Big data

Gromadź, przygotowuj, kataloguj, zarządzaj
i chroń swoje dane, tak aby dostarczyć dokładnych
i spójnych danych z zaufanych źródeł

INFORMATICA #1

Rozwiązania Informatica najwyżej oceniane wg Gartnera we wszystkich 6-ciu kluczowych obszarach

 

OCENA GARTNERA

Optymalne wykorzystanie zasobów Big Data


59% organizacji uważa, że nie potrafi generować istotnych informacji biznesowych z posiadanych danych - zgodnie z badaniami Bain&Co. 

 

 

Nigdy wcześniej biznes nie cechowała taka dynamika, a informacje nie docierały do nas tak szybko i w takiej ilości. Menagerowie widzą potencjał jaki drzemie w danych są one jednak często niekompletne, niespójne, niezabezpieczone oraz trudne do skontrolowania, a zarządzanie nimi staje się procesem wyjątkowo odpowiedzialnym. Organizacje zauważają również, że dotychczas podejmowane działania zebrania oraz przetworzenie tak dużych zasobów danych w czasie rzeczywistym są nie wystarczające. Ręczna obróbka danych lub integracja różnorodnych rozwiązań punktowych, z uwagi na swoją złożoność generuje koszty i opóźnienia. Wszystko to powoduję, że potrzebna jest nowa strategia, której sercem powinna być platforma do zarządzania Big Data. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań chmurowych typu data lakes organizacje szybko uzyskują wielorakie korzyści:
 

  • zwiększenie opłacalności
  • odkrywanie nowych możliwości dla biznesu
  • przyspieszenie procesu innowacji
  • wykrywanie nieznanych wcześniej problemów
  • wywoływanie u klientów wyjątkowych wrażeń

Unikalne korzyści

 
Systematyczne zarządzanie systemami Big Data pozwala uzyskać w sposób powtarzalny o wiele większą wartość biznesową bez żadnego ryzyka.
 

Cloudy-ready od zaraz

 Wsparcie nie kończy się na popularnych lokalnych dystrybucjach Hadoop. Dzięki naszemu rozwiązaniu „out of the box” masz stałą łączność z bazami danych w chmurze, z przechowywanymi tam cennymi informacjami oraz masz stały dostęp do szeregu aplikacji.
 

Szybki dostęp do „insightów” czyli wiedzy o motywacjach Klienta 

 Biblioteka Informatica zawierają setki gotowych specjalnych wtyczek oraz własnych systemów umożliwiających integrację prawie z wszystkimi rodzajami danych w dowolnym miejscu. 
 

Samodzielne zarządzanie danymi

 Udostępnianie danych w systemie samoobsługowym umożliwia szybszy dostęp do wiarygodnych informacji o Klinecie, dzięki czemu odpowiednie osoby uzyskują właściwe dane w odpowiednim czasie. Rozwiązanie obejmuje:

 

  • wbudowane narzędzie śledzenia przepływu danych
  • wykrywanie zasobów danych w całym przedsiębiorstwie
  • inteligentne sugestie dotyczące zbioru danych
  • współużytkowanie zasobów danych w ramach Crowdsourcingu

Wykrywanie danych wrażliwych

 Z uwagi na poważne ryzyko związane z wyciekiem danych system automatycznie klasyfikuje poufne dane i aktywnie wykrywa zagrożenia nieuprawnionym dostępem do danych lub ich nieuprawnionego rozpowszechniania. 
 

Produkty Informatica 

Intelligent Data Lake

 

Przyspiesz analitykę innowacji i szybciej podejmuj decycje dzięki dostępowi do scentralizowanego źródła danych.

WIĘCEJ

Enterprise Data
Catalog

Odkryj, sklasyfikuj i uzyskaj wgląd w proces śledzenia przepływu wszystkich danych w całej organizacji.

WIĘCEJ

Big Data Streaming

 

Podejmuj decyzje w czasie rzeczywistym dzięki analizie strumieniowej, przetwarzając przeskalowane dane internetu rzeczy.

WIĘCEJ

Edge Data Streaming

 

Efektywnie zbieraj wszystkie formy danych strumieniowych i dostarczaj je bezpośrednio i w czasie rzeczywistym dzięki czemu będziesz mógł analizować ciągle aktualne dane

WIĘCEJ

Big Data Parser

 

Osiągnij dostęp do trudnych danych i formatów plików w Hadoop, zmniejszając czas i koszt opracowania parserów danych.

WIĘCEJ

MDM - Relate 360

 

Osiągnij dostęp do trudnych danych i formatów plików w Hadoop, zmniejszając czas i koszt opracowania parserów danych.

WIĘCEJ

Big Data Management

 

Osiągnij szybszą, bardziej elastyczną i powtarzalną integrację danych, zarządzanie i bezpieczeństwo na Hadoop.

WIĘCEJ

 

Informatica Big Data Quality

 

Zarządzaj wszystkimi danymi wykorzystując Hadoop, NoSQL w środowisko chmurowym lub lokalnie, aby zapewnić, że dane są odpowiednie i zaufane

WIĘCEJ

 

 

 
 
 

Jak możemy Ci pomóc? 

 

Sprawdź nasze szkolenia i warsztaty

 

 

OFERTA SZKOLEŃ

Umów spotkanie lub prezentacje

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sprawdź nasze referencje
 

 

REFERENCJE

 


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

 

więcej