Zarządzanie jakością danych

Dostarczaj wysokiej jakości czyste i godne zaufania
informacje dzięki wysokiej jakości danym,
które skalują się niezależnie od rozmiaru,
formatu, platformy i technologii

INFORMATICA #1

Rozwiązania Informatica najwyżej oceniane wg Gartnera we wszystkich 6-ciu kluczowych obszarach

 

OCENA GARTNERA

 Wysoka jakość danych to trafne decyzje biznesowe

 

Bez względu na czy twoje dane są w  ustrukturalizowane czy nie, czy są one gromadzone lokalnie czy w chmurze muszą być godne zaufania. Przekuj dane w cenną wartość dla firmy gwarantując, że wszystkie kluczowe inicjatywy oraz procesy w organizacji napędzane są odpowiednimi, najbardziej aktualnymi oraz wiarygodnymi danymi.

 

Przedsiębiorstwa są pod olbrzymią presją coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony danych wrażliwych np. w kontekście zmian jakie wprowadza regulacja RODO /GDPR. Dlatego organizacje teraz, jak nigdy wcześniej stają przed odpowiedzialną decyzją wyboru rozwiązań, które rozwiążą kwestię jakości danych w sposób spójny i kompleksowy.

 

Korzystając z rozwiązań Informatica Data Quality oraz Governance masz pewność, że twoja organizacja dzięki odpowiednim, aktualnym oraz godnym zaufania danym otrzymuje regularnie wysoką wartość biznesową.

 Ogranicz realne niebezpieczeństwa dla organizacji

Nie posiadając profesjonalnego programu jakości danych w organizacji ryzykujesz wieloma niebezpieczeństwami

  • Straty: błędne dane wpływają na działalność operacyjną podnosząc jej koszty lub/i obniżając dochody np. błędnie wykonana akcja marketingowa
  • Grzywny: niewłaściwa sprawozdawczość może skutkować wysokimi karami finansowymi np. w przypadku regulacji RODO może to być aż 20mln Euro lub 4% globalnego obrotu
  • Błędne analizy: wartość biznesowa, którą uzyskujesz dzięki analityce, jest tak samo niezawodna, jak dostarczane dane, co wpływa ostatecznie na bieżącą działalność, planowanie i prognozy.
  • Zła reputacja u Klienta: twoje relacje z aktualnymi i potencjalnymi klientami, partnerami lub dostawcami mogą zostać zniszczone, czasami nieodwracalnie, jeśli dotrą do nich nieodpowiednie informacje
  • Dane nie godne zaufania: jeśli chcesz dodać dane do bilansu lub innego strategicznego dokumentu, musisz być w stanie wykazać wartość danych jako składników aktywów, twoje dane muszą być zatem najwyższej jakości

Produkty Informatica 

Data as a Service

Zacznij nawiązywać kontakty ze swoimi klientami za pomocą sprawdzonych i kompletnych danych adresowych, e-maili i innych danych kontaktowych. 

WIĘCEJ

Informatica Data Quality

Dostarczając przejrzyste, wiarygodne dane wszystkie twoje projekty będą zgodne z założonymi celami biznesowymi, niezależnie od rozmiaru danych, ich formatu oraz platformy.

WIĘCEJ

Cloud Data Quality Radar

Szybko identyfikuj, napraw i monitoruj wszelkie problemy związane z jakością danych zarówno w chmurze, jak i w aplikacjach biznesowych na miejscu.

WIĘCEJ

Enterprise Data Catalog

Odkryj, sklasyfikuj i uzyskaj wgląd w proces śledzenia przepływu wszystkich danych w całej organizacji.

WIĘCEJ

Axon Data Governance

Zapewnij swojej organizacji najlepsze w branży rozwiązanie do zarządzania danymi korporacyjnymi  - w 100 procentach narzędzia opartego na chmurze.

WIĘCEJ

 

Jak możemy Ci pomóc?

Sprawdź nasze szkolenia i warsztaty

 

 

OFERTA SZKOLEŃ

Umów spotkanie lub prezentacje

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sprawdź nasze referencje
 

 

REFERENCJE


Gromadzenie, przetwarzanie i właściwe wykorzystanie danych to dziś podstawa rozwoju firm. To dzięki prawidłowo użytej informacji współczesne przedsiębiorstwa mogą się rozwijać i ugruntowywać swoją pozycję na konkurencyjnym i stale ewoluującym rynku.

Zasoby danych wykorzystywane w firmie muszą być wiarygodne oraz wysokiej jakości. Wymaga to odpowiedniego uporządkowania danych, fachowej selekcji i użycia konkretnych informacji w adekwatnych sytuacjach. Właściwe treści pozwalają na usprawnienie proces w zachodzących w zarządzaniu firmą oraz w każdym innym działaniu. Dane mają też ogromny wpływ na pozytywne relacje z klientem. Umiejętne korzystanie z danych nie tylko przyciąga nowych klientów, ale także sprawia, że konsument regularnie korzysta z oferty firmy, czego efektem jest zwiększenie obrotów i realne zyski przedsiębiorstwa.

Zarządzanie jakością danych to również tworzenie systemów zabezpieczających informacje, chroniących je przed dostępem osób do tego niepowołanych. Bezpieczeństwo danych podlega regulacjom przepisów prawa, a konkretnie wprowadzonemu rozporządzeniu RODO/GDPR. Ochrona dotyczy przede wszystkim danych wrażliwych, które muszą być odpowiednio zabezpieczone. Zarządzanie danymi wymaga zatem zastosowania spójnych oraz kompleksowych systemów i narzędzi, które zapewnią profesjonalne rozporządzanie danymi, a także ich pełne bezpieczeństwo, zgodne z obowiązującym prawem. Specjalistyczne i skuteczne rozwiązania do kontrolowania jakości danych to produkty Informatica Data Quality oraz Governance marki Informatica Corp. dostarczane przez strategicznego polskiego partnera - firmę Integral Solutions.

Jak ważna jest wysoka jakość danych w przedsiębiorstwie?

Firmy magazynują ogromne ilości danych, z których tylko część to informacje wartościowe i nadające się do efektywnego użycia. Kluczowe są dane wysokiej jakości, czyli te, które realnie mogą przynosić wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Na współczesnym rynku firmy mają możliwość dynamicznego rozwoju, co wpływa na zwiększenie konkurencyjności. Możliwość postępu to efekt wydajnego dysponowania danymi. Bazy danych to przede wszystkim informacje o klientach. Umiejętne administrowanie zbiorami danych umożliwia skuteczne zarządzanie firmą oraz kształtuje dobre relacje z klientami. Dane wysokiej jakości, które zostają właściwie użyte, umożliwiają tworzenie dedykowanych pod klienta działań, co przełoży się na faktyczne zyski i zwiększenie wydajności firmy. Odpowiednia selekcja oraz rzetelne korzystanie z zasobów to pozytywna konsekwencja zastosowania dedykowanych narzędzi i rozwiązań.

Firmy gromadzą coraz większe ilości danych

Rozwój współczesnych firm w dużej mierze możliwy jest dzięki sprawnemu użyciu danych. Każda jednostka posiada swoje specyficzne zasoby informacji, które powinny być wiarygodne oraz wysokiej jakości. Ilość danych, które magazynowane są w zbiorach firm, rośnie z każdą minutą. Te ogromne i wciąż poszerzane bazy wymagają właściwych systemów administracyjnych. Rozwiązania i narzędzia do zarządzania danymi umożliwiają weryfikację oraz uporządkowanie informacji, które realnie będą wykorzystywane w działaniach firmy w celu usprawniania jej funkcjonowania, a także budowania relacji z klientami i kontrahentami.

Restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z dyrektywy RODO/GDPR

W bazach danych firm w dużej mierze znajdują się informacje, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Przedsiębiorstwa magazynują informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z klientem. Ważne są również udokumentowane źródła pochodzenia danych. Niezwykle często zasoby te zawierają dane wrażliwe, które podlegają szczególnej ochronie. Obowiązujące prawo wymaga od firm zabezpieczenia zasobów oraz dokumentowania zgód podmiotów na przetwarzanie dotyczących ich informacji. Wprowadzone Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR) narzuca na jednostki zasady odnoszące się do sposobów przechowania informacji na temat kontrahentów i klientów, w tym klientów potencjalnych. Administrator danych ma obowiązek zabezpieczenia zbiorów informacji, z których może korzystać w sposób określony przez dyrektywy RODO/GDPR. Dostęp do danych posiadają jedynie uprawnione do tego osoby. Nowoczesne systemy zarządzania danymi Informatica spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawa.

Zagrożenia wynikające ze złego zarządzania jakością danych w firmie

Zarządzanie jakością danych wymaga prowadzenia wielopoziomowych działań, które wpływają na efektywne funkcjonowanie firmy. Nieumiejętne administrowanie danymi może prowadzić do zaistnienia szeregu zagrożeń oddziaływujących negatywnie na wiele procesów. Niebezpieczeństwa będące efektem złego zarządzania jakością danych w firmie, to:

  • Utrata potencjalnego zysku - właściwie wykorzystane wiarygodnych danych prowadzi do zwiększania zysk ów przedsiębiorstwa. W przypadku, kiedy zostaną użyte błędne dane zwiększa się koszty działań operacyjnych, które nie przynoszą wymiernych zysków. Zatem obniżone zostają przychody, czego efektem jest strata finansowa.
  • Grzywny za nieprzestrzeganie dyrektywy RODO/GDPR - obowiązujące Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR) narzucają na firmy zasady zabezpieczania oraz przetwarzania danych. Nieprzestrzeganie regulacji skutkować może karą grzywny lub innymi karami finansowymi, których wysokość sięgać może nawet do dwudziestu milionów Euro lub 4% globalnego obrotu przedsiębiorstwa.
  • Błędne analizy biznesowe - wydajne prowadzenie specjalistycznych analiz skutkuje zwiększeniem wydajności biznesowej firmy. Działając na danych o niskim wskaźniku jakości firma uzyskuje fałszywe wyniki prowadzonych badań. Efekty nieprawidłowych danych analitycznych mają negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, w tym niewłaściwe planowanie, tworzenie błędnych prognoz oraz podejmowanie nieadekwatnych działań.
  • Pogorszenie relacji z klientami - wykorzystanie wiarygodnych i wysokiej jakości danych umożliwia budowanie doskonałych relacji na linii firma-klient. Tego typu zasoby pozwalają na badanie zachowań klienta, tworzenie dedykowanej oferty, usprawnianie komunikacji oraz odpowiadanie w pełni na potrzeby konsumenta, czego efektem jest lojalna postawa klientów wobec firmy. Nieumiejętne zarządzanie jakością danych prowadzi do zaburzenia relacji z klientami, partnerami biznesowymi czy dostawcami. W najgorszym wypadku może dojść nawet do zerwania tych relacji, czego efektem są straty finansowe.

Na czym polega zarządzanie jakością danych?

Wydajne prowadzenie biznesu to efekt umiejętnego wykorzystania danych. Bazy danych posiadają wszystkie istniejące firmy, przedsiębiorstwa i inne jednostki. Uprawnieni do przetwarzania danych użytkownicy korzystają z danych osobowych oraz innych informacji w celu realizacji zamierzonych działań. Jeżeli są one odpowiedniej jakości, usprawniają wewnętrzne procesy funkcjonowania jednostki, budują jej wizerunek i tworzą doskonałe relacje z klientem. Inwestując w rozwój należy stale pozyskiwać nowe dane oraz umiejętnie zarządzać ich jakością, co przynosi efekty w postaci dynamizacji i ekspansji działalności firmy, a także wzrostu zysków.

Administrację jakością informacji warto zacząć od przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich zasobów. Analizie poddać trzeba zachodzące procesy i wykorzystywane dotychczas systemy. Kolejne ważne działanie, to przebadanie ról odnoszących się do rozporządzania danymi. Zarządzanie jakością danych to czynności, które polegają na analizie posiadanych zasobów informacji. Tym badaniom towarzyszy opracowanie i tworzenie raportów dotyczących jakości magazynowanych i pozyskiwanych danych. Istotną procedurą jest wdrożenie skutecznej identyfikacji błędów i reguł wykonywania korekt danych. Kontroli jakości danych podlegają cykliczne procesy. Działania te możliwe są wyłącznie dzięki implementacji nowoczesnych rozwiązań i narzędzi, które nieprzerwanie prowadzą nadzór nad zasobami. Zabiegi te precyzyjnie określają właścicieli danych i kryteria jakościowe (w tym testy jakościowe). Skuteczne narzędzia dla każdej jednostki, to produkty Data Quality oraz Governance marki Informatica. Rozwiązania oferowane przez Integral Solutions - partnera Informatica Corp. - wdrażane są przez najlepszych specjalistów w branży IT. Systemy Informatica to gwarancja skutecznego i profesjonalnego zarządzania jakością danych.

 
 

integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 692 45 37 - Szkolenia

      

 biuro@integralsolutions.pl

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

22 829 81 32 - Szkolenia

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

      

 

 

więcej