Informatica Axon

Zasilaj swój biznes pierwszym w branży Rozwiązaniem Data Governance

Wyjątkowe możliwości

Pierwsze na rynku rozwiązanie do zarządzania danymi korporacyjnymi za pomocą rozwiązania opartego na chmurze
Skutecznie integruj rozwiązania biznesowe i IT
Informatica Axon wykorzystuje możliwości Intelligent Data Platform, opierając się na wzajemnych powiązaniach produktów takich jak PowerCenter i Data Quality. Posiadając narzędzie integrujące rozwiązania biznesowe z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez zespół IT będziesz w stanie szybko wdrożyć technologię niezbędną do prowadzenia udanego programu zarządzania danymi.
Odkryj pełne spektrum możliwości tkwiących w danych

W dzisiejszych czasach administratorzy danych funkcjonując w skomplikowanym środowisku muszą codziennie dostarczać wartości dla swojej organizacji w postaci oczyszczonych wysokiej jakości danych. Informatica Axon jako światowej klasy rozwiązanie zarządzania danymi wspiera osoby odpowiedzialne za dane w przedsiębiorstwie. Dostęp do najlepszego rozwiązania na rynku umożliwia administratorom danych odkrycie pełnego spektrum możliwości tkwiących w danych.

Uprość współprace biznesu z IT

Zarządzanie danymi nie odbywa się w jednym miejscu organizacji. Sukces osiągniesz dopiero kiedy nastąpi prawdziwa współpraca między biznesem i IT. Bez skutecznego narzędzia taka współpraca jednak nigdy nie nastąpi. Informatica Axon łącząc w jednym miejscu wybory i decyzje biznesu i IT umożliwia pracę zespołową w zakresie zarządzania danymi oraz ściślejszą współpracę pomiędzy członkami zespołu.

Zapewnij zgodności i uniknij kar finansowych

Nie stosowanie się do obowiązujących przepisów wiąże się z poważnym ryzykiem nałożenia kar finansowych na organizacje. Jeżeli nie masz narzędzi umożliwiających zaprezentowanie właściwych danych, sposobów ich wykorzystania, dostępu do nich oraz sposobu raportowania, ryzykujesz negatywny wynik kontroli Aby zapewnić swojej organizacji zgodność z przepisami np. RODO, potrzebujesz rozwiązania Informatica Axon, które gwarantuje wiarygodność i bezpieczeństwo najważniejszych danych firmy.

Unikalne funkjonalności

Informatica Axon to rozwiązanie wyjątkowo bogate w funkcje, które są wyjątkowo skutecznie zarówno w środowisku lokalnym jak i chmurowym

Przepływ danych w organizacji (Data Lineage)

Tworzenie danych end-to-end, przepływów biznesowych, wykorzystywanie map poglądowych do wizualizacji i ekspozycji wpływu innych zjawisk, niezależność, duplikowanie, fragmentacja i wiele innych.

Zrozumienie najważniejszych elementów danych

Przechwytuje słowniki danych w celach biznesowych i synchronizuje się z dowolnymi metadanymi technicznymi w celu zrozumienia najważniejszych elementów danych.

Łączenie

Łączy dane z ich kontekstem biznesowym, np. procesami w celu prezentacji danych w celach biznesowych i zapewnienia jak najszerszego zaangażowania.

Współpraca

Umożliwia transfer wiedzy w funkcjonalnych silosach i dyscyplinach.

Zgodność

Buduje i zarządza zintegrowanym widokiem podstawowych składników aktywów, aby zapewniając zgodność z GDPR.

Zacznij już teraz

Porozmawiaj z ekspertem

Ebooki dla Ciebie, związane z integracją danych

6 kwestii do rozważenia przed rozpoczęciem korzystania z hurtowni danych w chmurze

POBIERZ EBOOK

Efektywne korzystanie z chmurowej platformy danych Snowflake

POBIERZ EBOOK

Integracja danych w chmurze, Informatica Intelligent Cloud Services

POBIERZ OPIS ROZWIĄZANIA