chcą skutecznie wykorzystywać swoje zasoby danych w procesach biznesowych.

Korzyści Data Mesh

Aby osiągnąć korzyści związane z Data Mesh, organizacje powinny wdrożyć strategię, która uwzględnia specyficzne cele biznesowe i potrzeby organizacji. Poniżej prezentujemy kilka kroków, które mogą pomóc w osiągnięciu korzyści związanych z Data Mesh:

 • Ustalenie celów biznesowych – Pierwszym krokiem jest określenie celów biznesowych i potrzeb organizacji związanych z zarządzaniem danymi. To pozwoli zrozumieć, jakie dane są potrzebne, jakie standardy danych są wymagane i jakie procesy biznesowe wymagają dostępu do danych.
 • Zidentyfikowanie właścicieli danych – Właściciele danych powinni być zidentyfikowani i mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi. To pozwoli na zapewnienie jakości i dostępności danych.
 • Wdrożenie infrastruktury – Organizacje powinny wdrożyć odpowiednią infrastrukturę, która umożliwia zarządzanie danymi zgodnie z zasadami Data Mesh. Infrastruktura ta powinna umożliwiać łatwą wymianę danych między jednostkami biznesowymi, a także zapewniać skalowalność wraz z rozwojem organizacji.
 • Określenie standardów danych – Określenie standardów danych jest kluczowe dla poprawy jakości danych i zapewnienia spójności między jednostkami biznesowymi. Standardy te powinny być zdefiniowane przez właścicieli danych i powinny być przestrzegane przez wszystkie jednostki biznesowe.
 • Wdrażanie procesów zarządzania danymi – Procesy zarządzania danymi powinny zostać wdrożone zgodnie z zasadami Data Mesh, aby zapewnić skuteczne zarządzanie danymi i łatwą wymianę między jednostkami biznesowymi.
 • Przeprowadzanie audytów danych – Regularne audyty danych pomogą zapewnić jakość i spójność danych oraz wykryć potencjalne problemy.
 • Współpraca między jednostkami biznesowymi – Współpraca między jednostkami biznesowymi jest kluczowa dla osiągnięcia korzyści związanych z Data Mesh. Jednostki biznesowe powinny działać razem, aby zapewnić spójność danych i skuteczne wykorzystanie zasobów danych w procesach biznesowych.

Data Mesh ma na celu poprawę zarządzania danymi w organizacjach i umożliwienie organizacjom lepszego wykorzystania zasobów danych, co przyczynia się do osiągania lepszych wyników biznesowych. Osiągnięcie korzyści związanych z Data Mesh wymaga skoordynowanego podejścia do zarządzania danymi w organizacji. Wdrożenie tej architektury danych może przynieść organizacji wiele korzyści, ale wymaga to zaangażowania i współpracy ze strony wszystkich jednostek biznesowych.

Jeśli potrzebujesz pomocy wdrożeniowej lub chcesz porozmawiać o optymalnym rozwiązaniu dla Twojego biznesu, skontaktuj się z nami już dziś. Jesteśmy gotowi pomóc Twojej firmie w rozwoju i osiągnięciu wyznaczonych celów biznesowych.