Informatica Axon

Zasilaj swój biznes pierwszym w branży
Rozwiązaniem Data Governance

INFORMATICA #1

Rozwiązania Informatica najwyżej oceniane wg Gartnera we wszystkich 6-ciu kluczowych obszarach

 

OCENA GARTNERA

 Wyjątkowe możliwości

Pierwsze na rynku rozwiązanie do zarządzania danymi korporacyjnymi za pomocą rozwiązania opartego na chmurze
 
Skutecznie integruj rozwiązania biznesowe i IT
Informatica Axon wykorzystuje możliwości Intelligent Data Platform, opierając się na wzajemnych powiązaniach produktów takich jak PowerCenter i Data Quality. Posiadając narzędzie integrujące rozwiązania biznesowe z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez zespół IT będziesz w stanie szybko wdrożyć technologię niezbędną do prowadzenia udanego programu zarządzania danymi.
 
Odkryj pełne spektrum możliwości tkwiących w danych

W dzisiejszych czasach administratorzy danych funkcjonując w skomplikowanym środowisku muszą codziennie dostarczać wartości dla swojej organizacji w postaci oczyszczonych wysokiej jakości danych. Informatica Axon jako światowej klasy rozwiązanie zarządzania danymi wspiera osoby odpowiedzialne za dane w przedsiębiorstwie. Dostęp do najlepszego rozwiązania na rynku umożliwia administratorom danych odkrycie pełnego spektrum możliwości tkwiących w danych.

Uprość współprace biznesu z IT

Zarządzanie danymi nie odbywa się w jednym miejscu organizacji. Sukces osiągniesz dopiero kiedy nastąpi prawdziwa współpraca między biznesem i IT. Bez skutecznego narzędzia taka współpraca jednak nigdy nie nastąpi. Informatica Axon łącząc w jednym miejscu wybory i decyzje biznesu i IT umożliwia pracę zespołową w zakresie zarządzania danymi oraz ściślejszą współpracę pomiędzy członkami zespołu.

 

Zapewnij zgodności i uniknij kar finansowych

Nie stosowanie się do obowiązujących przepisów wiąże się z poważnym ryzykiem nałożenia kar finansowych na organizacje. Jeżeli nie masz narzędzi umożliwiających zaprezentowanie właściwych danych, sposobów ich wykorzystania, dostępu do nich oraz sposobu raportowania, ryzykujesz negatywny wynik kontroli Aby zapewnić swojej organizacji zgodność z przepisami np. RODO, potrzebujesz rozwiązania Informatica Axon, które gwarantuje wiarygodność i bezpieczeństwo najważniejszych danych firmy.

 

 Unikalne funkjonalności

Informatica Axon to rozwiązanie wyjątkowo bogate w funkcje, które są wyjątkowo skutecznie zarówno w środowisku lokalnym jak i chmurowym

Przepływ danych w organizacji (Data Lineage)

 Tworzenie danych end-to-end, przepływów biznesowych, wykorzystywanie map poglądowych do wizualizacji i ekspozycji wpływu innych zjawisk, niezależność, duplikowanie, fragmentacja i wiele innych.

Zrozumienie najważniejszych elementów danych

 Przechwytuje słowniki danych w celach biznesowych i synchronizuje się z dowolnymi metadanymi technicznymi w celu zrozumienia najważniejszych elementów danych.

Łączenie

 Łączy dane z ich kontekstem biznesowym, np. procesami w celu prezentacji danych w celach biznesowych i zapewnienia jak najszerszego zaangażowania.

Współpraca

 Umożliwia transfer wiedzy w funkcjonalnych silosach i dyscyplinach.

Zgodność

 Buduje i zarządza zintegrowanym widokiem podstawowych składników aktywów, aby zapewniając zgodność z GDPR.

Jak możemy Ci pomóc? 

 

Sprawdź nasze szkolenia i warsztaty

 

 

OFERTA SZKOLEŃ

Umów spotkanie lub prezentacje

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sprawdź nasze referencje
 

 

REFERENCJE

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

 

więcej